1. Peetruse 1:1–25

1  Peetruselt, Jeesus Kristuse apostlilt,+ Pontoses, Galaatias, Kapadookias,+ Aasias ja Bitüünias hajali asuvaile ajutistele elanikele, kelle Jumal on valinud.  Tema on taevane isa ja ta valis teid oma eesmärgi kohaselt.+ Ta andis teile püha vaimu, et te saaksite pühaks.+ Ta tegi seda selleks, et te kuuletuksite talle ja saaksite puhtaks Jeesus Kristuse vere kaudu.+ Saagu teile osaks rohkelt armu* ja rahu!  Kiidetud olgu meie isanda Jeesus Kristuse Jumal ja isa, kelle suure halastuse tõttu me oleme uuesti sündinud,+ et meil oleks püsiv lootus.+ See lootus on meil tänu sellele, et Jeesus Kristus äratati surnuist üles.+  Me oleme uuesti sündinud, et saada kadumatu, rüvetamatu ja hävimatu pärand.+ Seda hoitakse taevas teile,+  keda Jumal kaitseb oma väega teie usu pärast. Jumal kaitseb teid, et teid päästa. See pääste saab avalikuks viimsel ajal.  Selle üle te olete väga rõõmsad, ehkki te praegu peate veidi aega olema kurvad mitmesuguste katsumuste pärast.+  Need katsumused on selleks, et teie usk läbi proovitaks,+ nii et see oleks palju väärtuslikum kullast, mis hävib, kuigi seda on tules puhastatud*. Niisugune usk toob teile kiitust, hiilgust ja au Jeesus Kristuse ilmumisel.+  Te pole teda kunagi näinud, kuid te armastate teda. Te ei näe teda praegugi, kuid siiski usute temasse ning tunnete kirjeldamatut ja ülevat rõõmu,  saavutades oma usu sihi, oma pääste.+ 10  Prohvetid, kes kuulutasid ette teile osaks saavat armu, uurisid hoolega seda päästet ja juurdlesid selle üle.+ 11  Nad püüdsid välja selgitada, millal saabub ja missugune on see aeg, millele neis olnud püha vaim osutas seoses Kristusega,+ kui see kuulutas ette Kristuse kannatusi+ ja neile järgnevaid hiilgavaid sündmusi. 12  Neile ilmutati, et see, mis nad kirja panid, pole mitte neile endale, vaid teile. Nüüd te olete neid asju kuulnud nende kaudu, kes rääkisid teile head sõnumit taevast saadetud püha vaimu abil.+ Seda kõike soovivad inglidki väga mõista. 13  Seepärast olgu teie vaim tugev ja valmis tegutsemiseks.+ Säilitage kaine mõistus.+ Lootke armule, mida teile osutatakse Jeesus Kristuse ilmumisel. 14  Otsekui kuulekad lapsed ärge enam laske end kujundada oma endistel ihadel, mis teil olid siis, kui te Jumalat ei tundnud, 15  vaid saage pühaks kogu oma eluviisilt,+ nii nagu on püha ka Jumal, kes teid on kutsunud, 16  sest on kirjutatud: „Olge pühad, sest mina olen püha.”+ 17  Kui te hüüate appi Isa, kes mõistab kohut erapooletult+ igaühe tegude järgi, siis elage jumalakartlikult+ kogu see aeg, mis te siin maailmas ajutiste elanikena elate. 18  Te ju teate, et teid pole vabastatud*+ millegi kaduvaga — hõbeda või kullaga — tühisest eluviisist, mille te olete pärinud oma esiisadelt, 19  vaid Kristuse kui veatu ja puhta Talle+ kalli verega.+ 20  Tema tulek oli ette teada juba enne maailma rajamist*,+ kuid ta ilmus praegusel lõpuajal teie pärast.+ 21  Tema kaudu te olete hakanud uskuma Jumalasse,+ kes äratas ta surnuist üles+ ja andis talle auhiilguse,+ et te võiksite uskuda Jumalasse ja loota Jumala peale. 22  Nüüd, kus te olete tõele kuuletudes end puhastanud ja teie keskel valitseb siiras vennalik kiindumus,+ armastage üksteist kogu südamest.+ 23  Te pole uuesti sündinud+ mitte kaduvast, vaid kadumatust seemnest+ sõna kaudu, mille on andnud elav ja jääv Jumal.+ 24  Sest „kõik inimesed on kui rohi ja kogu nende hiilgus kui lilleke väljal. Rohi närbub ja õieke variseb maha, 25  aga Jehoova* sõna püsib igavesti”.+ Ja see sõna ongi hea sõnum, mida teile on kuulutatud.+

Allmärkused

Võib tõlkida ka „ärateenimata lahkust”, „ülimat headust”.
Sõna-sõnalt „läbi proovitud”.
Sõna-sõnalt „lunastatud”.
St enne Aadama ja Eeva laste sündi.

Kommentaarid

Pildid ja videod