1. Korintlastele 1:1–31

1  Pauluselt, kes on kutsutud Jumala tahtel Kristus Jeesuse apostliks,+ ja meie vend Soosteneselt  Jumala kogudusele Korintoses,+ teile, kes olete pühitsetud Kristus Jeesuse jüngritena,+ kutsutuile, pühadele, ja kõigile neile, kes kõigis paigus hüüavad appi meie isanda Jeesus Kristuse nime,+ tema nime, kes on nii nende kui ka meie isand.  Armu* ja rahu teile Jumalalt, meie isalt, ja meie isandalt Jeesus Kristuselt!  Ma tänan alati oma Jumalat teie eest selle armu pärast, mida Jumal on osutanud teile Kristus Jeesuse kaudu.  Te olete tänu temale saanud rikkaks kõiges, sealhulgas õppinud kuulutama sõna ja saanud sellest sõnast täielikult aru.+  Tunnistus, mis teile Kristuse kohta on antud,+ on teie seas tugevalt kanda kinnitanud,  nii et teil on olemas kõik vajalik, samal ajal kui te ootate õhinal meie isanda Jeesus Kristuse ilmumist.+  Jumal aitab teil jääda lõpuni vankumatuks, nii et meie isanda Jeesus Kristuse päeval ei saa keegi teie vastu esitada ühtki süüdistust.+  Jumal on ustav+ ja on teid kutsunud, et te kuuluksite ühte tema pojaga, meie isanda Jeesus Kristusega. 10  Ma palun teid, vennad, meie isanda Jeesus Kristuse nimel, et te kõik räägiksite ühtviisi ja et teie seas ei oleks lõhesid,+ vaid et te oleksite ühte liidetud tänu ühesugusele meelsusele ja mõtteviisile.+ 11  Mõned Kloe majarahvast on mulle teada andnud, mu vennad, et teie seas on lahkhelisid. 12  Ma pean silmas seda, et mõned teist ütlevad: „Mina pooldan Paulust,” ja teised: „Aga mina Apollost”,+ mõned jällegi: „Aga mina Keefast*,” ja teised: „Aga mina Kristust.” 13  Kas Kristus on jagatud mitmeks? Kas siis Paulus löödi teie eest postile? Või kas teid ristiti Pauluse nimesse? 14  Ma tänan Jumalat, et ma pole ristinud teie seast kedagi peale Krispuse+ ja Gaiuse,+ 15  nii et keegi ei saa öelda, et teid on ristitud minu nimesse. 16  Ma ristisin ka Stefanase majarahva,+ ma ei tea, et oleksin veel kedagi ristinud. 17  Kristus ei saatnud mind ristima, vaid kuulutama head sõnumit;+ ja seda ei pidanud ma tegema õppinud meeste kombel, et Kristuse piinapost ei muutuks kasutuks. 18  Jutt piinapostist on rumalus neile, kes hukkuvad,+ aga meie, kes saame pääste, näeme selles Jumala väge,+ 19  sest on kirjutatud: „Ma kaotan tarkade tarkuse ja lükkan kõrvale arukate arukuse.”+ 20  Kus on tark? Kus on kirjatundja? Kus on praeguse ajastu väitleja? Eks Jumal ole teinud maailma tarkuse rumaluseks? 21  Maailm oma tarkuses+ pole õppinud Jumalat tundma,+ aga Jumal oma tarkuses on arvanud heaks selle sõnumi kaudu, mida me kuulutame ja mis teistele näib rumalus,+ päästa need, kes usuvad. 22  Juudid küsivad tunnustähti+ ja kreeklased otsivad tarkust, 23  kuid meie kuulutame postile löödud Kristust, kes on juutidele komistuskivi ja mittejuutidele rumalus.+ 24  Ent kutsutuile, olgu nad juudid või kreeklased, on Kristus Jumala vägi ja tarkus.+ 25  See, mida peetakse Jumala rumaluseks, on targem kui inimeste tarkus, ja see, mida peetakse Jumala nõrkuseks, on tugevam kui inimeste tugevus.+ 26  Te näete iseenda näite varal, vennad, et Jumal ei ole kutsunud palju inimeste seisukohast tarku,+ palju vägevaid ega palju kõrgest soost inimesi,+ 27  vaid Jumal on valinud need, kes on maailma silmis rumalad, et häbistada tarku, ja Jumal on valinud need, kes on maailma silmis nõrgad, et häbistada tugevaid.+ 28  Jumal on valinud need, kes on maailma silmis tähtsusetud ja kellele vaadatakse ülalt alla, ning selle, mis midagi ei ole, et teha tühiseks see, mis midagi on,+ 29  et keegi ei kiitleks Jumala ees. 30  Tänu temale te kuulute nüüd ühte Kristus Jeesusega, kes avaldab meile Jumala tarkuse ja õiguse.+ Tema kaudu saavad inimesed pühaks+ ja nad vabastatakse lunastushinna alusel.+ 31  Nii läheb täide see, mis on kirjutatud: „Kes kiitleb, selle kiitlemise põhjuseks olgu Jehoova*.”+

Allmärkused

Võib tõlkida ka „ärateenimata lahkust”, „ülimat headust”.
Sama kes Peetrus.

Kommentaarid

Pildid ja videod