1. Moosese 46:1–34

46  Iisrael võttis kõik, mis tal oli,* ja asus teele. Kui ta Beer-Sebasse+ jõudis, tõi ta ohvreid oma isa Iisaki Jumalale.+  Siis rääkis Jumal Iisraeliga öösel nägemuses. Ta ütles: „Jaakob, Jaakob!” ning see vastas: „Siin ma olen!”  Jumal jätkas: „Mina olen tõeline Jumal, sinu isa Jumal.+ Ära karda Egiptusse minna, sest ma teen su seal suureks rahvaks.+  Mina ise lähen Egiptusse koos sinuga ja toon su sealt ka tagasi,+ ning Joosep sulgeb oma käega su silmad.”+  Seejärel lahkus Jaakob Beer-Sebast. Iisraeli pojad viisid oma isa Jaakobi ning oma lapsed ja naised endaga kaasa vankritel, mis vaarao oli tema äratoomiseks saatnud.  Samuti võtsid nad kaasa oma karjad ja vara, mille nad olid Kaananimaal soetanud. Viimaks jõudis Jaakob koos oma järglastega Egiptusse.  Ta tõi koos endaga Egiptusse oma pojad ja tütred ning nende lapsed — kõik oma järglased.  Need on Egiptusse tulnud Iisraeli poegade, Jaakobi ja tema poegade nimed.+ Jaakobi esmasündinu oli Ruuben.+  Ruubeni pojad olid Hanok, Pallu, Hesron ja Karmi.+ 10  Siimeoni+ pojad olid Jemuel, Jaamin, Ohad, Jaakin, Sohar ja kaananlanna poeg Šaul.+ 11  Leevi+ pojad olid Geerson, Kehat ja Merari.+ 12  Juuda+ pojad olid Eer, Oonan, Seela,+ Perets+ ja Serah.+ Kuid Eer ja Oonan surid Kaananimaal.+ Peretsi pojad olid Hesron ja Haamul.+ 13  Issaskari pojad olid Toola, Puvva, Joob ja Simron.+ 14  Sebuloni+ pojad olid Sered, Eelon ja Jahleel.+ 15  Need olid Lea pojad, kelle ta sünnitas Jaakobile Paddan-Aramis, peale nende oli tal tütar Diina.+ Jaakobi järeltulijaid oli kokku 33. 16  Gaadi+ pojad olid Sifjon, Haggi, Suuni, Esbon, Eeri, Arodi ja Areeli.+ 17  Aaseri+ pojad olid Jimna, Jisva, Jisvi ja Berija ning nende õde oli Saarah. Berija pojad olid Heber ja Malkiel.+ 18  Need olid pojad, kes sündisid Silpale,+ kelle Laaban oli andnud oma tütrele Leale. Silpa sünnitas need Jaakobile, neid oli kokku 16. 19  Jaakobi naise Raaheli pojad olid Joosep+ ja Benjamin.+ 20  Joosepile sündisid Egiptusemaal Manasse+ ja Efraim,+ kelle sünnitas talle Asnat,+ Ooni* preestri Pooti-Fera tütar. 21  Benjamini+ pojad olid Bela, Beker, Asbel, Geera,+ Naaman, Eehi, Ross, Muppim, Huppim+ ja Ard.+ 22  Need olid Raaheli pojad, kes sündisid Jaakobile, neid oli kokku 14. 23  Daani+ poeg oli Husim.+ 24  Naftali+ pojad olid Jahsel, Guuni, Jetser ja Sillem.+ 25  Need olid pojad, kes sündisid Billale, kelle Laaban oli andnud oma tütrele Raahelile. Need ta sünnitas Jaakobile, neid oli kokku 7. 26  Kõiki Jaakobi järeltulijaid, kes läksid koos temaga Egiptusse, oli 66, lisaks veel Jaakobi poegade naised.+ 27  Joosepile sündis Egiptuses kaks poega. Jaakobi soost oli Egiptusse tulnud 70 inimest.+ 28  Jaakob saatis Juuda+ enda ees Joosepile teatama, et ta on teel Goosenisse. Kui nad jõudsid Goosenimaale,+ 29  lasi Joosep oma kaariku valmis panna ja läks Goosenisse, et kohtuda oma isa Iisraeliga. Ja kui nad kokku said, langes Joosep isale kaela ning nuttis kaua. 30  Iisrael ütles Joosepile: „Nüüd võin ma surra, sest ma olen näinud su nägu ja tean, et sa oled elus.” 31  Siis ütles Joosep oma vendadele ja oma isa perele: „Ma lähen ja teatan vaaraole:+ „Mu vennad ja mu isa pere, kes elasid Kaananimaal, on tulnud siia minu juurde.+ 32  Need mehed on karjased+ ja karjakasvatajad+ ning nad on toonud kaasa oma lambad, kitsed ja veised ning kõik, mis neil on.”+ 33  Kui siis vaarao teid enda juurde kutsub ja küsib, mis on teie amet, 34  öelge talle: „Su sulased on olnud karjakasvatajad noorusest alates, nii meie kui ka meie esiisad”,+ et võiksite elada Goosenimaal,+ sest egiptlased jälestavad kõiki lambakarjaseid.”+

Allmärkused

Võib tõlkida ka „kõik oma kodakondsed”.
St Heliopolise.

Kommentaarid

Pildid ja videod