1. Ajaraamat 29:1–30

29  Kuningas Taavet ütles tervele kogudusele: „Mu poeg Saalomon, kelle Jumal on valinud,+ on noor ja kogenematu,+ kuid eelseisev töö on tohutu suur, sest seda templit ei ehitata mitte inimesele, vaid Jumal Jehoovale.+  Ma olen teinud kõik endast oleneva, et varuda oma Jumala koja tarbeks kulda kuldasjade, hõbedat hõbeasjade, vaske vaskasjade, rauda raudasjade+ ning puitu+ puutööde jaoks, samuti oonüksikive ja mördiga kinnitatavaid kive, mosaiikkive, igasuguseid väärtuslikke kive ja suures koguses alabastrit.  Lisaks kõigele, mis ma olen selle püha koja tarbeks varunud, annan ma armastusest oma Jumala koja vastu+ veel ka isiklikust varast+ kulda ja hõbedat,  sealhulgas 3000 talenti* Oofiri kulda+ ja 7000 talenti* puhast hõbedat koja seinte katmiseks,  kulda kuldasjade ja hõbedat hõbeasjade ning kõigi tööde jaoks, mida teevad käsitöölised. Ja nüüd, kes veel soovib täna oma varast midagi Jehoovale anda?”+  Siis tegid annetusi suguvõsade peamehed, Iisraeli suguharude peamehed, tuhande- ja sajapealikud+ ning kuninga tööde ülevaatajad.+  Nad andsid Jumala koja tööde heaks 5000 talenti* kulda, 10 000 dareiki*, 10 000 talenti* hõbedat, 18 000 talenti* vaske ja 100 000 talenti* rauda.  Igaüks, kellel oli väärtuslikke kive, andis need Jehoova koja varakambrisse, mille eest vastutas geersonlane+ Jehiel.+  Rahvas tundis rõõmu, sest oli andnud oma vabatahtlikud ohvrid Jehoovale kogu südamest.+ Ka kuningas Taavet oli väga rõõmus. 10  Siis ülistas Taavet Jehoovat terve koguduse ees ning ütles: „Oo, Jehoova, meie isa Iisraeli Jumal, ole kiidetud igavesest ajast igavesti! 11  Sinul, Jehoova, on suurus+ ja vägevus,+ ilu, auhiilgus ja ülevus,+ sest sulle kuulub kõik, mis on taevas ja maa peal.+ Sinul, Jehoova, on kuningriik*.+ Sina oled tõstnud end kõigile peaks. 12  Sinult tulevad rikkus ja au+ ning sina valitsed kõige üle.+ Sinu käes on võim+ ja vägi+ ning sinu võimuses on teha kõiki suureks+ ja anda neile jõudu.+ 13  Nüüd, meie Jumal, me täname sind ja ülistame sinu kaunist nime. 14  Aga kes olen mina ja kes on mu rahvas, et me suudame tuua selliseid vabatahtlikke ohvreid? Kõik tuleb ju sinult ja sinu käest me anname sulle. 15  Me oleme sinu ees muulased ja sisserändajad, nagu olid kõik meie esiisad.+ Meie päevad maa peal on nagu vari+ ja meil pole lootust. 16  Oo, Jehoova, meie Jumal, kogu see rikkus, mille me oleme kogunud, et ehitada su püha nime kandev koda, on tulnud sinu käest ja kuulub sulle! 17  Ma tean, mu Jumal, et sina uurid südame läbi+ ja tunned heameelt laitmatusest.+ Ma olen selle kõik andnud meeleldi ja puhtast südamest ning mul on rõõm näha, et ka sinu rahvas, kes siin on, toob sulle vabatahtlikult ohvreid. 18  Oo, Jehoova, meie esiisade Aabrahami, Iisaki ja Iisraeli Jumal, aita oma rahval hoida sellist andmise vaimu ja teenida sind kogu südamest!+ 19  Ja anna mu pojale Saalomonile siiras* süda,+ et ta järgiks su käske,+ meeldetuletusi ja määrusi ning teeks seda kõike ja ehitaks selle templi, milleks ma olen ettevalmistusi teinud.”+ 20  Siis ütles Taavet tervele kogudusele: „Ülistage nüüd oma Jumalat Jehoovat!” Ja terve kogudus ülistas oma esiisade Jumalat Jehoovat, laskus põlvili ning heitis silmili maha Jehoova ja kuninga ette. 21  Järgmisel päeval tõid nad Jehoovale tapaohvreid ning ohverdasid Jehoovale põletusohvriks+ 1000 noort pulli, 1000 jäära ja 1000 jäärtalle koos joogiohvritega.+ Nad tõid kogu Iisraeli eest rohkesti ohvreid.+ 22  Sel päeval sõid ja jõid nad Jehoova ees suure rõõmuga.+ Nad tõstsid Taaveti poja Saalomoni teist korda kuningaks ning võidsid ta Jehoova ees juhiks,+ aga Saadoki võidsid nad preestriks.+ 23  Saalomon istus oma isa Taaveti asemel kuningana Jehoova troonile.+ Teda saatis edu ja kõik iisraellased kuuletusid talle. 24  Kõik peamehed,+ vägevad sõjamehed+ ja kuningas Taaveti pojad+ allusid kuningas Saalomonile. 25  Jehoova tegi Saalomoni erakordselt suureks kogu Iisraeli ees ja andis talle sellise kuningliku au, millist polnud ühelgi Iisraeli kuningal enne teda.+ 26  Iisai poeg Taavet oli valitsenud kogu Iisraeli üle. 27  Ta oli valitsenud Iisraeli üle 40 aastat. Hebronis+ oli ta valitsenud 7 aastat ja Jeruusalemmas 33 aastat.+ 28  Ta suri heas vanuses+ ning tal oli olnud küllalt elupäevi, rikkust ja au. Tema asemel sai kuningaks ta poeg Saalomon.+ 29  Kõik kuningas Taaveti kohta algusest kuni lõpuni on kirjas nägija Saamueli, prohvet Naatani+ ja nägemustenägija Gaadi+ ülestähendustes. 30  Samuti on neis kirjas kõik tema valitsemise ja vägevuse kohta ning sündmused, mis olid seotud tema, Iisraeli ja kõigi ümberkaudsete kuningriikidega.

Allmärkused

103 tonni. (Vt lisa B14.)
240 tonni.
170 tonni.
84 kg. Dareik oli Pärsia kuldmünt.
342 tonni.
615 tonni.
3420 tonni.
Võib tõlkida ka „kuningavõim”.
Võib tõlkida ka „täielikult pühendunud”.

Kommentaarid

Pildid ja videod