1. Ajaraamat 11:1–47

11  Mõne aja pärast tulid kõik iisraellased Taaveti juurde Hebronisse+ ja ütlesid: „Me oleme sinuga üks luu ja liha.+  Sa juhtisid Iisraeli sõjakäike juba siis, kui Saul oli kuningas.+ Su Jumal Jehoova ütles sulle: „Sina hakkad karjatama mu rahvast Iisraeli ja saad Iisraeli juhiks.””+  Kuninga juurde Hebronisse olid tulnud kõik Iisraeli vanemad. Taavet sõlmis seal nendega Jehoova ees lepingu ja siis võidsid nad Taaveti Iisraeli kuningaks,+ nagu Jehoova oli Saamueli kaudu öelnud.+  Hiljem läksid Taavet ja kõik iisraellased Jeruusalemma, see on Jebuusi+ alla. Selles linnas ja ümberkaudu elasid jebuuslased.+  Jebuusi elanikud pilkasid Taavetit: „Sa ei pääse siia kunagi!”+ Aga Taavet vallutas Siioni+ kindluse, mida nüüd kutsutakse Taaveti linnaks.+  Taavet oli öelnud: „See, kes esimesena jebuuslasi ründab, saab pealikuks ja ülemaks.” Seruja poeg Joab+ läks esimesena ja temast saigi pealik.  Taavet asus sellesse kindlusesse elama ja seepärast nimetati see Taaveti linnaks.  Ta hakkas linna alates kaitsevallist* ümbertringi üles ehitama. Joab aga taastas ülejäänud linna.  Taavet sai üha võimsamaks+ ja vägede Jehoova oli temaga. 10  Siin on kirjas Taaveti vaprate sõjameeste peamehed, kes koos kõigi iisraellastega toetasid tema kuningavõimu ja olid tõstnud ta kuningaks, nagu Jehoova oli Iisraelile öelnud.+ 11  See on Taaveti vaprate sõjameeste nimekiri. Hakmonlase poeg Jaasobeam+ oli kolme vapra sõjamehe peamees.+ Kord viibutas ta oma oda 300 mehe vastu ja tappis nad.+ 12  Temast järgmine oli ahohlase+ Doodo poeg Eleasar.+ Temagi oli üks kolmest vaprast sõjamehest. 13  Ta oli Taavetiga Pas-Dammimis,+ kuhu vilistid olid kogunenud sõdima. Seal oli üks odrapõld ja rahvas põgenes vilistite eest, 14  tema aga jäi keset põldu seisma, kaitses põldu ja tappis vilisteid. Nõnda andis Jehoova suure võidu.+ 15  Kolm meest 30 pealiku seast läksid alla kaljule Taaveti juurde Adullami koopasse.+ Vilistite sõjavägi oli samal ajal laagris Refaimi orus.+ 16  Taavet oli kindluses ja vilistite garnison asus Petlemmas. 17  Siis sõnas Taavet igatsevalt: „Saaksin ma ometi juua vett Petlemma+ värava juures olevast kaevust!” 18  Seepeale tungisid kolm vaprat sõjameest vilistite laagrisse, ammutasid vett Petlemma värava juures asuvast veemahutist ja tõid selle Taavetile. Aga Taavet polnud nõus seda jooma, vaid valas selle Jehoova ees maha. 19  Ta sõnas: „Austusest Jumala vastu on mõeldamatu, et ma seda teeksin! Kas peaksin jooma nende meeste verd, kes riskisid oma eluga?+ Nad tõid seda ju omaenese elu hinnaga!” Ta polnud nõus seda jooma. Seda tegid tema kolm vaprat sõjameest. 20  Joabi+ vend Abisai+ sai ühe teise kolmiku peameheks. Ta viibutas oma oda 300 vastu ja tappis nad. Ta oli sama kuulus nagu need kolm vaprat sõjameest.+ 21  Selle teise kolmiku hulgast oli ta silmapaistvam kui teised ja ta oli nende pealik. Siiski ei arvatud teda esimese kolme vapra sõjamehe hulka. 22  Joojada poeg Benaja+ oli julge mees*, kes tegi palju vägitegusid Kabseelis.+ Ta lõi maha moabiit Arieli kaks poega. Kord, kui lund sadas, laskus ta veekogumisauku ja tappis seal lõvi.+ 23  Ta lõi maha ka ühe erakordselt suurt kasvu egiptlase, kes oli 5 küünart* pikk.+ Ehkki egiptlasel oli käes oda, mis oli otsekui kangapoom,+ läks Benaja tema vastu kepiga. Ta tõmbas egiptlasel oda käest ja tappis ta tema enda odaga.+ 24  Seda kõike tegi Joojada poeg Benaja ja ta oli sama kuulus nagu need kolm vaprat sõjameest. 25  Ta oli küll silmapaistvam kui need 30, kuid siiski ei arvatud teda nende kolme vapra sõjamehe hulka.+ Taavet määras ta oma ihukaitseväe ülemaks. 26  Sõjavägede vaprad sõjamehed olid Joabi vend Asael,+ Petlemmast pärit Doodo poeg Elhanan,+ 27  harorlane Sammot, pelonlane Heles, 28  tekoalase Ikkese poeg Iira,+ anatotlane Abieser,+ 29  huusalane Sibbekai,+ ahohlane Iilai, 30  netofalane Mahrai,+ netofalase Baana poeg Heeled,+ 31  benjaminlaste Gibeast Riibai poeg Iitai,+ piraatonlane Benaja, 32  Huurai Gaasi+ vadidest, arbalane Abiel, 33  baharuumlane Asmavet, saalbonlane Eljahba, 34  gisonlase Haasemi pojad, hararlase Saage poeg Joonatan, 35  hararlase Saakari poeg Ahiam, Uuri poeg Elifal, 36  mekeralane Heefer, pelonlane Ahija, 37  karmellane Hesro, Esbai poeg Naarai, 38  Naatani vend Joel, Hagri poeg Mibhar, 39  ammonlane Selek, Seruja poja Joabi relvakandja beerotlane Naharai, 40  jeterlane Iira, jeterlane Gaareb, 41  hett Uurija,+ Ahlai poeg Saabad, 42  ruubenlase Siisa poeg Adiina, kes oli ruubenlaste peamees ja kellega oli 30 meest, 43  Maaka poeg Haanan, mitnilane Josafat, 44  astarotlane Ussia, aroerlase Hootami pojad Saama ja Jeiel, 45  Siimri poeg Jediael, selle vend tiislane Jooha, 46  mahavlane Eliel, Elnaami pojad Jeribai ja Joosavja, moabiit Jitma, 47  Eliel, Oobed ja mesobajalane Jaasiel.

Allmärkused

Võib tõlkida ka „Millost”; see heebrea sõna tähendab „täitma”.
Sõna-sõnalt „oli julge mehe poeg”.
2,2 m. (Vt lisa B14.)

Kommentaarid

Pildid ja videod