Matteuse 27:1–66

  • Jeesus antakse Pilatuse kätte (1, 2)

  • Juudas poob end üles (3–10)

  • Jeesus Pilatuse ees (11–26)

  • Avalik mõnitamine (27–31)

  • Jeesus naelutatakse Kolgatal postile (32–44)

  • Jeesuse surm (45–56)

  • Jeesuse matmine (57–61)

  • Haua juurde pannakse välja valve (62–66)

27  Kui saabus hommik, langetasid kõik peapreestrid ja rahvavanemad üheskoos otsuse, et Jeesus tuleb hukata.+  Nad sidusid ta kinni, viisid ära ja andsid maavalitseja Pilatuse kätte.+  Kui siis Jeesuse äraandja Juudas nägi, et Jeesus on süüdi mõistetud, tundis ta süümepiina ja tõi 30 hõbetükki peapreestritele ja vanematele tagasi+  ning ütles: „Ma olen pattu teinud, andes ära süütu mehe*.” Nemad aga vastasid: „Mis see meisse puutub? See on sinu mure!”  Siis viskas Juudas hõbetükid templisse, lahkus sealt ja poos end üles.+  Aga peapreestrid võtsid hõbetükid ja ütlesid: „Pole õige panna neid templi varakambrisse, sest see on vere hind.”  Olles koos nõu pidanud, ostsid nad selle raha eest pottsepa põllu muulaste matmispaigaks.  Seepärast nimetatakse seda põldu tänini Verepõlluks.+  Nõnda täitus see, mida Jumal oli öelnud prohvet Jeremija* kaudu: „Nad võtsid 30 hõbetükki, hinna, mille vääriliseks mõned iisraellased olid ta hinnanud, 10  ja andsid need pottsepa põllu eest, nagu Jehoova oli mind käskinud.”+ 11  Kui Jeesus seisis maavalitseja ees, küsis see temalt: „Kas sina oled juutide kuningas?” Jeesus vastas: „Jah, olen.”*+ 12  Aga kui peapreestrid ja vanemad teda süüdistasid, ei kostnud ta midagi.+ 13  Siis Pilatus ütles talle: „Kas sa ei kuule, milles kõiges nad sind süüdistavad?” 14  Ent tema ei vastanud maavalitsejale sõnagi, nii et too imestas väga. 15  Maavalitsejal oli tavaks lasta pühade ajal vabaks üks vang, keda rahvas tahtis.+ 16  Sel ajal peeti kinni üht kurikuulsat vangi nimega Barabas. 17  Niisiis ütles Pilatus kokkutulnuile: „Kumma te tahate, et ma teile vabaks lasen, kas Barabase või Jeesuse, keda hüütakse Kristuseks?” 18  Sest Pilatus teadis, et nad on andnud ta tema kätte kadeduse pärast. 19  Kui ta kohtujärjel istus, saatis tema naine talle sõna: „Ärgu olgu sul midagi tegemist selle õigega, sest ma kannatasin täna unes tema pärast palju.” 20  Kuid peapreestrid ja vanemad veensid rahvahulki, et nad küsiksid vabaks Barabase,+ aga Jeesuse laseksid hukata.+ 21  Maavalitseja küsis neilt: „Kumma neist kahest te tahate, et ma teile vabaks lasen?” Nad vastasid: „Barabase.” 22  Pilatus ütles seepeale: „Mis ma teen siis Jeesusega, keda hüütakse Kristuseks?” Nad kõik ütlesid: „Löö ta postile!”+ 23  Ta küsis: „Miks? Mida halba ta on teinud?” Nemad aga karjusid seda enam: „Löö ta postile!”+ 24  Nähes, et miski ei aita, vaid et lärm aina kasvab, võttis Pilatus vett, pesi rahva ees käsi ja lausus: „Ma olen puhas tema verest. Teie vastutate.” 25  Kogu rahvas vastas: „Tema veri tulgu meie ja meie laste peale!”+ 26  Siis Pilatus vabastas Barabase, aga Jeesust lasi piitsutada+ ja andis ta postile lüüa.+ 27  Maavalitseja sõdurid viisid Jeesuse maavalitseja residentsi ja kogusid tema juurde kokku terve väesalga.+ 28  Nad võtsid tal riided seljast ja panid talle ümber erepunase rüü.+ 29  Ja nad põimisid okaskrooni, asetasid selle talle pähe ning panid talle paremasse kätte rookepi. Siis nad põlvitasid tema ette, heitsid tema üle nalja ja ütlesid: „Ole tervitatud, juutide kuningas!” 30  Nad sülitasid tema peale+ ning võtsid rookepi ja tagusid teda sellega vastu pead. 31  Kui nad olid teda küllalt mõnitanud, võtsid nad tal rüü ümbert, panid talle selga tema enda riided ja viisid ta ära, et ta postile naelutada.+ 32  Läinud välja, leidsid nad Küreenest pärit mehe Siimoni ja sundisid teda kandma Jeesuse piinaposti*.+ 33  Kui nad jõudsid paika, mille nimi on Kolgata ehk Pealuu paik,+ 34  andsid nad Jeesusele kibeda ainega* segatud veini,+ aga olles seda maitsnud, keeldus ta joomast. 