1. Ajaraamat 15:1–29

15  Taavet ehitas endale Taaveti linna maju. Samuti valmistas ta ette paiga Jumala laekale ning püstitas sinna telgi.+  Siis Taavet ütles: „Jumala laegast ei tohi kanda keegi peale leviitide, sest Jehoova on valinud nemad Jehoova laegast kandma ja teda alaliselt teenima.”+  Seejärel kogus Taavet terve Iisraeli Jeruusalemma, et tuua Jehoova laegas paika, mille ta oli sellele valmistanud.+  Taavet kogus kokku Aaroni+ järeltulijad ja leviidid:+  kehatlastest ülem Uurieli ja tema 120 venda,  merarlastest ülem Asaja+ ja tema 220 venda,  geersomlastest ülem Joeli+ ja tema 130 venda,  Elisafani+ järeltulijatest ülem Semaja ja tema 200 venda,  Hebroni järeltulijatest ülem Elieli ja tema 80 venda, 10  Ussieli+ järeltulijatest ülem Amminadabi ja tema 112 venda. 11  Samuti kutsus Taavet preestrid Saadoki+ ja Ebjatari+ ning leviidid Uurieli, Asaja, Joeli, Semaja, Elieli ja Amminadabi 12  ning ütles neile: „Teie olete leviitide suguvõsade peamehed. Pühitsege end, teie ja teie vennad, ja tooge Iisraeli Jumala Jehoova laegas paika, mille ma olen sellele valmistanud. 13  Esimesel korral te ei kandnud laegast+ — kuna me polnud õiget toimimisviisi välja uurinud+ — ja seetõttu süttis meie Jumala Jehoova viha.”+ 14  Siis preestrid ja leviidid pühitsesid end, et tuua üles Iisraeli Jumala Jehoova laegas. 15  Leviidid kandsid Jumala laegast kangidega õlal,+ nagu Mooses oli Jehoova sõna järgi käskinud. 16  Taavet käskis leviitide ülematel määrata nende vennad lauljad lüürade,+ muude keelpillide ja simblite+ saatel rõõmsalt laulma. 17  Leviidid määrasidki Joeli poja Heemani,+ tema vendadest Berekja poja Aasafi+ ja nende vendadest merarlastest Kuusaja poja Eetani.+ 18  Koos nendega olid nende vennad teisest rühmast:+ Sakarja, Ben, Jaatsiel, Semiramot, Jehiel, Unni, Eliab, Benaja, Maaseja, Mattitja, Elifelehu ja Mikneja ning väravavalvurid Oobed-Edom ja Jeiel. 19  Lauljad Heeman,+ Aasaf+ ja Eetan mängisid vasksimbleid;+ 20  Sakarja, Asiel, Semiramot, Jehiel, Unni, Eliab, Maaseja ja Benaja mängisid alamotile*+ häälestatud keelpille; 21  neid juhatasid Mattitja,+ Elifelehu, Mikneja, Oobed-Edom, Jeiel ja Asasja, kes mängisid šeminitile*+ häälestatud lüürasid. 22  Laeka toomist juhtis leviitide ülem Kenanja,+ sest ta oli asjatundja. 23  Laeka valvurid olid Berekja ja Elkana. 24  Preestrid Sebanja, Josafat, Netaneel, Amaasai, Sakarja, Benaja ja Elieser puhusid Jumala laeka ees valjult trompeteid.+ Oobed-Edom ja Jehhija olid samuti laeka valvurid. 25  Siis läksid Taavet, Iisraeli vanemad ning tuhandepealikud rõõmsal meelel Jehoova lepingulaegast Oobed-Edomi+ majast ära tooma.+ 26  Jumal aitas leviite, kes kandsid Jehoova lepingulaegast, ning siis ohverdati seitse noort pulli ja seitse jäära.+ 27  Taavetil oli seljas peenest kangast varrukateta pealisrõivas, nagu ka kõigil leviitidel, kes laegast kandsid, lauljatel ning kandjate ja lauljate ülemal Kenanjal. Taavetil oli seljas ka linane õlarüü.+ 28  Kõik iisraellased tõid Jehoova lepingulaeka üles rõõmuhõisete,+ sarve- ja trompetihääle,+ simblihelide ning valju keelpilli- ja lüüramängu saatel.+ 29  Kui Jehoova lepingulaegas jõudis Taaveti linna,+ vaatas Sauli tütar Miikal+ aknast välja ja nägi kuningas Taavetit hüplemas ja juubeldamas ning ta hakkas teda oma südames põlgama.+

Kommentaarid

Pildid ja videod