Taaniel 1:1–21

  • Babüloonlased piiravad Jeruusalemma (1, 2)

  • Eriväljaõpe noortele kuningasoost vangidele (3–5)

  • Nelja heebrealase ustavus pannakse proovile (6–21)

1  Juuda kuninga Joojakimi+ kolmandal valitsusaastal tuli Babüloni kuningas Nebukadnetsar Jeruusalemma alla ja piiras selle ümber.+  Jehoova andis tema kätte Juuda kuninga Joojakimi,+ samuti osa Jumala koja riistu. Tema viis need Sinearimaale*+ oma jumala kotta ning pani riistad oma jumala varakambrisse.+  Siis käskis kuningas oma õukonnaametnike ülemat Aspenast, et see tooks ta juurde iisraellasi, ka kuningate ja ülikute järeltulijaid.+  Need pidid olema ilma ühegi kehaveata, hea väljanägemisega, targad, taibukad ja arukad noored*,+ kes oleksid kõlblikud teenima kuningapalees. Neile pidi õpetatama kaldealaste kirja ja keelt.  Kuningas määras neile igapäevase osa kuninglikest hõrgutistest ja veinist, mida ta jõi. Neid tuli õpetada* kolm aastat ja pärast seda pidid nad astuma kuninga teenistusse.  Nende hulgas olid mõned Juuda suguharust: Taaniel,*+ Hananja,* Miisael* ja Asarja*.+  Õukonnaametnike ülem andis neile uued nimed*: Taanielile pani ta nimeks Beltsassar,+ Hananjale Sadrak, Miisaelile Meesak ja Asarjale Abednego.+  Taaniel otsustas oma südames mitte rüvetada end kuninga hõrgutistega ega tema veiniga. Seepärast palus ta õukonnaametnike ülemalt luba end sel viisil mitte rüvetada.  Jumal lasi Taanielil õukonnaametnike ülema silmis armu ja poolehoidu leida.+ 10  Kuid õukonnaametnike ülem ütles Taanielile: „Ma kardan oma isandat kuningat, kes on teie söögi ja joogi määranud. Mis siis, kui ta näeb teid olevat kehvema väljanägemisega, kui on teised teievanused? Ma jääksin teie pärast kuninga ees süüdi.” 11  Siis Taaniel ütles järelevaatajale, kelle õukonnaametnike ülem oli pannud Taanieli, Hananja, Miisaeli ja Asarja eest hoolitsema: 12  „Palun tee oma sulastega kümme päeva proovi. Meile antagu söögiks taimetoitu ja joogiks vett. 13  Pärast seda võrdle meie välimust nende noorte välimusega, kes söövad kuninga hõrgutisi, ning otsusta siis nähtu põhjal, mida oma sulastega teha.” 14  Järelevaataja nõustus nende ettepanekuga ja tegi nendega kümme päeva proovi. 15  Kümne päeva pärast nägid nad välja paremad ja tervemad kui need noored, kes sõid kuninga hõrgutisi. 16  Nii ei pakkunudki järelevaataja neile enam hõrgutisi ega veini, vaid andis neile taimetoitu. 17  Jumal andis neile neljale noorele teadmisi ja head arusaamist igasugustest tekstidest ja tarkustest, aga Taanielile veel ka arusaamist kõiksugustest nägemustest ja unenägudest.+ 18  Kui sai täis aeg, mille järel kuningas oli käskinud nad enda ette tuua,+ viis õukonnaametnike ülem nad Nebukadnetsari ette. 19  Kuningas rääkis kõigi nendega ja ei leidnud nende hulgast kedagi, kes oleks olnud Taanieli, Hananja, Miisaeli ja Asarja sarnane.+ Nii jäid nad kuninga teenistusse. 20  Igas tarkust ja arusaamist nõudvas asjas, mille kohta kuningas neilt küsis, leidis ta nad olevat kümme korda paremad kõigist nõidpreestritest ja posijatest+ terves kuningriigis. 21  Taaniel jäi sinna kuningas Kyrose* esimese aastani.+

Allmärkused

St Babülooniasse.
Sõna-sõnalt „lapsed”.
Teine võimalik tähendus: „toita”.
Nimi Taaniel tähendab „Jumal on minu kohtumõistja”.
Nimi Hananja tähendab „Jehoova on olnud armuline”.
Nimi Miisael võib tähendada „Kes on nagu Jumal?”.
Nimi Asarja tähendab „Jehoova on aidanud”.
St babüloonia nimed.
Kyros II ehk Kyros Suur.