Piibel. Uue maailma tõlge (õppeväljaanne)

VAADE

Lisaviited

Piiblisõnastik

Selles piiblisõnastikus selgitatakse piibliga seotud mõisteid. Seal, kus otstarbekas, on näidatud ära ka heebrea ja kreeka juursõnad.