1. Korintlastele 15:1–58

15  Vennad, ma tuletan teile meelde head sõnumit, mida ma teile kuulutasin,+ mille te ka vastu võtsite ja millele te olete truuks jäänud.  Selle sõnumi kaudu teid ka päästetakse, kui te sellest kõvasti kinni hoiate, või muidu olete ilmaaegu usklikuks saanud.  Kõige tähtsamate asjade hulgas olen andnud teile edasi seda, mida ma ise olen teada saanud, nimelt, et Kristus suri meie pattude eest, nagu pühakiri ütleb,+  maeti+ ja äratati üles+ kolmandal päeval,+ nagu pühakiri ütleb,+  ning ilmutas end Keefasele+ ja seejärel neile kaheteistkümnele.+  Pärast seda ilmutas ta end ühekorraga rohkem kui viiesajale vennale,+ kellest enamik on veel praegugi elus, mõned aga on suikunud surmaunne.  Seejärel ilmutas ta end Jaakobusele,+ siis kõigile apostlitele.+  Kõige viimasena ilmutas ta end ka minule+ otsekui enneaegselt sündinule.  Ma olen apostlite seast kõige tähtsusetum ja mind ei kõlba apostliks nimetadagi, kuna ma kiusasin taga Jumala kogudust.+ 10  Aga Jumala armu tõttu olen ma see, kes ma olen. Ja tema arm pole olnud asjatu, sest ma olen teistest apostlitest rohkem vaeva näinud — siiski mitte mina, vaid Jumala arm, mis on minuga. 11  Kuulutagu siis mina või nemad, me kõik kuulutame sama sõnumit, ja nõnda te olete usklikuks saanud. 12  Kui kuulutatakse, et Kristus on surnuist üles äratatud,+ kuidas siis mõned teie seast ütlevad, et surnuid ei äratatagi üles? 13  Kui surnuid üles ei äratata, siis pole ka Kristust üles äratatud. 14  Aga kui Kristust pole üles äratatud, siis on meie kuulutustöö ju mõttetu ja ka meie usk on mõttetu. 15  Pealegi, kui surnuid üles ei äratata, siis me ju tunnistame Jumala kohta valet,+ kui ütleme, et ta äratas üles Kristuse,+ keda ta pole üles äratanud. 16  Sest kui surnuid üles ei äratata, siis pole ka Kristust üles äratatud, 17  ja kui Kristust pole üles äratatud, on teie usk kasutu ja te olete seniajani oma pattudes.+ 18  Sel juhul on jäädavalt kadunud ka need, kes on kristlasena suikunud surmaunne.+ 19  Kui meie lootus Kristusele puudutab üksnes praegust elu, siis oleme küll kõigist inimestest kõige haletsusväärsemad. 20  Ent Kristus on tõesti surnuist üles äratatud, esimesena* nende hulgast, kes on vajunud surmaunne.+ 21  Kuna surm on tulnud inimese kaudu,+ tuleb ka surnute ülestõusmine inimese kaudu.+ 22  Nii nagu kõik surevad Aadama tõttu,+ nii tehakse kõik elavaks tänu Kristusele.+ 23  Aga igaüks omas järjekorras: Kristus esimesena+ ja hiljem, tema kohaloleku ajal, need, kes kuuluvad Kristusele.+ 24  Lõpus annab ta kuningriigi* üle oma Jumalale ja Isale, olles kõrvaldanud kõik valitsused ja võimud.+ 25  Ta valitseb kuningana, kuni Jumal on pannud kõik vaenlased tema jalge alla.+ 26  Viimase vaenlasena kõrvaldatakse surm.+ 27  Jumal „allutas kõik tema jalge alla”.+ Kui öeldakse, et Jumal on kõik allutanud,+ siis on selge, et allutatud on kõik peale Jumala, kes kõik temale allutas.+ 28  Kui kõik saab Pojale allutatud, siis allutab ka Poeg end sellele, kes kõik temale allutas,+ et Jumal oleks kõige ainus valitseja.+ 29  Kui surnuid üles ei äratata, siis mis saab neist, keda ristitakse selleks, et nad sureksid?+ Miks neid siis ristitakse selleks, et nad sureksid? 30  Miks ka meie oleme pidevalt ohus?+ 31  Iga päev seisan ma surmaga silmitsi. See on sama kindel kui tõsiasi, et ma rõõmustan teie üle, vennad, kes te olete meie isanda Kristus Jeesuse jüngrid. 