Matteuse 4:1–25

  • Kurat püüab Jeesust kiusatusse viia (1–11)

  • Jeesus hakkab Galileas kuulutama (12–17)

  • Jeesus kutsub esimesed jüngrid (18–22)

  • Jeesus kuulutab, õpetab ja tervendab haigeid (23–25)

4  Pärast seda juhtis vaim Jeesuse kõrbesse ja seal püüdis Kurat teda kiusatusse viia.+  Kui Jeesus oli 40 päeva ja 40 ööd paastunud, tundis ta nälga.  Siis tuli kiusaja+ ning ütles talle: „Kui sa oled Jumala poeg, siis ütle neile kividele, et need saaksid leibadeks.”  Tema aga vastas: „Kirjutatud on: „Inimese elu ei sõltu üksnes leivast, vaid igast sõnast, mida Jehoova ütleb.””+  Seejärel viis Kurat ta pühasse linna,+ pani ta templi katuserinnatisele+  ja ütles talle: „Kui sa oled Jumala poeg, siis hüppa siit alla, sest on kirjutatud: „Ta annab oma inglitele käsu” ja „Nad kannavad sind kätel, et sa oma jalga vastu kivi ei lööks.””+  Jeesus ütles talle: „Kirjutatud on ka nõnda: „Ära pane oma Jumalat Jehoovat proovile.””+  Seejärel viis Kurat ta erakordselt kõrgele mäele, näitas talle kõiki maailma kuningriike ja nende hiilgust+  ning ütles talle: „Selle kõik ma annan sinule, kui sa maha heidad ja mind korra kummardad.” 10  Jeesus vastas talle: „Mine minema, Saatan! Sest on kirjutatud: „Sa pead kummardama oma Jumalat Jehoovat+ ja teenima üksnes teda.””+ 11  Siis läks Kurat tema juurest ära+ ning inglid tulid ja hoolitsesid tema eest.+ 12  Kui Jeesus kuulis, et Johannes on vahi alla võetud,+ läks ta Galileasse.+ 13  Ta lahkus Naatsaretist ja asus elama Kapernauma,+ mis on mere* ääres Sebuloni ja Naftali aladel, 14  et läheks täide see, mida Jumal oli öelnud prohvet Jesaja kaudu: 15  „Oo, Sebulonimaa ja Naftalimaa, kes asute mereäärsel* teel, lääne pool Jordanit, rahvaste Galilea! 16  Rahvas, kes istus pimeduses, nägi suurt valgust, ja neile, kes istusid surmavarju maal, koitis valgus.”+ 17  Sellest ajast alates hakkas Jeesus kuulutama: „Kahetsege oma patte, sest taeva kuningriik* on lähedal!”+ 18  Galilea mere* ääres kõndides nägi ta kaht venda: Siimonit, keda hüütakse Peetruseks,+ ja tema venda Andreast. Nad heitsid parasjagu võrku merre, sest nad olid kalurid.+ 19  Ta ütles neile: „Järgnege mulle ja ma teen teist inimesepüüdjad.”+ 20  Sedamaid jätsid nad võrgud maha ja järgnesid talle*.+ 21  Edasi minnes nägi ta veel kaht venda: Sebedeuse poega Jaakobust ja tema venda Johannest.+ Nad olid koos oma isa Sebedeusega paadis võrke parandamas. Ta kutsus neidki.+ 22  Sedamaid jätsid nad maha paadi ja oma isa ning järgnesid talle. 23  Siis käis ta läbi kogu Galilea.+ Ta õpetas sünagoogides,+ kuulutas head sõnumit* kuningriigist ning tegi rahva hulgas inimesi terveks igasugustest haigustest ja hädadest.+ 24  Kuuldus temast levis üle kogu Süüria ja tema juurde toodi kõik, keda vaevasid mitmesugused haigused ja valud,+ kes olid deemonitest vaevatud,+ langetõbised+ või halvatud, ning ta tegi nad terveks. 25  Seepärast järgnesid talle suured rahvahulgad Galileast, Dekapolisest,* Jeruusalemmast, Juudamaalt ja ida poolt Jordanit.

Allmärkused

St Galilea mere.
Ilmselt mõeldakse Vahemerd, aga mõnede arvates viidatakse siin Galilea merele.
Võib tõlkida ka „taevane kuningavalitsus”.
Tegelikult järv; nimetatakse ka Genneesareti järveks, Kinnereti mereks ja Tiberiase mereks.
St said tema järelkäijateks.
Võib tõlkida ka „kuulutas evangeeliumit”.
Võib tõlkida ka „Kümnelinnamaalt”.