Taaniel 9:1–27

 • Taaniel tunnistab patte (1–19)

  • 70 aastat varemeis (2)

 • Gabriel tuleb Taanieli juurde (20–23)

 • Ennustus 70 prohvetliku nädala kohta (24–27)

  • Messias ilmub pärast 69 nädalat (25)

  • Messias tapetakse (26)

  • Linn ja püha paik laastatakse (26)

9  Kui Dareios,+ meedlaste soost Ahasverose poeg, oli esimest aastat kaldealaste kuningriigi kuningas,+  tema valitsuse esimesel aastal, panin mina, Taaniel, raamatutes* tähele prohvet Jeremijale tulnud Jehoova sõnumit, et Jeruusalemm on varemeis+ 70 aastat.+  Ma pöörasin oma palge Jehoova, tõelise Jumala poole, anusin teda palves ning paastusin+ kotiriides ja tuhas.  Ma palvetasin oma Jumala Jehoova poole, tunnistasin meie patte ja ütlesin: „Oh, Jehoova, tõeline Jumal, suur ja aukartustäratav, kes pead kinni lepingust ja osutad truud armastust+ neile, kes sind armastavad ja su käske täidavad!+  Me oleme teinud pattu, eksinud, teinud kurja ja mässanud+ ning kaldunud kõrvale su käskudest ja seadustest.  Me pole kuulanud sinu prohveteid,+ kes on rääkinud sinu nimel meie kuningatele, peameestele, esiisadele ja kogu maa rahvale.  Sinu päralt, Jehoova, on õiglus, aga meie osa on häbi, nagu see on nüüdki, Juuda meeste, Jeruusalemma elanike ja kogu Iisraeli osa, nende, kes on ligidal ja kaugel kõigis maades, kuhu sa oled nad hajutanud, kuna nad murdsid sulle truudust.+  Jehoova, meie osa on häbi, meie kuningate, peameeste ja esiisade osa, sest me oleme sinu vastu pattu teinud.  Jehoova, meie Jumal, sa oled halastav ja andestav,+ aga meie oleme sinu vastu mässanud.+ 10  Me pole võtnud sind kuulda, meie Jumal Jehoova, ega ole toiminud su seaduste järgi, mis sa oled andnud meile oma prohvetite kaudu.+ 11  Kogu Iisrael on astunud üle sinu seadusest, nad pole võtnud kuulda su häält ja on kõrvale pöördunud. Seetõttu oled sa valanud meie peale selle vandega kinnitatud needuse, mis on kirjas Jumala teenija Moosese seaduses,+ sest me oleme sinu vastu pattu teinud. 12  Sa oled viinud täide oma sõnad, mis sa rääkisid meie ja meie valitsejate kohta,+ kes meie üle valitsesid, ning toonud meie peale suure õnnetuse. Kogu taeva all pole sündinud midagi selle sarnast, mis on tabanud Jeruusalemma.+ 13  Just nagu on kirjas Moosese seaduses, nii on tulnud meie peale kogu see õnnetus,+ ja siiski pole me anunud oma Jumalalt Jehoovalt halastust. Me pole pöördunud oma süütegudest+ ega ole mõistnud, et sa pead oma sõna. 14  Jehoova, sa olid valvas ja tõid meie peale õnnetuse, sest sina, meie Jumal Jehoova, oled õiglane kõigis oma tegudes, mis sa oled teinud, meie aga pole sinu häält kuulda võtnud.+ 15  Meie Jumal Jehoova, sina tõid vägeva käega oma rahva Egiptusest välja+ ja tegid oma nime tuntuks, nagu see on tänini.+ Meie aga oleme pattu teinud, oleme kurja teinud. 16  Jehoova, kuna sa oled õiglane kõigis oma tegudes,+ siis pöördugu su viha ja raev sinu linnalt Jeruusalemmalt, sinu pühalt mäelt. Sest meie pattude ja meie esiisade süütegude tõttu teotavad Jeruusalemma ja sinu rahvast kõik need, kes on meie ümber.+ 17  Kuula nüüd, meie Jumal, oma teenija palvet ja anumist ning lase oma palge hiilgusel paista oma laastatud+ pühamu peale+ iseenda pärast, Jehoova. 18  Pööra oma kõrv, mu Jumal, ja kuula! Ava oma silmad ja vaata seda laastatud linna, millele on pandud sinu nimi! Me ei anu sind mitte omaenda õigete tegude alusel, vaid sellepärast, et sina oled väga halastav.+ 19  Oo, Jehoova, võta kuulda! Jehoova, anna andeks!+ Jehoova, pane tähele ja tegutse! Iseenda pärast, mu Jumal, ära viivita, sest su linnale ja su rahvale on pandud sinu nimi.”+ 20  Kui ma alles rääkisin ja palvetasin ning tunnistasin oma pattu ja oma rahva Iisraeli pattu ning palusin oma Jumalat Jehoovat oma Jumala püha mäe pärast,+ 21  kui ma alles palves rääkisin, siis tuli see mees, Gabriel,+ keda ma olin varem nägemuses näinud.+ Ma olin rampväsinud, kui ta õhtuse ohvrianni toomise ajal minu juurde tuli. 22  Ta rääkis minuga, et anda mulle arusaamist. Ta ütles: „Taaniel, ma olen tulnud selleks, et aidata sul kõike paremini mõista. 23  Juba su anumise algul jõudis minuni sõnum ja ma tulin seda sõnumit sulle teada andma, sest sa oled Jumalale väga kallis*.+ Pane siis tähele ja püüa nägemusest aru saada. 24  Su rahvale ja su pühale linnale+ on määratud 70 nädalat*, et teha lõpp üleastumisele, kaotada patt,+ lepitada süü,+ tuua igavene õigus,+ kinnitada pitseriga nägemus ja prohvetikuulutus+ ning võida kõige püham paik. 25  Tea ja mõista, et ajast, kui antakse käsk Jeruusalemm taastada ja üles ehitada,+ kuni ajani, kui tuleb messias*,+ juht,+ on 7 nädalat ja veel 62 nädalat.+ Jeruusalemm taastatakse ja ehitatakse üles ühes väljaku ja vallikraaviga, kuid see on raske aeg. 26  Pärast 62 nädalat messias tapetakse+ ja talle ei jää midagi.+ Linna ja püha paiga hävitab ühe saabuva juhi rahvas.+ Selle lõpp tuleb kui uputus. Kuni tuleb lõpp, käib sõda. Laastamine on otsustatud.+ 27  Ta* hoiab paljude jaoks lepingut jõus veel ühe nädala. Nädala keskel kaotab ta ohvri ja ohvrianni.+ Laastaja tuleb jälkuste tiibadel+ ning Jumala langetatud otsus valatakse välja laastatu peale, kuni ta on hävitatud.”

Allmärkused

St pühades raamatutes.
Võib tõlkida ka „Jumal hindab sind väga kõrgelt”.
St aastanädalat; kokku 490 aastat.
Võib tõlkida ka „võitu”.
Ilmselt messias.