Roomlastele 9:1–33

  • Paulus kurvastab iisraellaste pärast (1–5)

  • Aabrahami järeltulijad (6–13)

  • Jumala valikut ei või kahtluse alla seada (14–26)

    • Vihaalused ja need, kellele ta halastab (22, 23)

  • Ainult väike osa pääseb (27–29)

  • Iisrael komistab (30–33)

9  Kristuse jüngrina räägin ma tõtt, ma ei valeta. Mu südametunnistus, olles pühast vaimust juhitud, tunnistab ühes minuga,  et mu südames on suur kurbus ja lakkamatu valu.  Ma oleksin pigem ise lahutatud Kristusest ja läheksin hävingusse, kui see ainult aitaks mu vendi, mu suguvendi  iisraellasi. Neile kuuluvad pojaseisus,+ ülendus, lepingud,+ Moosese seadus,+ püha teenistus+ ja tõotused.+  Nad põlvnevad samadest esiisadest,+ kellest põlvnes Kristus.+ Jumal, kes on üle kõige, olgu kiidetud igavesti! Aamen.  Kuid ei saa öelda, et Jumala sõna oleks tühja läinud. Sest mitte kõik, kes põlvnevad Iisraelist, pole õiged iisraellased.+  Samuti pole nad kõik seepärast veel lapsed, et nad on Aabrahami järeltulijad,+ vaid nagu on kirjutatud: „Sulle tõotatud järeltulijad põlvnevad Iisakist.”+  See tähendab, et lihased lapsed pole tegelikult Jumala lapsed,+ vaid järeltulijateks arvatakse need, kes on lapsed tõotuse järgi.+  Sest Jumal tõotas: „Sel ajal ma tulen ja Saaral on siis poeg.”+ 10  Kuid tõotust ei antud üksnes tol korral, vaid ka siis, kui Rebeka jäi ootama kaksikuid meie esiisalt Iisakilt.+ 11  Kuigi kaksikud polnud veel sündinud ega olnud teinud ei head ega halba, oli Jumal valiku juba teinud — valiku, mis ei sõltu inimese tegudest, vaid kutsuja tahtest. 12  Seepärast öeldi Rebekale: „Vanemast saab noorema ori.”+ 13  On ju kirjutatud: „Jaakobit ma armastasin, Eesavi aga hülgasin*.”+ 14  Mida me siis ütleme? Kas Jumal on ebaõiglane? Kindlasti mitte!+ 15  Ta ütleb Moosesele: „Ma halastan, kellele halastan, ja osutan kaastunnet, kellele osutan.”+ 16  Seega ei sõltu valik inimese tahtest ega pingutustest*, vaid Jumalast, kes halastab.+ 17  Ütleb ju pühakiri vaaraole: „Ma olen hoidnud sind alles just selleks, et näidata seoses sinuga oma väge, ja selleks, et mu nime kuulutataks kogu maal.”+ 18  Seega ta halastab, kellele tahab, ja laseb kalgistuda, kellel tahab.+ 19  Selle peale sa küsid: „Miks ta siis veel etteheiteid teeb? Niikuinii ei saa muuta seda, mida ta on otsustanud.” 20  Kes sa õigupoolest oled, et räägid vastu Jumalale?+ Kas savinõu ütleb oma voolijale: „Miks sa mind selliseks tegid?”?+ 21  Kas siis pottsepal pole savi üle voli+, et teha samast kamakast üks anum auväärseks, aga teine mitteauväärseks kasutuseks? 22  Samamoodi on Jumalaga. Kuigi ta tahaks valada kurjade peale oma viha ja teha kuulsaks oma väge, on ta väga kannatlikult sallinud inimesi, kes on ta vihaalused ja* väärivad hävingut. 23  Ta on teinud seda selleks, et näidata oma ülimat aulisust neile, kellele ta halastab+ ja* keda ootab ees au, 24  see tähendab meile, keda ta pole kutsunud mitte ainult juutide, vaid ka teiste rahvaste seast.+ 25  Nii on ta öelnud ka Hoosea raamatus: „Ma nimetan oma rahvaks neid, kes ei olnud minu rahvas,+ ja armsaks teda, keda ma ei armastanud.+ 26  Seal, kus neile öeldi: „Teie ei ole minu rahvas”, nimetatakse neid elava Jumala poegadeks.”+ 27  Peale selle hüüab Jesaja Iisraeli kohta: „Kuigi Iisraeli poegi on kui mereliiva, pääseb vaid väike osa.+ 28  Jehoova nõuab maa peal elavatelt aru, ta teeb seda lõplikult ja kiirelt.”+ 29  Samuti on Jesaja ennustanud: „Kui vägede Jehoova poleks jätnud meile järeltulijaid, oleksime olnud otsekui Soodom ja saanud Gomorra sarnaseks.”+ 30  Mida me siis ütleme? Seda, et ehk küll mittejuudid ei taotlenud õigekssaamist,+ on nad Jumala silmis õigeks saanud oma usu alusel.+ 31  Ent Iisraelile, kes taotles õigekssaamist seaduse alusel, jäi see kättesaamatuks. 32  Mis põhjusel? Kuna ta ei taotlenud seda usu, vaid tegude alusel. Nad komistasid vastu komistuskivi,+ 33  on ju kirjutatud: „Ma panen Siionisse komistuskivi+ ja takistuskalju. Kuid kes usub temasse, ei pea pettuma.”+

Allmärkused

Sõna-sõnalt „Eesavit ma vihkasin”.
Sõna-sõnalt „sellest, kes tahab, ega sellest, kes jookseb”.
Võib tõlkida ka „sallinud vihaanumaid, kes”.
Võib tõlkida ka „halastusanumatele”.