Matteuse 23:1–39

  • Ärge järgige kirjatundjate ja variseride eeskuju (1–12)

  • Häda kirjatundjatele ja variseridele! (13–36)

  • Jeesus kurvastab Jeruusalemma pärast (37–39)

23  Jeesus hakkas rahvahulkadele ja oma jüngritele kõnelema, öeldes:  „Kirjatundjad ja variserid on istunud Moosese istmele*.  Seepärast kõike, mida nad teile ütlevad, tehke ja pidage, aga nende tegude järgi ärge tehke, sest nad räägivad küll, aga ei tee oma sõnade järgi.+  Nad seovad kokku raskeid koormaid ja panevad need inimeste õlule,+ aga ise ei taha neid sõrmegagi liigutada.+  Kõik oma teod teevad nad selleks, et inimesed neid vaataksid,+ sest nad teevad endale suured palvekarbikesed*+ ja nende rõivaste narmad on pikad.+  Nad armastavad aukohti õhtusöökidel, esimesi* istmeid sünagoogides+  ja seda, et inimesed neid turgudel aupaklikult tervitaksid ja neid rabideks* nimetaksid.  Teie aga ärge laske end nimetada rabiks, sest üks on teie õpetaja,+ ent teie kõik olete vennad.  Samuti ärge nimetage kedagi maa peal oma isaks*, sest üks on teie Isa+ — see, kes on taevas. 10  Ärge ka laske end nimetada juhiks, sest üks on teie juht — Kristus. 11  Aga suurim teie seas olgu teie teenija.+ 12  Kes ennast ise ülendab, seda alandatakse,+ aga kes on alandlik, seda ülendatakse.+ 13  Häda teile, kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad! Te sulgete inimeste ees tee taeva kuningriiki*. Ise te ei lähe sinna ega lase ka neid, kes tahaksid minna.+ 14  ---* 15  Häda teile, kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad!+ Te rändate läbi maad ja mered, et pöörata oma usku* kasvõi üks inimene, ja kui see teil õnnestub, teete temast Gehenna väärilise — kaks korda hullema, kui te ise olete. 16  Häda teile, pimedad teejuhid,+ kes ütlete: „Kui keegi annab vande templi nimel, pole sel tähtsust, aga kui keegi annab vande templi kulla nimel, on ta kohustatud vannet pidama”!+ 17  Te rumalad ja pimedad! Mis on tegelikult tähtsam, kas kuld või tempel, mis kulla on pühitsenud? 18  Te ütlete ka: „Kui keegi annab vande altari nimel, pole sel tähtsust, aga kui keegi annab vande altaril oleva ohvrianni nimel, on ta kohustatud vannet pidama.” 19  Te pimedad! Mis on tegelikult tähtsam, kas ohvriand või altar, mis anni pühitseb? 20  Seepärast, kes vannub altari nimel, vannub selle ja kõige nimel, mis selle peal on; 21  ja kes vannub templi nimel, vannub selle nimel ja tema nimel, kes seal elab;+ 22  ja kes vannub taeva nimel, vannub Jumala trooni nimel ja tema nimel, kes sellel istub. 23  Häda teile, kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad! Te annate kümnist mündist, tillist ja köömnest,+ aga ei hooli sellest, mis on Moosese seaduses kaalukam: õiglusest,+ halastusest+ ja ustavusest. Kümnist tuleb anda, aga neid teisi asju ei või tähtsusetuks pidada.+ 24  Te pimedad teejuhid,+ te kurnate välja sääse,+ aga neelate alla kaameli!+ 25  Häda teile, kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad! Te puhastate karika ja vaagna väljastpoolt,+ aga seest on need täis ahnust*+ ja talitsematust.+ 26  Sa pime variser, puhasta esmalt karikas ja vaagen seest, et see saaks puhtaks ka väljast. 27  Häda teile, kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad!+ Te sarnanete lubjatud haudadega,+ mis küll väljast paistavad ilusad, aga seest on täis surnute luid ja igasugust rüvedust. 28  Nii ka teie paistate inimestele väliselt õigetena, aga seesmiselt olete läbini silmakirjalikud ja täis ülekohut.+ 29  Häda teile, kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad!+ Te ehitate prohvetitele haudu ja kaunistate õigete hauakoopaid+ 30  ning ütlete: „Kui me oleksime elanud oma esiisade päevil, siis meie küll poleks koos nendega prohvetite verd valanud.” 31  Seega te ise tunnistate endi vastu, et te olete nende pojad, kes tapsid prohveteid.+ 32  Eks täitke siis oma esiisade mõõt*! 33  Te maod, te rästikute sugu,+ kuidas te mõtlete pääseda Gehenna kohtu eest?+ 34  Seepärast saadan ma teie juurde prohveteid,+ tarku ja õpetajaid.+ Mõned neist te tapate+ ja hukkate postil ning mõnda neist te piitsutate+ oma sünagoogides ja kiusate taga+ ühes linnas teise järel, 35  nii et teie peale tuleb kõigi õigete veri, mis maa peal on valatud, alates õige Aabeli verest+ kuni Barakja poja Sakarja vereni, mille te valasite pühamu ja altari vahel.+ 36  Ma kinnitan teile: see kõik tabab seda põlvkonda. 37  Jeruusalemm, Jeruusalemm, kes tapad prohveteid ja viskad kividega surnuks need, kes sinu juurde on saadetud!+ Kui sageli ma tahtsin koguda su lapsed kokku, nagu kana kogub tibud oma tiibade alla! Aga teie ei tahtnud tulla.+ 38  Jumal hülgab* teie templi ja sellisena see teile jääb.+ 39  Ma ütlen teile: nüüdsest ei näe te mind enne, kui ütlete: „Õnnistatud olgu, kes tuleb Jehoova nimel!””+

Allmärkused

Võib tõlkida ka „on võtnud endale Moosese koha”.
Võib tõlkida ka „sest nad suurendavad oma fülakteerione”. Need olid väiksed karbid, mis sisaldasid nelja katket Moosese seadusest. Juudi mehed kandsid neid oma laubal ja vasakul käel kui amulette.
Võib tõlkida ka „parimaid”.
Juudi õpetaja aunimetus.
Mõeldakse religioosset tiitlit.
Võib tõlkida ka „taevasesse kuningavalitsusse”.
See salm puudub vanimates kreekakeelsetes käsikirjades. (Vt lisa A3.)
Võib tõlkida ka „teha proselüüdiks”.
Võib tõlkida ka „röövsaaki”.
Võib tõlkida ka „esiisade pattude mõõdunõu”.
Teine võimalik tähendus: „laastab”.