1. Korintlastele 12:1–31

12  Mis puutub vaimuandidesse,+ vennad, ei taha ma jätta teid teadmatusse.  Te teate, et kui te veel maailma kuulusite, lasite end eksitada tummade ebajumalate järel käima.+  Ma tahan, et te teaksite, et mitte keegi, kes räägib Jumala vaimu mõjutusel, ei ütle: „Jeesus on neetud!”, ning keegi ei saa öelda: „Jeesus on Isand!” muidu kui püha vaimu mõjutusel.+  On erinevaid ande, kuid on üks ja sama püha vaim,+  on erinevaid teenistusülesandeid,+ ent on üks ja sama Isand,  on erinevaid viise, kuidas inimesed püha vaimu mõjutusel toimivad, kuid üks ja sama Jumal paneb inimesed kõigil neil viisidel toimima.+  Püha vaimu tegevus on igaühe puhul ilmne ning Jumal annab inimesele seda vaimu teiste hüvanguks.+  Ühe suus on vaimu mõjutusel tarkused, teise suus tänu samale vaimule teadmised*,  mõni suudab sama vaimu mõjutusel usku ilmutada,+ mõni tänu samale vaimule haigeid tervendada,+ 10  mõni teha vägevaid tegusid*,+ mõni rääkida prohvetlikult, mõni kindlaks teha, kas sõnum tuleb Jumalalt või mitte,+ mõni kõnelda võõraid keeli+ ja mõni tõlkida keeli.+ 11  Aga kõike seda teeb üks ja sama vaim, mis jagab ande igaühele nii, nagu tahab. 12  Nii nagu keha on üks, kuid kehaliikmeid on palju, ja kõik kehaliikmed, ehkki neid on palju, on üks keha,+ nõnda on ka Kristuse kehaga. 13  Meid kõiki on ristitud ühe vaimuga, et me oleksime üks keha, olgu me juudid või kreeklased, orjad või vabad, ning meid kõiki on joodetud ühe vaimuga. 14  Keha ei ole ju üks liige, vaid sellel on palju liikmeid.+ 15  Kui jalg ütleks: „Kuna ma pole käsi, pole ma keha osa”, kas ta siis sellepärast poleks keha osa? 16  Või kui kõrv ütleks: „Kuna ma pole silm, pole ma keha osa”, kas ta siis sellepärast poleks keha osa? 17  Kui kogu keha oleks silm, kuhu jääks siis kuulmine? Kui kogu keha oleks kõrv, kuhu jääks siis haistmine? 18  Aga Jumal on pannud iga kehaliikme oma kohale, nii nagu ta heaks on arvanud. 19  Kui need kõik oleksid sama liige, kas oleks siis tegu kehaga? 20  Liikmeid on küll palju, kuid keha on üks. 21  Silm ei või öelda käele: „Mul pole sind vaja,” ega pea jalgadele: „Mul pole teid vaja.” 22  Vastupidi, need kehaliikmed, mis näivad nõrgemad, on hädavajalikud, 23  ja neid kehaliikmeid, mis meie arvates pole nii kenad, me ümbritseme erilise auga.+ Nii saavad need kehaliikmed, mida me häbeneme, kenamaks, 24  samal ajal kui meie kenad kehaliikmed ei vaja midagi. Jumal on teinud keha nõnda, et ta on andnud rohkem au sellele kehaliikmele, mis pole nii kena, 25  et kehas poleks ebakõla, vaid et selle liikmed üksteise eest hoolt kannaksid.+ 26  Kui üks liige kannatab, kannatavad kõik teised liikmed koos temaga,+ ja kui üht liiget austatakse, rõõmustavad kõik teised liikmed koos temaga.+ 27  Teie moodustate Kristuse keha+ ja olete kõik selle liikmed.+ 28  Jumal on seadnud koguduses esiteks mõned apostliteks,+ teiseks mõned prohvetiteks,+ kolmandaks mõned õpetajateks.+ Seejärel tulevad vägevad teod,+ seejärel tervendamisannid,+ abi osutamine, juhtimisoskus,+ võõrad keeled.+ 29  Kas siis kõik on apostlid, kõik prohvetid või kõik õpetajad? Kas kõik teevad vägevaid tegusid? 30  Kas siis kõigil on tervendamisand? Kas kõik räägivad võõraid keeli?+ Kas kõik tõlgivad?+ 31  Ent püüdke saada Jumalalt suurimaid ande.+ Ja ma näitan teile tee, mis on üle kõige.+

Allmärkused

Ilmselt mõeldakse ime läbi saadud teadmisi.
Võib tõlkida ka „imesid”.

Kommentaarid

Pildid ja videod