Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Piibel. Uue maailma tõlge (õppeväljaanne)

A7-G

Jeesuse maise elu peamised sündmused. Jeesuse teenistuse lõpp Jeruusalemmas (1. osa)

AEG

KOHT

SÜNDMUS

MATTEUSE

MARKUSE

LUUKA

JOHANNESE

33. a 8. niisan

Betaania

Jeesus jõuab kuus päeva enne paasapüha Betaaniasse

     

11:55–12:1

9. niisan

Betaania

Maarja valab õli ta pähe ja jalgadele

26:6–13

14:3–9

 

12:2–11

Betaania-Betfage-Jeruusalemma ala

Sõidab kuninglikult eesli seljas Jeruusalemma

21:1–11, 14–17

11:1–11

19:29–44

12:12–19

10. niisan

Betaania-Jeruusalemma ala

Neab viigipuu; puhastab jälle templi

21:18, 19; 21:12, 13

11:12–17

19:45, 46

 

Jeruusalemm

Ülempreestrid ja kirjatundjad otsivad võimalust Jeesus ära tappa

 

11:18, 19

19:47, 48

 

Kostab Jehoova hääl; Jeesus ennustab oma surma; täitub Jesaja ennustus juutide usupuuduse kohta

     

12:20–50

11. niisan

Betaania-Jeruusalemma ala

Kuivanud viigipuu ja usk

21:19–22

11:20–25

   

Jeruusalemm, tempel

Tema tegutsemisõigus kahtluse all; mõistujutt kahest pojast

21:23–32

11:27–33

20:1–8

 

Mõistujutud: julmad aednikud, pulmapidu

21:33–22:14

12:1–12

20:9–19

 

Vastab küsimustele Jumala ja keisri, ülestõusmise ja suurima käsu kohta

22:15–40

12:13–34

20:20–40

 

Küsib, kas messias on Taaveti poeg

22:41–46

12:35–37

20:41–44

 

Häda kirjatundjatele ja variseridele

23:1–39

12:38–40

20:45–47

 

Märkab lesknaise annetust

 

12:41–44

21:1–4

 

Õlimägi

Tulevase kohaloleku tundemärk

24:1–51

13:1–37

21:5–38

 

Mõistujutud: kümme neitsit, talendid, lambad ja kitsed

25:1–46

     

12. niisan

Jeruusalemm

Juutide juhid plaanivad ta tappa

26:1–5

14:1, 2

22:1, 2

 

Juudas kavandab reetmist

26:14–16

14:10, 11

22:3–6

 

13. niisan (neljapäeva pärastlõuna)

Jeruusalemm ja selle lähikond

Ettevalmistused viimaseks paasapühaks

26:17–19

14:12–16

22:7–13

 

14. niisan

Jeruusalemm

Paasasöömaaeg koos apostlitega

26:20, 21

14:17, 18

22:14–18

 

Peseb jüngrite jalgu

     

13:1–20