Matteuse 7:1–29

 • MÄEJUTLUS (1–27)

  • Ärge mõistke kohut (1–6)

  • Paluge, otsige, koputage (7–11)

  • Kuldne reegel (12)

  • Kitsas värav (13, 14)

  • „Nende viljade järgi te tunnete nad ära” (15–23)

  • Maja kaljul, maja liival (24–27)

 • Rahvas on Jeesuse õpetusest hämmastunud (28, 29)

7  Ärge mõistke kohut,+ et teie üle ei mõistetaks kohut,  sest nõnda, nagu teie kohut mõistate, mõistetakse ka teie üle kohut,+ ja millise mõõduga teie mõõdate, sellisega mõõdetakse ka teile.+  Miks sa näed pindu oma venna silmas, aga palki enda silmas ei pane tähele?+  Või kuidas sa võid öelda oma vennale: „Las ma tõmban pinnu su silmast välja”, kui su enda silmas on palk?  Sa silmakirjatseja! Tõmba esmalt palk välja oma silmast, siis sa näed selgelt ja saad tõmmata pinnu välja oma venna silmast.  Ärge andke seda, mis on püha, koertele ja ärge visake pärleid sigade ette,+ et nad ei tallaks neid jalge alla ega pöörduks ümber ja teid lõhki ei kisuks.  Paluge püsivalt ja teile antakse,+ otsige pidevalt ja te leiate, koputage lakkamata ja teile avatakse,+  sest igaüks, kes palub, see saab,+ kes otsib, see leiab, ja kes koputab, sellele avatakse.  Kes teie seast, kellelt poeg palub leiba, annaks talle kivi? 10  Või kui ta palub kala, annaks talle mao? 11  Kui nüüd teie, kes olete patused, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam teie taevane isa annab head+ neile, kes teda paluvad!+ 12  Kõike, mida te tahate, et inimesed teile teeksid, tehke ka neile.+ Seda õpetavadki Moosese seadus ja prohvetiraamatud*.+ 13  Minge sisse kitsast väravast,+ sest avar on värav ja lai on tee, mis viib hävingusse, ja palju on neid, kes sealt sisse lähevad. 14  Kuid ahtake on värav ja kitsas on tee, mis viib ellu, ja vähe on neid, kes selle leiavad.+ 15  Olge valvsad valeprohvetite suhtes,+ kes tulevad teie juurde lambanahas,+ kuid on tegelikult aplad hundid.+ 16  Nende viljade järgi te tunnete nad ära. Ei korjata ju viinamarju ogalistelt põõsastelt ega viigimarju ohakatelt.+ 17  Samuti, iga hea puu kannab head vilja, ent iga halb puu kannab halba vilja.+ 18  Hea puu ei saa kanda halba vilja ega halb puu kanda head vilja.+ 19  Iga puu, mis ei kanna head vilja, raiutakse maha ja visatakse tulle.+ 20  Niisiis, nende viljade järgi te tunnete nad ära.+ 21  Mitte igaüks, kes mulle ütleb: „Isand, Isand”, ei pääse taeva kuningriiki*, vaid ainult see, kes täidab mu taevase isa tahet.+ 22  Paljud ütlevad mulle sel päeval: „Isand, Isand,+ kas me pole sinu nimel prohvetlikult rääkinud, sinu nimel deemoneid välja ajanud ja sinu nimel palju vägevaid tegusid teinud?”+ 23  Siis ma ütlen neile: „Ma pole iialgi teid tundnud! Minge ära mu juurest, te seadusrikkujad!”+ 24  Igaüks, kes kuuleb mu sõnu ja teeb nende järgi, on aruka mehe sarnane, kes ehitas oma maja kaljule.+ 25  Kui hakkas vihma kallama ja tulid tulvaveed ning puhusid tuuled ja peksid vastu maja, ei varisenud see kokku, sest see oli rajatud kaljule. 26  Aga igaüks, kes kuuleb mu sõnu, kuid ei tee nende järgi, on rumala mehe sarnane, kes ehitas oma maja liivale.+ 27  Kui hakkas vihma kallama ja tulid tulvaveed ning puhusid tuuled ja peksid vastu maja,+ varises see kokku ja selle varisemine oli ränk.” 28  Kui nüüd Jeesus kõnelemise lõpetas, olid rahvahulgad tema õpetusviisist hämmastunud,+ 29  sest ta õpetas neid nagu see, kel on mõjuvõimu,+ mitte nagu nende kirjatundjad.

Allmärkused

Väljend „Moosese seadus ja prohvetiraamatud” viitab tervele Piibli heebreakeelsele osale.
Võib tõlkida ka „taevasesse kuningavalitsusse”.