35  Kui nad olid ta postile naelutanud, jagasid nad liisku heites omavahel tema riided+ 36  ning istusid siis maha ja jäid teda valvama. 37  Nad kinnitasid ta pea kohale tahvli tema süüga „See on Jeesus, juutide kuningas”.+ 38  Siis pandi Jeesuse kõrvale postide külge kaks röövlit, üks temast paremale ja teine vasakule.+ 39  Möödaminejad pilkasid teda,+ vangutasid pead+ 40  ja ütlesid: „Sina, kes sa pidid templi lammutama ja kolme päevaga üles ehitama,+ päästa ennast! Kui sa oled Jumala poeg, siis tule piinapostilt alla!”+ 41  Ka peapreestrid koos kirjatundjate ja vanematega pilkasid teda:+ 42  „Teisi ta päästis, ennast ta ei suuda päästa. Ta on ju Iisraeli kuningas.+ Tulgu ta nüüd piinapostilt alla, siis me usume teda! 43  Ta on lootnud Jumala peale. Jumal päästku ta nüüd, kui ta on talle meelepärane,+ sest ta on öelnud: „Mina olen Jumala poeg.””+ 44  Isegi röövlid, kes tema kõrval postide küljes olid, solvasid teda.+ 45  Kuuendal tunnil* laskus üle kogu maa pimedus, mis kestis üheksanda tunnini*.+ 46  Üheksanda tunni paiku hüüdis Jeesus valju häälega: „Elii, Elii, lemaa sabahtani?”, see tähendab: „Mu Jumal, mu Jumal, miks sa oled mu maha jätnud?”+ 47  Seda kuuldes ütlesid mõned sealseisjaist: „Ta kutsub Eelijat.”+ 48  Otsekohe jooksis üks neist, võttis käsna, kastis hapu veini sisse, pistis rookepi otsa ja andis talle juua.+ 49  Aga ülejäänud ütlesid: „Jäta ta! Vaatame, kas Eelija tuleb teda päästma.” 50  Taas hüüdis Jeesus valju häälega ning suri*.+ 51  Äkitselt kärises pühamu eesriie+ ülalt alla kaheks+ ning maa värises ja kaljud lõhenesid. 52  Hauad avanesid ja palju pühade surnukehi paiskus välja 53  (ja inimesed, kes pärast tema ülesäratamist haudade juurest tulid, läksid pühasse linna)* ning paljud nägid neid. 54  Aga kui sadakonnaülem ja need, kes koos temaga Jeesust valvasid, nägid maavärinat ja seda, mis juhtus, hakkasid nad väga kartma ning ütlesid: „See oli tõesti Jumala poeg.”+ 55  Eemalt jälgis toimuvat palju naisi, kes olid Galileast Jeesusega kaasa tulnud, et talle abiks olla.+ 56  Nende seas olid Maarja Magdaleena*, samuti Jaakobuse ja Joosese ema Maarja ning Sebedeuse poegade ema.+ 57  Hilisel pärastlõunal tuli rikas mees Arimaatiast, nimega Joosep, kellest oli samuti saanud Jeesuse jünger,+ 58  ning läks Pilatuse juurde ja palus endale Jeesuse surnukeha.+ Pilatus käskiski selle talle anda.+ 59  Joosep võttis surnukeha, mähkis selle puhta peenlinase riide sisse+ 60  ja asetas oma uude hauda,+ mille ta oli kaljusse raiunud. Kui ta oli hauasuu ette suure kivi veeretanud, läks ta ära. 61  Aga Maarja Magdaleena ja teine Maarja jäid haua ette istuma.+ 62  Järgmisel päeval, ettevalmistuspäevale*+ järgneval päeval, kogunesid peapreestrid ja variserid Pilatuse ette 63  ning ütlesid: „Isand, meile meenub, et kui see petis veel elus oli, ütles ta: „Kolme päeva pärast äratatakse mind üles.”+ 64  Käsi seepärast hauda valvata kuni kolmanda päevani, et tema jüngrid ei saaks tulla ja teda ära varastada+ ning siis öelda rahvale: „Ta on surnuist üles äratatud”, sest nii oleks see viimane pettus hullem kui esimene.” 65  Pilatus kostis: „Siin on teile valvesalk. Minge ja valvake nii hästi, kui oskate.” 66  Nad läksid, pitseerisid kivi ja panid valve välja.

Allmärkused

Sõna-sõnalt „vere”.
Tsitaat põhineb tegelikult Sak 11:12, 13. Matteuse ajal oli Jeremija raamat prohvetiraamatutest esimene ja selle nimega võidi viidata korraga kõigile prohvetiraamatutele, kaasa arvatud Sakarja raamatule (vrd Lu 24:44).
Sõna-sõnalt „sa ise ütled seda”.
Sõna-sõnalt „sapiga”. Ilmselt oli tegu taimedest valmistatud kibeda uimaainega.
Umbes kell 12 päeval.
Umbes kella 15-ni.
Sõna-sõnalt „andis ära vaimu”.
Sulgudesse pandud lauseosa räägib hilisemast ajast.
Võib tõlkida ka „Maarja Magdalast” (vrd Mt 15:39 allmärkusega).
Nii nimetati iganädalasele hingamispäevale eelnevat päeva, mil juudid valmistasid toitu hingamispäevaks ja lõpetasid muud pakilised tööd, mis tuli enne hingamispäeva ära teha (2Mo 16:5; 20:10).