1. Moosese 14:1–24

14  Sineari+ kuningas Amrafel, Ellasari kuningas Arjok, Eelami+ kuningas Kedorlaomer+ ja Goojimi kuningas Tideal  astusid sõtta Soodoma+ kuninga Bera, Gomorra+ kuninga Birsa, Adma kuninga Sineabi, Sebojimi+ kuninga Semeeberi ja Bela (see on Soari) kuninga vastu.  Nad ühendasid oma jõud Siddimi orus,+ kus on Soolameri*.+  Need* olid teeninud Kedorlaomerit kaksteist aastat, aga kolmeteistkümnendal aastal hakkasid nad mässama.  Neljateistkümnendal aastal lõid Kedorlaomer ja temaga liitunud kuningad refalasi Astarot-Karnaimis, susiite Haamis, emiite+ Saave-Kirjataimis  ja Seiri mägedes+ elavaid horiite+ kuni Eel-Paaranini kõrbe ääres.  Seejärel pöördusid nad tagasi ja tulid Een-Mispatti, see on Kaadesesse,+ ja vallutasid kogu amalekkide+ maa. Nad alistasid ka emorlased,+ kes elasid Haseson-Taamaris.+  Siis läksid välja Soodoma kuningas, Gomorra kuningas, Adma kuningas, Sebojimi kuningas ja Bela (see on Soari) kuningas ning seadsid end Siddimi orus lahinguvalmis  Eelami kuninga Kedorlaomeri, Goojimi kuninga Tideali, Sineari kuninga Amrafeli ja Ellasari kuninga Arjoki+ vastu — viis kuningat nelja vastu. 10  Siddimi org oli täis bituumeniauke. Kui siis Soodoma ja Gomorra kuningad püüdsid põgeneda, kukkusid nad nendesse, aga ülejäänud põgenesid mägedesse. 11  Siis võtsid neli võidukat kuningat kogu Soodoma ja Gomorra vara ja toidu ning asusid teele.+ 12  Nad võtsid kaasa ka Aabrami vennapoja Loti, kes elas Soodomas,+ ja tema vara ning läksid oma teed. 13  Üks põgenema pääsenud mees tuli ja rääkis sellest heebrealasele Aabramile, kes elas sel ajal oma laagriga Eskoli ja Aaneri venna, emorlase Mamre puudesalus.+ Need mehed olid Aabrami liitlased. 14  Nii kuulis Aabram, et ta vennapoeg+ on vangi võetud. Ta kogus kokku oma mehed, kes olid võitluseks väljaõppe saanud — 318 sulast, kes olid sündinud tema kojas —, ja ajas vaenlasi taga kuni Daanini.+ 15  Öösel jaotas ta oma mehed rühmadesse ning ründas ja lõi vaenlasi. Ta jälitas neid kuni Hoobani, mis on Damaskusest põhja pool. 16  Ta tõi tagasi kogu vara, ka oma vennapoja Loti ja tema vara, samuti naised ja kõik teised. 17  Kui Aabram pärast Kedorlaomeri ja teiste kuningate löömist tagasi pöördus, tuli Soodoma kuningas talle vastu Saave orgu, see on Kuningaorgu.+ 18  Siis tõi Saalemi kuningas Melkisedek+ leiba ja veini. Ta oli kõrgeima Jumala preester.+ 19  Ta õnnistas Aabramit:„Õnnistagu Aabramit kõrgeim Jumal,kes on teinud taeva ja maa, 20  kiidetud olgu kõrgeim Jumal,kes on andnud su rõhujad su kätte!” Ja Aabram andis talle saagiks võetust kümnendiku.+ 21  Pärast seda ütles Soodoma kuningas Aabramile: „Anna inimesed mulle, aga vara jäta endale.” 22  Aabram vastas Soodoma kuningale: „Ma tõstan oma käe ja vannun Jehoova, kõrgeima Jumala ees, kes on teinud taeva ja maa, 23  et ma ei võta sinu omast midagi, ei lõngajuppi ega sandaalirihmagi, et sa ei saaks öelda: „Mina tegin Aabrami rikkaks.” 24  Ma ei võta endale midagi muud kui vaid selle, mida noored mehed on juba söönud. Küll aga võtku oma osa Aaner, Eskol ja Mamre+ — mehed, kes käisid koos minuga.”

Allmärkused

St Surnumeri.
Viitab ilmselt salmis 2 mainitud viiele kuningale.

Kommentaarid

Pildid ja videod