Roomlastele 15:1–33

  • Võtke üksteist vastu, nagu Kristus seda tegi (1–13)

  • Paulus mittejuutide teenistuses (14–21)

  • Pauluse reisiplaanid (22–33)

15  Ent meie, kes me oleme tugevad, peaksime kandma nõrkade nõrkusi+ ja mitte tegema vaid seda, mis meile endale meeldib.+  Igaüks meist olgu oma ligimesele meele järele, tehes head, et ta saaks tugevamaks.+  Sest Kristuski ei teinud pelgalt seda, mis talle endale meeldis,+ vaid nagu on kirjutatud: „Mind on tabanud su solvajate solvangud.”+  Kõik, mis on varem kirjutatud, on kirjutatud meile õpetuseks;+ niisiis aitab pühakiri meil vastu pidada+ ja julgustab* meid, et meil oleks lootust.+  Ma palun Jumalat, kes meid vastupidavaks teeb ja julgustab, et teil igaühel oleks samasugune suhtumine, nagu oli Kristus Jeesusel,  nii et te üksmeelselt+ ja ühest suust ülistaksite meie isanda Jeesus Kristuse Jumalat ja isa.  Võtke siis üksteist vastu,+ nagu ka Kristus teid on vastu võtnud,+ Jumala auks.  Ma ütlen teile: Kristus sai ümberlõigatute teenijaks,+ kinnitamaks seda, et Jumal räägib tõtt ja et nende esiisadele antud tõotused on usaldusväärsed,+  samuti selleks, et mittejuudid ülistaksid Jumalat tema halastuse eest.+ On ju kirjutatud: „Seepärast ma ülistan sind avalikult rahvaste seas ja laulan kiitust su nimele.”+ 10  Taas on öeldud: „Rõõmutsege, rahvad, koos tema rahvaga!”+ 11  ja veel: „Kiitke Jehoovat, kõik rahvad, ja kõik rahvahõimud kiitku teda!”+ 12  Ning Jesaja ütleb: „Tuleb Iisai juur,+ see, kes hakkab valitsema rahvaste üle.+ Tema peale loodavad rahvad.”+ 13  Jumal, kes annab lootuse, täitku teid suure rõõmu ja rahuga — teid, kes te usaldate teda —, et te võiksite olla tulvil lootust tänu püha vaimu väele.+ 14  Ma olen veendunud, mu vennad, et te olete täis headust ja teil on külluslikult teadmisi ning et te oskate üksteisele nõu anda*. 15  Siiski olen ma kirjutanud teile mõne asja kohta üsna otsekoheselt, teile meeldetuletuseks. Ma olen teinud seda armu pärast, mida Jumal mulle on osutanud. 16  Ta on pannud mind Kristus Jeesuse teenijaks, kuulutama mittejuutidele+ Jumala head sõnumit. Ma osalen selles pühas töös,+ et mittejuudid saaksid Jumalale meelepäraseks, justkui ohvriks, mis on pühitsetud püha vaimuga. 17  Seepärast olen ma ääretult rõõmus, et olen Kristus Jeesuse jünger ja võin Jumalat teenida. 18  Ma ei söanda rääkida millestki muust kui sellest, mida Kristus on minu kaudu teinud, et mittejuudid võiksid olla kuulekad. Ta on teinud seda minu sõnade ja tegude kaudu, 19  tunnustähtede, imede+ ja Jumala vaimu kaudu. Niisiis olen ma Jeruusalemmast kuni Illüüriani põhjalikult kuulutanud head sõnumit Kristusest.+ 20  Ma olen seadnud endale sihiks mitte kuulutada head sõnumit seal, kus Kristuse nime juba teatakse, et ma ei ehitaks kellegi teise vundamendile, 21  vaid nagu on kirjutatud: „Need, kellele pole temast midagi räägitud, saavad näha, ja need, kes pole kuulnud, hakkavad aru saama.”+ 22  See ongi mind palju kordi takistanud teie juurde tulemast. 23  Aga nüüd pole mul enam puutumata territooriumit neis paigus, ja ma olen palju aastaid* igatsenud teie juurde tulla. 24  Seepärast loodan ma, et saan teel Hispaaniasse teid näha ja et te saadate mind natuke maad, pärast seda kui olen saanud mõnda aega teie seltsis viibida. 25  Kuid nüüd kavatsen ma minna Jeruusalemma, et aidata* pühasid,+ 26  sest need, kes on Makedoonias ja Ahhaias, tegid meelsasti annetusi Jeruusalemma pühade hulgas olevate vaeste heaks.+ 27  Nad tegid seda meelsasti, aga nad olid ju ka nende võlglased. Sest kui mittejuudid on saanud pühadelt vaimseid ande, siis on ju nende kohus abistada pühasid aineliste andidega.+ 28  Kui ma olen sellega valmis saanud ja annetuse turvaliselt kohale viinud, lähen ma teie kaudu Hispaaniasse. 29  Ma tean, et kui ma teie juurde tulen, siis tulen Kristuse rikkalike õnnistustega. 30  Ma palun nüüd, vennad, selle usu alusel, mis teil on meie isandasse Jeesus Kristusesse, ja pühast vaimust võrsunud armastuse alusel, et te tungivalt paluksite Jumalat minu eest, nagu minagi seda teen,+ 31  et ma võiksin pääseda+ Juudamaal nende käest, kes ei usu Jeesusesse, ja et mu teenistus Jeruusalemma pühade heaks oleks neile meelepärane,+ 32  nii et ma jõuaksin Jumala tahtel rõõmuga teie juurde ja leiaksin teiega koos olles kosutust. 33  Olgu Jumal, kes annab rahu, teie kõikidega!+ Aamen.

Allmärkused

Võib tõlkida ka „lohutab”.
Võib tõlkida ka „üksteist õpetada”.
Teine võimalik tähendus: „juba mitu aastat”.
Sõna-sõnalt „teenida”.