Matteuse 22:1–46

  • Mõistujutt pulmapeost (1–14)

  • Jumal ja keiser (15–22)

  • Küsimus ülesäratamise kohta (23–33)

  • Kaks suurimat käsku (34–40)

  • Kas messias on Taaveti poeg? (41–46)

22  Jeesus rääkis neile veel ühe mõistujutu:  „Taeva kuningriik* sarnaneb kuningaga, kes korraldas oma pojale pulmapeo.+  Ta saatis oma orjad kutsutuid pulma paluma, aga need ei tahtnud tulla.+  Siis saatis ta välja teised orjad, lausudes: „Öelge kutsutuile: „Ma olen valmistanud pidusöögi, pullid ja nuumloomad on tapetud ning kõik on valmis. Tulge pulmapeole!””  Kutsutud aga läksid ükskõikselt minema, üks oma põllule, teine äriasju ajama,+  ülejäänud aga võtsid tema orjad kinni, mõnitasid neid ja tapsid nad.  Kuningas vihastus, saatis oma sõjaväed, hukkas need mõrtsukad ja põletas nende linna maha.+  Siis ta ütles oma orjadele: „Pulmapeoks on kõik valmis, aga kutsutud polnud seda väärt.+  Seepärast minge linnast välja viivatele teedele ja kutsuge pulma kõik, keda leiate.”+ 10  Orjad läksidki välja teedele ja kutsusid kokku kõik, keda leidsid, nii kurjad kui ka head, ja pulmasaal sai pidulisi* täis. 11  Kui kuningas tuli külalisi üle vaatama, märkas ta meest, kel polnud pulmariideid seljas, 12  ja küsis temalt: „Kulla mees, kuidas sa siia ilma pulmariieteta sisse said?” Mees aga ei saanud sõnagi suust. 13  Siis ütles kuningas oma teenritele: „Siduge tal käed ja jalad kinni ning heitke ta välja pimedusse! Seal ta nutab ja kiristab hambaid.” 14  Sest paljud on kutsutud, aga vähesed on valitud.” 15  Siis läksid variserid ära ja pidasid üheskoos nõu, kuidas teda sõnadest lõksu püüda.+ 16  Nad saatsid oma jüngrid koos Herodese pooldajatega+ talle ütlema: „Õpetaja, me teame, et sa armastad tõde ja õpetad Jumala teed tões ega taotle kellegi poolehoidu, sest sa ei otsusta inimeste üle pinnapealse mulje põhjal. 17  Ütle siis, mida sa arvad. Kas on õige maksta keisrile pearahamaksu või mitte?” 18  Aga nende kurjust teades ütles Jeesus: „Miks te mind kiusate, te silmakirjatsejad? 19  Näidake mulle maksuraha.” Nad tõid talle denaari*. 20  Ta küsis neilt: „Kelle kujutis ja pealiskiri see on?” 21  Nad vastasid: „Keisri.” Seepeale ta ütles neile: „Andke siis keisrile, mis kuulub keisrile, ja Jumalale, mis kuulub Jumalale.”+ 22  Kui nad seda kuulsid, siis nad imestasid, jätsid ta sinnapaika ja läksid minema. 23  Sel päeval tulid Jeesuse juurde saduserid, kes ei usu ülesäratamist,+ ja küsisid temalt:+ 24  „Õpetaja, Mooses ütles: „Kui mees sureb, ilma et tal oleks lapsi, peab ta vend abielluma tema naisega ja soetama temaga oma vennale järglase.”+ 25  Meie juures oli seitse venda. Esimene abiellus ja suri ning kuna tal polnud järglast, jäi tema naine ta vennale. 26  Sama juhtus teise ja kolmanda vennaga kuni seitsmendani välja. 27  Viimaks suri ka naine. 28  Kelle naiseks nende seitsme hulgast saab ta pärast ülesäratamist? On ta ju olnud nende kõikide naine.” 29  Jeesus vastas neile: „Te olete eksiteel, kuna te ei tunne pühakirja ega Jumala väge,+ 30  sest kui toimub ülesäratamine, ei võeta naisi ega minda mehele, vaid ollakse nagu inglid taevas.+ 31  Mis aga puutub surnute ülesäratamisse, siis kas te pole lugenud, mida Jumal teile on öelnud: 32  „Mina olen Aabrahami Jumal, Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal”?+ Tema pole mitte surnute, vaid elavate Jumal.”+ 33  Seda kuuldes rahvahulgad hämmastusid tema õpetusest.+ 34  Kui variserid kuulsid, et ta oli saduseride suu sulgenud, tulid nad kokku. 35  Üks neist, vilunud seadusetundja, küsis teda proovile pannes: 36  „Õpetaja, milline käsk Moosese seaduses on suurim?”+ 37  Ta vastas: „„Armasta Jehoovat, oma Jumalat, kogu südamest ja hingest ja kogu oma mõistusega.”+ 38  See on suurim ja esimene käsk. 39  Teine, selle sarnane, on see: „Armasta oma ligimest nagu iseennast.”+ 40  Neil kahel käsul põhinevad* Moosese seadus ja prohvetiraamatud*.”+ 41  Kui nüüd variserid olid üheskoos, küsis Jeesus neilt:+ 42  „Mis te arvate, kelle poeg on messias?” Nad vastasid talle: „Taaveti.”+ 43  Ta küsis: „Kuidas siis Taavet püha vaimu mõjutusel+ teda isandaks nimetab, öeldes: 44  „Jehoova ütles mu isandale: „Istu mu paremale käele, kuni ma panen su vaenlased su jalge alla””?+ 45  Taavet nimetab teda isandaks. Kuidas siis messias on Taaveti poeg?”+ 46  Mitte keegi ei suutnud talle sõnagi vastata ja sellest päevast alates ei söandanud keegi temalt enam midagi küsida.

Allmärkused

Võib tõlkida ka „taevane kuningavalitsus”.
Võib tõlkida ka „laua ääres külitajaid”.
Sõna-sõnalt „nende kahe käsu küljes ripuvad”.
Väljend „Moosese seadus ja prohvetiraamatud” viitab tervele Piibli heebreakeelsele osale.