Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Piibel. Uue maailma tõlge (õppeväljaanne)

A7-E

Jeesuse maise elu peamised sündmused. Jeesuse ulatuslik teenistus Galileas (3. osa) ja Juudamaal

AEG

KOHT

SÜNDMUS

MATTEUSE

MARKUSE

LUUKA

JOHANNESE

32. a, pärast paasapüha

Galilea meri; Betsaida

Sõites paadiga Betsaidasse, hoiatab Jeesus variseride juuretise eest; tervendab pimeda mehe

16:5–12

8:13–26

   

Filippuse Kaisarea ala

Kuningriigi võtmed; ennustab oma surma ja ülestõusmist

16:13–28

8:27–9:1

9:18–27

 

Ilmselt Hermoni mägi

Muutumine; kostab Jehoova hääl

17:1–13

9:2–13

9:28–36

 

Filippuse Kaisarea ala

Tervendab deemonist vaevatud poisi

17:14–20

9:14–29

9:37–43

 

Galilea

Ennustab jälle oma surma

17:22, 23

9:30–32

9:43–45

 

Kapernaum

Maksab maksu kala suust leitud mündiga

17:24–27

     

Suurim kuningriigis; kadunud lammas; ori, kes ei andesta

18:1–35

9:33–50

9:46–50

 

Galilea–Samaaria ala

Teel Jeruusalemma ütleb jüngritele, et nad heidaks kuningriigi nimel kõik kõrvale

8:19–22

 

9:51–62

7:2–10

Jeesuse hilisem teenistus Juudamaal

AEG

KOHT

SÜNDMUS

MATTEUSE

MARKUSE

LUUKA

JOHANNESE

32. a lehtmajadepüha

Jeruusalemm

Õpetab pühade ajal; korravalvurid saadetakse teda kinni võtma

     

7:11–52

Ütleb: „Mina olen maailma valgus”; tervendab pimedana sündinud mehe

     

8:12–9:41

Ilmselt Juudamaa

Saadab välja 70 jüngrit; need tulevad rõõmsana tagasi

   

10:1–24

 

Juudamaa; Betaania

Mõistujutt halastajast samaarlasest; külastab Maarjat ja Martat

   

10:25–42

 

Ilmselt Juudamaa

Kordab näidispalvet; mõistujutt visast sõbrast

   

11:1–13

 

Ajab deemoneid välja; mainib jälle Joona tunnustähte

   

11:14–36

 

Einestab variseridega; mõistab hukka variseride silmakirjalikkuse

   

11:37–54

 

Mõistujutud: rikas rumal mees, ustav majapidaja

   

12:1–59

 

Tervendab küürus naise; mõistujutud: sinepiseeme, juuretis

   

13:1–21

 

32. a templipühitsemispüha

Jeruusalemm

Hea karjane ja lambatara; juudid püüavad teda tappa; läheb Betaaniasse Jordani idakaldale

     

10:1–39