Matteuse 5:1–48

5  Rahvahulki nähes läks ta üles mäele. Ta istus maha ja ta jüngrid tulid tema juurde.  Seejärel hakkas ta neid õpetama, öeldes:  „Õnnelikud on need, kes mõistavad, et nad vajavad Jumala juhatust,*+ sest nende päralt on taeva kuningriik*.  Õnnelikud on kurvad, sest neid lohutatakse.+  Õnnelikud on need, kes on tasase meelega*,+ sest nemad pärivad maa.+  Õnnelikud on need, kellel on nälg ja janu+ õiguse järele,* sest nemad saavad õigust küllaga.+  Õnnelikud on halastajad,+ sest neile halastatakse.  Õnnelikud on need, kellel on puhas süda,+ sest nad saavad näha Jumalat.  Õnnelikud on need, kes taotlevad rahu,*+ sest neid nimetatakse Jumala poegadeks. 10  Õnnelikud on need, keda kiusatakse taga nende õigete tegude pärast,+ sest nende päralt on taeva kuningriik. 11  Õnnelikud olete teie, kui inimesed teid minu pärast solvavad+ ja taga kiusavad+ ning teist valetades kõiksugust halba räägivad.+ 12  Rõõmustage ja hõisake,+ sest teie tasu+ on suur taevas! Samamoodi on nad taga kiusanud prohveteid enne teid.+ 13  Teie olete maa sool.+ Aga kui sool kaotab oma toime, kas saab seda siis uuesti soolaseks teha? See ei kõlba enam millekski muuks kui visata inimeste tallata.+ 14  Teie olete maailma valgus.+ Ei jää märkamatuks linn, mis asub mäe otsas. 15  Lamp süüdatakse ja pannakse lambijalale, mitte nõu alla peitu, ja selle valgus paistab kõigile, kes majas on.+ 16  Samuti paistku teie valgus inimeste ees,+ et nad näeksid teie häid tegusid+ ja ülistaksid teie taevast isa.+ 17  Ärge arvake, et ma olen tulnud tühistama seda, mis on kirjas Moosese seaduses ja prohvetiraamatutes*. Ma pole tulnud seda tühistama, vaid täitma.+ 18  Ma kinnitan teile, et pigem kaovad taevas ja maa, kui et väikseimgi täht või ükski tähekriipsuke Moosese seadusest kaob, enne kui täitub kõik, mis on selles kirjas.+ 19  Kes astub üle kasvõi ühest neist kõige väiksematest käskudest ja õpetab teisi sedasama tegema, pole väärt pääsema taeva kuningriiki*. Aga kes neid täidab ja õpetab, on väärt pääsema taeva kuningriiki*. 20  Ma ütlen teile, et kui te pole õigemad kirjatundjatest ja variseridest,+ siis ei ole teil lootustki taeva kuningriiki pääseda.+ 21  Te olete kuulnud, et muistsel ajal öeldi: „Sa ei tohi tappa,+ aga kes tapab kellegi, peab kohtu ees aru andma.”+ 22  Kuid mina ütlen teile, et igaüks, kes oma venna peale viha kannab,+ peab kohtu ees aru andma, ja kes solvab oma venda halvustava sõnaga, peab aru andma ülemkohtu ees, aga kes ütleb: „Sa igavene lollpea!”, sel on oht sattuda põlevasse Gehennasse*.+ 23  Kui sa oma ohvriandi altarile tood+ ja seal meenub sulle, et su vennal on midagi sinu vastu, 24  siis jäta oma and altari ette ja mine tee esmalt oma vennaga rahu. Seejärel tule ja too oma ohvriand.+ 25  Sea kiiresti asjad korda oma vastasega, kui oled temaga teel kohtusse, et ta ei annaks sind kohtuniku kätte ja kohtunik kohtuteenri kätte ning et sind ei pandaks vangi.+ 26  Ma ütlen sulle: sa ei pääse sealt enne, kui oled ära maksnud viimsegi veeringu*. 27  Te olete kuulnud, et on öeldud: „Sa ei tohi abielu rikkuda.”+ 28  Aga mina ütlen teile, et igaüks, kes jääb naist ihaldavalt vaatama,+ on temaga juba abielu rikkunud oma südames.