Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Piibel. Uue maailma tõlge (õppeväljaanne)

A7-C

Jeesuse maise elu peamised sündmused. Jeesuse ulatuslik teenistus Galileas (1. osa)

AEG

KOHT

SÜNDMUS

MATTEUSE

MARKUSE

LUUKA

JOHANNESE

30. a

Galilea

Jeesus teatab esimest korda, et „taeva kuningriik on lähedal”

4:17

1:14, 15

4:14, 15

4:44, 45

Kaana; Naatsaret; Kapernaum

Tervendab ametniku poja; loeb ette Jesaja raamatut; läheb Kapernauma

4:13–16

 

4:16–31

4:46–54

Galilea meri, Kapernauma lähedal

Kutsub neli jüngrit: Siimoni ja Andrease, Jaakobuse ja Johannese

4:18–22

1:16–20

5:1–11

 

Kapernaum

Tervendab Siimoni ämma ja teised

8:14–17

1:21–34

4:31–41

 

Galilea

Esimene reis Galileasse (4 jüngriga)

4:23–25

1:35–39

4:42, 43

 

Tervendab pidalitõbise; rahvahulgad järgnevad talle

8:1–4

1:40–45

5:12–16

 

Kapernaum

Tervendab halvatu

9:1–8

2:1–12

5:17–26

 

Kutsub Matteuse; sööb koos patustega; paastumise küsimus

9:9–17

2:13–22

5:27–39

 

Juudamaa

Kuulutab sünagoogides

   

4:44

 

31. a paasapüha

Jeruusalemm

Tervendab Betsatas haige mehe; juudid püüavad Jeesust tappa

     

5:1–47

Tagasiteel Jeruusalemmast (?)

Jüngrid katkuvad viljapäid; Jeesus on „hingamispäeva isand”

12:1–8

2:23–28

6:1–5

 

Galilea; Galilea meri

Tervendab mehe käe; rahvas järgneb talle; tervendab veel paljusid

12:9–21

3:1–12

6:6–11

 

Kapernauma lähedal

Valib 12 apostlit

 

3:13–19

6:12–16

 

Kapernauma lähedal

Mäejutlus

5:1–7:29

 

6:17–49

 

Kapernaum

Tervendab sadakonnaülema teenri

8:5–13

 

7:1–10

 

Nain

Äratab üles lesknaise poja

   

7:11–17

 

Tiberias; Galilea (Nain või lähikond)

Johannes saadab jüngrid Jeesuse juurde; tõde avaldatakse lastele; hea ike

11:2–30

 

7:18–35

 

Galilea (Nain või lähikond)

Patune naine valab õli tema jalgadele; mõistujutt võlglastest

   

7:36–50

 

Galilea

Teine kuulutustööreis (12 jüngriga)

   

8:1–3

 

Ajab deemoneid välja; andestamatu patt

12:22–37

3:19–30

   

Prohvet Joona tunnustäht

12:38–45

     

Tulevad tema ema ja vennad; ütleb, et jüngrid on tema sugulased

12:46–50

3:31–35

8:19–21