32  Kui ma olen nagu teisedki võidelnud Efesoses metsloomadega,+ siis mis kasu on mul sellest?* Kui surnuid üles ei äratata, siis „söögem ja joogem, sest homme me sureme”.+ 33  Ärge laske end eksitada. Halb seltskond rikub kasulikud harjumused*.+ 34  Tulge mõistusele ja tehke seda, mis on õige, ning loobuge patusest elust. Mõned teist ei tunne tegelikult Jumalat. Ma räägin seda, et teil oleks häbi. 35  Kuid mõni võib küsida: „Kuidas surnud üles äratatakse? Millise kehaga nad üles äratatakse?”+ 36  Sa mõistmatu! See, mida sa külvad, ei saa elavaks, kui see esmalt ei sure. 37  Ja see, mida sa külvad, pole mitte taim, mis külvatust areneb, vaid kõigest seeme, olgu siis nisutera või mingi muu seeme. 38  Aga Jumal laseb sellest kasvada niisuguse taime, nagu ta tahab, ja iga taim, mis seemnest kasvab, on isesugune. 39  Kõik kehad ei ole samasugused:* inimeste, veiste, lindude ja kalade kehad on ju erinevad. 40  Ja on taevaseid kehasid+ ja maiseid kehasid,+ kuid taevaste kehade ilu on teistsugune kui maiste kehade oma. 41  Erisugune on päikese sära, erisugune kuu sära+ ja erisugune tähtede sära. Tegelikult on ka eri tähtedel erisugune sära. 42  Sama lugu on surnute ülesäratamisega. Külvatakse kaduvana, üles äratatakse kadumatuna.+ 43  Külvatakse ilma auta, üles äratatakse aulisena.+ Külvatakse nõrgana, üles äratatakse vägevana.+ 44  Külvatakse maine keha, üles äratatakse vaimne keha. Kui on olemas maine keha, siis on olemas ka vaimne keha. 45  On ju kirjutatud: „Esimene inimene Aadam sai elavaks olendiks.”+ Viimane Aadam sai vaimuks, kes annab elu.+ 46  Ometi pole esimene see, mis on vaimne. Esimene on see, mis on maine, ning pärast tuleb see, mis on vaimne. 47  Esimene inimene on maast, muldne,+ teine inimene on taevast.+ 48  Milline on mullast tehtu, sellised on ka teised mullast tehtud, ja milline on taevane, sellised on ka teised taevased.+ 49  Nii nagu me sarnaneme mullast tehtuga,+ nii hakkame sarnanema ka sellega, kes tuli taevast.+ 50  Ent ma ütlen teile, vennad, et liha ja veri ei saa pärida Jumala kuningriiki ning kaduv ei päri kadumatut. 51  Ma ütlen teile püha saladuse: me kõik ei suigu surmaunne, kuid meid kõiki muudetakse,+ 52  ühe hetkega, ühe silmapilguga, viimase trompeti puhumise ajal. Kõlab trompetihääl+ ja surnud äratatakse üles kadumatutena ning meid muudetakse. 53  Kaduv saab kadumatuks+ ja surelik surematuks.+ 54  Aga kui kaduv saab kadumatuks ja surelik surematuks, siis lähevad täide sõnad, mis on kirjutatud: „Surm on ära neelatud igaveseks”,+ 55  „Surm, kus on sinu võit? Surm, kus on sinu astel?”+ 56  Astel, mis põhjustab surma, on patt,+ ja patule annab jõu Moosese seadus.+ 57  Kuid tänu olgu Jumalale, sest ta annab meile võidu meie isanda Jeesus Kristuse kaudu!+ 58  Seega, mu armsad vennad, olge kindlad,+ vankumatud ja olgu teil alati palju teha Isanda töös,+ sest te teate, et teie vaevanägemine Isanda teenistuses ei ole asjatu.+

Allmärkused

Võib tõlkida ka „uudseviljana”.
Võib tõlkida ka „kuningavalitsuse”.
Teine võimalik tähendus: „kui vaadata asjale inimlikust seisukohast, siis mis kasu on mul sellest, et ma olen võidelnud Efesoses metsloomadega”.
Võib tõlkida ka „head kombed”.
Võib tõlkida ka „kõigi liha ei ole ühesugune”.

Kommentaarid

Pildid ja videod