Matteuse 9:1–38

  • Jeesus tervendab halvatu (1–8)

  • Jeesus kutsub Matteuse (9–13)

  • Küsimus paastumise kohta (14–17)

  • Jairuse tütar; naine puudutab Jeesuse kuube (18–26)

  • Jeesus tervendab pimedad ja tumma (27–34)

  • „Lõikustööd on palju, aga töötegijaid vähe” (35–38)

9  Jeesus astus paati, siirdus vastaskaldale ja läks oma linna*.+  Seal tõid inimesed tema juurde halvatu, kes lamas kanderaamil. Nende usku nähes ütles Jeesus halvatule: „Ole julge, mu laps! Sinu patud on andeks antud.”+  Kuid mõned kirjatundjad mõtlesid: „See mees teotab Jumalat.”  Jeesus aga teadis nende mõtteid ja ütles: „Miks te oma südames kurja mõtlete?+  Mida on kergem öelda, kas „Sinu patud on andeks antud” või „Tõuse üles ja kõnni”?+  Aga et te teaksite, et Inimesepojal on voli maa peal patte andeks anda ...” Seejärel sõnas ta halvatule: „Tõuse üles, võta oma kanderaam ja mine koju.”+  Mees tõusiski üles ja läks koju.  Seda nähes haaras rahvahulki kartus ja nad ülistasid Jumalat, kes annab inimestele sellise voli.  Sealt edasi minnes märkas Jeesus tollihoones istumas meest nimega Matteus ja ütles talle: „Järgne mulle!” See tõusis ja järgneski talle.+ 10  Hiljem, kui Jeesus majas söömas oli*, tuli sinna palju maksukogujaid ja patuseid ning nad sõid koos Jeesuse ja tema jüngritega.+ 11  Seda nähes küsisid variserid tema jüngritelt: „Miks teie õpetaja sööb koos maksukogujate ja patustega?”+ 12  Seda kuuldes lausus Jeesus: „Arsti ei vaja mitte terved, vaid haiged.+ 13  Minge ja mõelge järele, mida tähendavad sõnad „Ma tahan halastust, mitte ohvrit”.+ Sest ma pole tulnud kutsuma õigeid, vaid patuseid.” 14  Siis tulid tema juurde Johannese jüngrid ja küsisid: „Miks meie ja variserid paastume, aga sinu jüngrid ei paastu?”+ 15  Jeesus vastas: „Miks peaksid peigmehe sõbrad kurvastama, kui peigmees+ on veel nendega? Aga tulevad päevad, kui peigmees võetakse neilt ära,+ ja siis nad paastuvad. 16  Keegi ei õmble vanale kuuele paigaks vanumata* riidelappi, sest see tõmbuks kokku ja rebenenud koht läheks hullemaks.+ 17  Samuti ei panda värsket veini vanadesse nahklähkritesse. Lähkrid ju lõhkeksid, vein voolaks välja ja lähkrid oleksid rikutud. Värske vein pannakse ikka uutesse lähkritesse ja nii säilivad mõlemad.” 18  Kui ta neile seda rääkis, astus tema juurde üks ülem, kummardas ta ette ja ütles: „Mu tütar on ilmselt juba surnud, aga tule ja pane oma käsi tema peale, siis ta ärkab ellu.”+ 19  Seepeale Jeesus tõusis ja järgnes talle koos jüngritega. 20  Aga üks naine, kes oli 12 aastat verejooksu all kannatanud,+ tuli tema selja taha ning puudutas tema kuuenarmaid,+ 21  sest ta oli endamisi mõelnud: „Kui mul ainult õnnestuks puudutada tema kuube, siis saaksin ma terveks.” 22  Jeesus pöördus ümber ja ütles teda nähes: „Ole julge, tütar, sinu usk on sind terveks teinud.”+ Ja naine sai sedamaid terveks.+ 23  Kui nüüd Jeesus ülema majja jõudis ning flöödimängijaid ja käratsevat rahvahulka nägi,+ 24  ütles ta: „Minge siit välja, sest tüdrukuke pole surnud, vaid magab.”+ Seepeale hakkasid nad põlglikult naerma. 25  Niipea kui inimesed olid välja saadetud, läks ta sisse, võttis tüdrukul käest kinni+ ning tüdrukuke tõusis üles.+ 26  Kuuldus sellest levis kogu ümbruskonnas. 27  Kui Jeesus sealt edasi läks, järgnesid talle kaks pimedat,+ kes hüüdsid: „Halasta meie peale, Taaveti poeg!” 28  Kui Jeesus oli majja läinud, tulid pimedad tema juurde. Ta küsis neilt: „Kas te usute, et ma suudan seda teha?”+ Nad vastasid: „Jah, Isand.” 29  Siis ta puudutas nende silmi+ ja ütles: „Teile sündigu teie usku mööda.” 30  Ja nende silmad hakkasid nägema. Jeesus aga keelas neid kõvasti: „Vaadake, et keegi sellest teada ei saaks!”+ 31  Kuid nemad läksid välja ja rääkisid temast kogu ümbruskonnas. 32  Kui need olid lahkunud, toodi tema juurde tumm deemonist vaevatud mees.+ 33  Ent kui deemon oli välja aetud, hakkas tumm rääkima.+ Inimesed olid hämmastunud ja ütlesid: „Midagi sellist pole Iisraelis iial nähtud!”+ 34  Aga variserid laususid: „Ta ajab deemoneid välja deemonite valitseja abiga.”+ 35  Jeesus käis läbi kõik linnad ja külad, õpetas sünagoogides, kuulutas head sõnumit kuningriigist* ning tegi inimesi terveks igasugustest haigustest ja hädadest.+ 36  Nähes rahvahulki, hakkas tal neist kahju,+ sest need inimesed olid vaevatud ja vintsutatud nagu lambad, kel pole karjast.+ 37  Ja ta ütles oma jüngritele: „Lõikustööd on palju, aga töötegijaid vähe.+ 38  Seepärast paluge lõikuse isandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele.”+

Allmärkused

St Kapernauma, kus ta Galileas teenimise ajal sageli peatus.
Võib tõlkida ka „laua ääres külitas”. Piibliaegadel oli tavaks olla söömise ajal laua ääres poollamavas asendis.
St uut pesemata.
Võib tõlkida ka „kuningavalitsusest”.