1. Ajaraamat 25:1–31

25  Taavet ja teenistusrühmade ülemad valisid välja mõned Aasafi, Heemani ja Jedutuuni+ pojad, et nad kuulutaksid prohvetlikult lüürade, teiste keelpillide+ ja simblite+ saatel. Järgmised on ametisse määratud mehed.  Aasafi poegadest Sakkur, Joosep, Netanja ja Asareela. Neid juhatas Aasaf, kes kuulutas prohvetlikult kuninga juhatusel.  Jedutuuni+ poegadest Gedalja, Seri, Jesaaja, Simei, Hasabja ja Mattitja,+ kokku 6. Neid juhatas nende isa Jedutuun, kes kuulutas prohvetlikult lüüra saatel, tänades ja ülistades Jehoovat.+  Heemani+ poegadest Bukkija, Mattanja, Ussiel, Sebuel,* Jerimot, Hananja, Hanani, Eliata, Giddalti, Romamti-Eser, Josbekasa, Malloti, Hootir ja Mahasiot.  Need kõik olid Heemani pojad. Heeman oli kuninga nägemustenägija, kes kuulutas Jumala aulisust. Jumal andis Heemanile 14 poega ja 3 tütart.  Nad kõik laulsid oma isa juhatusel Jehoova kojas simblite, lüürade ja teiste keelpillide saatel,+ teenides sel viisil Jumala kojas. Aasaf, Jedutuun ja Heeman allusid otse kuningale.  Neid ja nende vendi, keda oli õpetatud Jehoovale laulma, kõiki oma ala asjatundjaid, oli kokku 288.  Nad heitsid oma tööülesannete jagamiseks liisku,+ noored koos vanadega, õpetajad koos õpilastega.  Esimene liisk langes Aasafi pojale Joosepile;+ teine Gedaljale,+ tema vendadele ja poegadele, neid oli kokku 12; 10  kolmas Sakkurile,+ tema poegadele ja vendadele, neid oli kokku 12; 11  neljas Jisrile, tema poegadele ja vendadele, neid oli kokku 12; 12  viies Netanjale,+ tema poegadele ja vendadele, neid oli kokku 12; 13  kuues Bukkijale, tema poegadele ja vendadele, neid oli kokku 12; 14  seitsmes Jesareelale, tema poegadele ja vendadele, neid oli kokku 12; 15  kaheksas Jesaajale, tema poegadele ja vendadele, neid oli kokku 12; 16  üheksas Mattanjale, tema poegadele ja vendadele, neid oli kokku 12; 17  kümnes Simeile, tema poegadele ja vendadele, neid oli kokku 12; 18  üheteistkümnes Asarelile, tema poegadele ja vendadele, neid oli kokku 12; 19  kaheteistkümnes Hasabjale, tema poegadele ja vendadele, neid oli kokku 12; 20  kolmeteistkümnes Suubaelile,+ tema poegadele ja vendadele, neid oli kokku 12; 21  neljateistkümnes Mattitjale, tema poegadele ja vendadele, neid oli kokku 12; 22  viieteistkümnes Jeremotile, tema poegadele ja vendadele, neid oli kokku 12; 23  kuueteistkümnes Hananjale, tema poegadele ja vendadele, neid oli kokku 12; 24  seitsmeteistkümnes Josbekasale, tema poegadele ja vendadele, neid oli kokku 12; 25  kaheksateistkümnes Hananile, tema poegadele ja vendadele, neid oli kokku 12; 26  üheksateistkümnes Mallotile, tema poegadele ja vendadele, neid oli kokku 12; 27  kahekümnes Eliatale, tema poegadele ja vendadele, neid oli kokku 12; 28  kahekümne esimene Hootirile, tema poegadele ja vendadele, neid oli kokku 12; 29  kahekümne teine Giddaltile,+ tema poegadele ja vendadele, neid oli kokku 12; 30  kahekümne kolmas Mahasiotile,+ tema poegadele ja vendadele, neid oli kokku 12; 31  kahekümne neljas Romamti-Eserile,+ tema poegadele ja vendadele, neid oli kokku 12.

Allmärkused

Kommentaarid

Pildid ja videod