1. Ajaraamat 12:1–40

12  Need on mehed, kes tulid Taaveti juurde Siklagi,+ kui ta pidi end varjama Kiisi poja Sauli eest.+ Nad olid vaprad sõjamehed, kes teda lahingus toetasid.+  Nad olid relvastatud vibudega ning oskasid lingukive heita+ ja ambuda nooli nii parema kui ka vasaku käega.+ Nad olid Sauli vennad Benjamini suguharust.+  Nende peamees oli Ahieser ja tema vend oli Joas, mõlemad olid gibealase+ Semaa pojad. Samuti kuulusid nende hulka Asmaveti+ pojad Jesiel ja Peelet, Beraka, anatotlane Jehu,  gibeonlane+ Jismaja, kes oli vapper sõjamees nende 30 seas+ ja nende ülem, Jeremija, Jahasiel, Joohanan, gederalane Joosabad,  Elusai, Jerimot, Bealja, Semarja, haariflane Sefatja,  korahlased+ Elkana, Jissia, Asarel, Joeser, Jaasobeam  ning Gedoorist pärit Jerohami pojad Joela ja Sebadja.  Ka mõned gaadlased läksid Taaveti poole üle, kui ta asus kõrbes kindluses.+ Need olid vaprad sõjamehed, kes olid õppinud sõdima ja seisid lahinguvalmilt, käes suur kilp ja piik. Neil oli otsekui lõvi nägu ja nad olid kiired kui gasellid mägedel.  Osavaim neist oli Eeser, tema järel teine oli Obadja, kolmas Eliab, 10  neljas Mismanna, viies Jeremija, 11  kuues Attai, seitsmes Eliel, 12  kaheksas Joohanan, üheksas Elsabad, 13  kümnes Jeremija, üheteistkümnes Makbannai. 14  Need olid gaadlased,+ väepealikud. Nõrgim sai hakkama sajaga, tugevaim tuhandega.+ 15  Need mehed läksid üle Jordani esimesel kuul, kui jõgi oli tõusnud üle kallaste, ning nad ajasid ära kõik orutasandike elanikud, nii et need pagesid ida ja lääne poole. 16  Samuti tulid Taaveti juurde tema pelgupaika mõned Benjamini ja Juuda mehed.+ 17  Taavet läks neile vastu ja ütles: „Kui te olete tulnud mu juurde rahuga, mind aitama, siis on mu süda teiega. Ent kui te olete tulnud mind vaenlastele välja andma, kuigi mu käed pole teinud kurja, siis nähku seda meie esiisade Jumal ja mõistku kohut.”+ 18  Siis tuli Jumala vaim Amaasai+ peale, kes oli nende 30 peamees, ja ta ütles:„Me kuulume sulle, Taavet, me oleme sinuga, Iisai poeg!+Rahu, rahu olgu sinul ja rahu olgu su aitajal,sest sind aitab su Jumal!”+Seepeale võttis Taavet nad vastu ja pani väesalkade etteotsa. 19  Taaveti juurde põgenesid ka mõned Manasse suguharust; see oli siis, kui ta läks koos vilistitega Sauli vastu võitlema. Taavet aga ei aidanud vilisteid, sest nende valitsejad+ otsustasid pärast nõupidamist ta ära saata, öeldes: „Ta põgeneb oma isanda Sauli juurde ja me jääme oma peast ilma.”+ 20  Kui ta läks Siklagi,+ põgenesid tema juurde Manasse suguharu tuhandepealikud Adnah, Joosabad, Jediael, Miikael, Joosabad, Eliihu ja Silletai.+ 21  Nad aitasid Taavetil võidelda ühe röövjõuguga, sest nad kõik olid vaprad ja julged mehed.+ Neist said väepealikud. 22  Päevast päeva tuli Taaveti juurde mehi+ teda aitama, kuni sõjavägi kasvas väga suureks, nii et see oli otsekui Jumala sõjavägi.+ 23  Järgnevalt on toodud nende relvastatud meeste arv, kes tulid Taaveti juurde Hebronisse+ teda Jehoova käsul Sauli asemel kuningaks tõstma.+ 24  Juudast oli 6800 relvastatud meest, kes kandsid suuri kilpe ja piike. 25  Siimeonlasi oli 7100 vaprat ja julget sõjameest. 26  Leviite oli 4600. 27  Aaroni poegade+ juht oli Joojada+ ja temaga koos tuli 3700 meest, 28  sealhulgas vapper ja julge noormees Saadok+ koos oma suguvõsa 22 peamehega. 29  Benjaminlastest, Sauli vendadest,+ tuli 3000 meest, sest suurem osa benjaminlastest oli seni toetanud Sauli sugu. 30  Efraimlastest tuli 20 800 meest, kes olid vaprad ja julged ning kuulsad oma suguvõsades. 31  Poolest Manasse suguharust tuli 18 000 meest, kes olid nimeliselt määratud Taavetit kuningaks tõstma. 32  Issaskari suguharust tuli 200 peameest, kes mõistsid, milline aeg parasjagu on, ja teadsid, mida Iisrael peab tegema; kõik nende vennad allusid neile. 33  Sebulonist tuli 50 000 sõjaväekõlblikku, täies relvastuses ja lahinguvalmis meest, kes kõik Taavetit ustavalt toetasid. 34  Naftalist tuli 1000 pealikku ja koos nendega 37 000 suurte kilpide ja piikidega varustatud meest. 35  Daanlastest tuli 28 600 lahinguvalmis meest. 36  Aaserist tuli 40 000 sõjaväekõlblikku, lahinguvalmis meest. 37  Teiselt poolt Jordanit+ ruubenlastest, gaadlastest ja poolest manasselaste suguharust tuli 120 000 täies relvastuses sõjameest. 38  Kõik need olid lahinguvalmis sõjamehed. Nad tulid siira südamega Hebronisse Taavetit terve Iisraeli üle kuningaks tõstma. Ka ülejäänud iisraellased toetasid üksmeelselt Taaveti seadmist kuningaks.+ 39  Nad olid seal koos Taavetiga kolm päeva ning sõid ja jõid, sest nende vennad olid neile kõik selle valmistanud. 40  Ka nende naabruses elavad vennad ja isegi need, kes elasid Issaskaris, Sebulonis ja Naftalis, tõid eeslite, kaamelite, muulade ja veistega palju toitu: küpsetisi, viigimarja- ja rosinapätsikesi, veini, õli, veiseid ja lambaid, sest Iisrael oli rõõmus.

Allmärkused

Kommentaarid

Pildid ja videod