Matteuse 8:1–34

  • Pidalitõbise tervendamine (1–4)

  • Sadakonnaülema usk (5–13)

  • Jeesus tervendab paljud Kapernaumas (14–17)

  • Jeesusele järgnemine (18–22)

  • Jeesus vaigistab tormi (23–27)

  • Jeesus saadab deemonid sigadesse (28–34)

8  Kui ta mäelt alla oli tulnud, järgnesid talle suured rahvahulgad.  Üks pidalitõbine astus ta juurde, kummardas ta ees ning ütles: „Isand, kui sa vaid tahad, võid sa mu puhtaks teha.”+  Jeesus sirutas käe, puudutas teda ja sõnas: „Ma tahan, saa puhtaks!”+ Otsekohe sai mees pidalitõvest puhtaks.+  Siis Jeesus ütles talle: „Vaata, et sa sellest kellelegi ei räägi,+ vaid mine näita ennast preestrile+ ja vii preestritele enda tervekssaamise kinnituseks ohvriand, mille Mooses on määranud.”+  Kui ta jõudis Kapernauma, tuli ta juurde üks sadakonnaülem* ja anus teda:+  „Isand, mu teener lamab majas halvatuna ja kannatab hirmsasti.”  Jeesus ütles talle: „Kui ma sinna jõuan, teen ta terveks.”  Sadakonnaülem kostis: „Isand, ma pole väärt, et sina mu katuse alla tuleksid. Ütle vaid sõna ja mu teener saab terveks.  Minagi pean teistele alluma ja minu sõdurid alluvad mulle. Kui ma ütlen ühele: „Mine!”, siis ta läheb, ja teisele: „Tule!”, siis ta tuleb, ja oma orjale: „Tee seda!”, siis ta teeb.” 10  Seda kuuldes Jeesus hämmastus ja ütles neile, kes talle järgnesid: „Ma kinnitan teile, et ma pole mitte kelleltki Iisraelis leidnud nii suurt usku.+ 11  Kuid ma ütlen teile, et paljud tulevad idast ja läänest ning nad on lauas koos Aabrahami, Iisaki ja Jaakobiga taeva kuningriigis*,+ 12  aga sellesse kuningriiki kutsutud heidetakse välja pimedusse. Seal nad nutavad ja kiristavad hambaid.”+ 13  Siis ütles Jeesus sadakonnaülemale: „Mine! Nagu sa oled uskunud, nõnda sulle sündigu!”+ Ja teener sai sedamaid terveks.+ 14  Kui Jeesus tuli Peetruse majja, nägi ta tema ämma+ olevat pikali maas palavikus.+ 15  Jeesus puudutas naise kätt+ ja sel läks palavik ära. Naine tõusis üles ja hakkas talle toitu valmistama. 16  Aga õhtu saabudes tõid inimesed tema juurde palju deemonitest vaevatuid ning ta ajas vaimud sõnaga välja ja tegi kõik hädalised terveks, 17  et läheks täide, mida Jumal on öelnud prohvet Jesaja kaudu: „Ta võttis enda peale meie haigused ja enda kanda meie tõved.”+ 18  Kui Jeesus nägi enda ümber rahvahulka, käskis ta paadiga teisele kaldale sõita.+ 19  Üks kirjatundja astus ta juurde ja ütles: „Õpetaja, ma tahan sulle järgneda, kuhu tahes sa lähed.”+ 20  Jeesus lausus talle: „Rebastel on urud ja lindudel pesad, aga Inimesepojal pole kohta, kuhu pead panna.”+ 21  Üks jünger ütles talle: „Isand, luba mul esmalt minna ja matta oma isa.”+ 22  Jeesus vastas: „Järgne mulle ja lase surnutel oma surnud matta.”+ 23  Kui ta paati astus, läksid jüngrid temaga.+ 24  Nende merel olles tõusis suur torm, nii et lained lõid üle paadi. Jeesus aga magas.+ 25  Jüngrid äratasid ta üles ja ütlesid: „Isand, päästa meid, me hukkume!” 26  Kuid tema ütles: „Miks te kartma lõite, te nõrgausulised?”+ Ta tõusis üles ning sõitles tuuli ja merd. Saabus täielik vaikus.+ 27  Seepeale mehed hämmastusid ja ütlesid: „Kes ta selline küll on? Isegi tuuled ja meri kuuletuvad talle!” 28  Kui ta jõudis vastaskaldale gadaralaste maale*, sattus ta kokku kahe deemonitest vaevatud mehega, kes tulid haudade juurest.+ Nad olid eriliselt raevukad, nii et keegi ei julgenud seda teed pidi käia. 29  Nad kisendasid: „Mis sa meist tahad, Jumala poeg?+ Kas oled tulnud meid karistama+ enne määratud aega?”+ 30  Aga taamal oli suur seakari söömas.+ 31  Deemonid anusid teda: „Kui sa meid välja ajad, siis saada meid sigade sisse.”+ 32  Jeesus vastas: „Minge!” Nad tulid välja ja läksid sigade sisse ning kogu kari tormas üle järsaku merre ja uppus. 33  Aga karjased põgenesid, läksid linna ja rääkisid kõigest, ka sellest, mis oli juhtunud deemonitest vaevatutega. 34  Kogu linn tuli välja Jeesusele vastu ja teda nähes palusid inimesed tungivalt, et ta läheks nende maalt ära.+

Allmärkused

Võib tõlkida ka „tsentuurio”, saja sõduri ülem Rooma sõjaväes.
Võib tõlkida ka „taevases kuningavalitsuses”.
Mr 5:1 ja Lu 8:26 järgi „gerasalaste maale”.