+ 29  Kui su parem silm paneb sind pattu tegema*, siis kisu see välja ja viska minema.+ Sulle on parem, kui kaotad ühe kehaosa, kui et kogu su keha heidetakse Gehennasse.+ 30  Kui su parem käsi paneb sind pattu tegema, siis raiu see ära ja viska minema.+ Sulle on parem, kui kaotad ühe kehaosa, kui et kogu su keha läheb Gehennasse.+ 31  Veel on öeldud: „Kes oma naise endast lahutab, andku talle lahutustunnistus.”+ 32  Aga mina ütlen teile, et igaüks, kes oma naise endast lahutab muul põhjusel kui hooruse* pärast, seab naise ohtu rikkuda abielu, ja kes abiellub lahutatud* naisega, rikub abielu.+ 33  Samuti olete kuulnud, et muistsel ajal öeldi: „Sa ei tohi vannet murda,+ vaid sa pead pidama Jehoovale antud tõotusi.”+ 34  Ent mina ütlen teile: ärge vanduge üldse,+ ei taeva nimel, sest see on Jumala troon, 35  ega maa nimel, sest see on tema jalajäri,+ ega Jeruusalemma nimel, sest see on suure kuninga linn.+ 36  Ära vannu ka oma pea nimel, sest sa ei suuda üht juuksekarvagi teha mustaks ega valgeks. 37  Teie „jah” olgu „jah” ning teie „ei” olgu „ei”,+ aga mis on üle selle, on Saatanast*.+ 38  Te olete kuulnud, et on öeldud: „Silm silma vastu ja hammas hamba vastu.”+ 39  Ent mina ütlen teile: ära hakka vastu sellele, kes kurja teeb, vaid kui keegi lööb sind vastu paremat põske*, siis keera talle ette ka teine.+ 40  Ja kui keegi tahab minna sinuga kohtusse ning võtta sinult alusrõiva, siis jäta talle ka kuub.+ 41  Kui võimuesindaja sunnib sind oma teenistuses käima ühe miili*, siis mine temaga kaks miili. 42  Anna sellele, kes sinult küsib, ja ära pööra selga sellele, kes tahab sinult laenu võtta*.+ 43  Te olete kuulnud, et on öeldud: „Armasta oma ligimest+ ja vihka oma vaenlast.” 44  Ent mina ütlen teile: armastage oma vaenlasi+ ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad,+ 45  et te saaksite oma taevase isa poegadeks,+ sest tema laseb päikest tõusta kurjade ja heade üle ning vihma sadada õigete ja ülekohtuste peale.+ 46  Sest kui te armastate neid, kes teid armastavad, mis tasu te siis peaksite saama?+ Eks maksukogujad tee sedasama? 47  Ja kui te tervitate ainult oma vendi, mida erilist te siis teete? Eks teised rahvad tee sedasama? 48  Olge seepärast täiuslikud, nagu teie taevane isa on täiuslik.+

Allmärkused

Võib tõlkida ka „õnnelikud on need, kes kerjavad Jumalalt vaimu”. Sõna-sõnalt „õnnelikud on vaimu poolest vaesed”.
Võib tõlkida ka „taevane kuningavalitsus”.
Võib tõlkida ka „leebed”, „alandlikud”.
St kellel on suur soov täita Jumala tahet ja kuuletuda tema käskudele.
Võib tõlkida ka „õnnelikud on rahumeelsed”.
Väljend „Moosese seadus ja prohvetiraamatud” viitab tervele Piibli heebreakeelsele osale.
Võib tõlkida ka „seda nimetatakse kõige väiksemaks taeva kuningriigis”.
Võib tõlkida ka „seda nimetatakse suureks taeva kuningriigis”.
Sõna-sõnalt „kvadransi”. (Vt lisa B14.)
Sõna-sõnalt „komistama”.
Kr porneia. (Vt „Sõnaseletusi”.)
St muul põhjusel kui hooruse pärast lahutatud.
Sõna-sõnalt „Kurjast”.
Siin mõeldakse solvamist või provotseerimist.
Mõeldakse Rooma miili (u 1,5 km).
St ilma intressita.