1. Kuningate 6:1–38

6  480. aastal pärast iisraellaste väljumist Egiptusemaalt,+ Saalomoni neljandal valitsusaastal siivikuul*+ ehk teisel kuul hakkas Saalomon Jehoovale koda* ehitama.+  Koda, mille kuningas Saalomon Jehoovale ehitas, oli 60 küünart pikk, 20 küünart lai ja 30 küünart kõrge*.+  Templihoone eeskoja+ pikkus oli 20 küünart* ning see vastas hoone laiusele. Hoone eeskoja laius oli 10 küünart*.  Ta tegi koja ahenevate aknaorvadega.+  Veel ehitas ta koja ümber külgehitise. See oli ümber kogu templisaali* ja tagumise ruumi*.+ Külgehitisse tegi ta külgkambrid.+  Alumisel korrusel olid külgkambrid 5 küünart, keskmisel 6 küünart ja kolmandal 7 küünart laiad,* kuna ta tegi ümberringi koja seintesse järkmed, et koja seintel poleks kinnitusi.+  Koda ehitati kivimurrus raiutud ja seal valmis tahutud kividest.+ Seepärast polnud ehitamise ajal kojas kuulda ei vasara, kirve ega ühegi muu raudriista heli.  Alumiste külgkambrite sissekäik oli koja lõunaküljes,+ keerdtreppi mööda sai minna keskmisele korrusele ja sealt edasi kolmandale korrusele.  Ta ehitas aina edasi ja sai koja valmis.+ Ta paigaldas kojale seedripuust talad ja kattis lae seedrilaudadega.+ 10  Ümber kogu koja ehitas ta 5 küünra* kõrgused külgkambrid.+ Kambrite seedripuust vahetalad toetusid koja seintele. 11  Sel ajal tuli Saalomonile Jehoovalt sõnum: 12  „Kui sa täidad mu määrusi, pead kinni mu seadustest, järgid kõiki mu käske ja käid nende järgi,+ siis ma viin täide oma tõotuse, mille ma andsin su isale Taavetile koja kohta, mida sa ehitad.+ 13  Ma asun elama iisraellaste keskele+ ega hülga oma rahvast Iisraeli.”+ 14  Saalomon ehitas aina edasi, et koda valmis saada. 15  Seestpoolt kattis ta koja seinad seedrilaudadega. Põrandast kuni laesarikateni vooderdas ta koja puiduga ja põranda kattis ta kadakalaudadega*.+ 16  Ta mõõtis koja tagumisest seinast 20 küünart ja eraldas selle põrandast sarikateni seedrilaudadega, ehitades koja sisemusse tagumise ruumi+ — kõige pühama paiga.+ 17  Templisaal,+ mis asus kõige pühama paiga ees, oli 40 küünra* pikkune. 18  Koja seedripuust seintele olid nikerdatud ürtarbuusid+ ja lilleõied.+ Kõikjal oli seedripuu, kivipinda ei olnud näha. 19  Koja sisemusse tegi ta tagumise ruumi,+ et panna sinna Jehoova lepingulaegas.+ 20  See tagumine ruum oli 20 küünart pikk, 20 küünart lai ja 20 küünart kõrge.*+ Ta kattis selle puhta kullaga; altari+ lõi ta üle seedripuuga. 21  Saalomon kattis ka saali seestpoolt puhta kullaga+ ja seadis kuldketid tagumise ruumi+ ette, mille ta oli samuti üle kullanud. 22  Ta kattis kogu koja seestpoolt kullaga, nii et kõik sai kaetud. Tagumise ruumi ees oleva altari+ kuldas ta samuti üle. 23  Ta tegi tagumisse ruumi 2 männipuust* keerubit,+ kummagi kõrgus oli 10 küünart*.+ 24  Keerubi üks tiib oli 5 küünart pikk* ja ka teine oli 5 küünart pikk. Ühest tiivaotsast teiseni oli 10 küünart. 25  Ka teine keerub oli 10-küünrane. Need kaks keerubit olid samade mõõtude ja kujuga. 26  Ühe keerubi kõrgus oli 10 küünart ja sama kõrge oli ka teine keerub. 27  Ta asetas keerubid+ tagumisse ruumi. Nende tiivad olid välja sirutatud, nii et ühe keerubi tiivaots ulatus ühe seinani ja teise keerubi tiivaots ulatus teise seinani. Ruumi keskel puutusid nende tiivad kokku. 28  Ta kattis ka keerubid kullaga. 29  Koja seintele ümberringi, nii eesmises kui ka tagumises ruumis, nikerdas ta keerubi-,+ palmi-+ ja õiekujutised.+ 30  Koja põranda kattis ta kullaga nii eesmises kui ka tagumises ruumis. 31  Tagumise ruumi sissekäigule tegi ta männipuust uksed, küljesambad ja uksepostid — seina viiendale osale*. 32  Mõlemale männipuust uksele nikerdas ta keerubid, palmid ja õied ning kuldas need, ta lõi keerubi- ja palmikujutised kullaga üle. 33  Samamoodi tegi ta templisaali sissekäigule männipuust uksepostid — seina neljandale osale*. 34  Ta tegi kadakapuust 2 volditavat uksepoolt. Ühe uksepoole kaks osa olid hingedel pööratavad ja ka teise uksepoole kaks osa olid hingedel pööratavad.+ 35  Ta nikerdas keerubi-, palmi- ja õiekujutisi ning kattis need kullaga. 36  Siseõue+ ümber ehitas ta müüri kolmest kihist tahutud kividest ja ühest kihist seedriprussidest.+ 37  Jehoova kojale hakati vundamenti rajama neljanda aasta siivikuul*+ 38  ja koda sai valmis üheteistkümnenda aasta buulikuul* ehk kaheksandal kuul. Kõik valmis täpselt plaani järgi.+ Saalomon ehitas seda 7 aastat.

Allmärkused

Joonis lisas B8.
27 m pikk, 9 m lai ja 13 m kõrge. (Vt lisa B14.)
9 m.
4,5 m.
St püha paiga.
St kõige pühama paiga.
Alumisel 2,2 m, keskmisel 2,7 m ja kolmandal 3,1 m laiad.
2,2 m.
18 m.
St iga mõõt oli 9 m.
Sõna-sõnalt „õlisest puidust”; ilmselt süüria mänd.
4,5 m.
2,2 m.
Sõna-sõnalt „uksepostid, viies osa”; „viies osa” võib viidata ukseraami kujule või uste suurusele.
Sõna-sõnalt „uksepostid, neljas osa”; „neljas osa” võib viidata ukseraami kujule või uste suurusele.

Kommentaarid

Pildid ja videod