Matteuse 20:1–34

  • Viinamäe töölised ja võrdne tasu (1–16)

  • Jeesus räägib jälle oma surmast (17–19)

  • Palve hea koha saamiseks kuningriigis (20–28)

    • Jeesus on lunastushinnaks paljude eest (28)

  • Kahe pimeda tervendamine (29–34)

20  Taeva kuningriik* on majaisanda sarnane, kes läks hommikul vara välja, et palgata töölisi oma viinamäele.+  Kui ta oli töölistega kokku leppinud päevapalgaks ühe denaari*, saatis ta nad viinamäele.  Ta läks välja ka kolmanda tunni* paiku ja nägi mõningaid seismas turul ilma tööta.  Ta ütles neile: „Minge teiegi viinamäele ja ma annan teile, mis on õiglane.”  Nii nad läksidki. Taas läks ta välja kuuenda ja üheksanda tunni* paiku ning tegi nõndasamuti.  Viimaks läks ta üheteistkümnenda tunni* paiku välja ja leidis jälle inimesi seismas. Ta ütles neile: „Mis te seisate siin terve päev tööta?”  Nemad vastasid: „Keegi pole meid palganud.” Ta ütles neile: „Minge ka teie viinamäele.”  Kui õhtu saabus, ütles viinamäe omanik oma töödejuhatajale: „Kutsu töölised ja maksa neile palk välja,+ alates viimastest kuni esimesteni.”  Kui tulid need, kes olid palgatud üheteistkümnendal tunnil, said nad igaüks ühe denaari. 10  Aga kui tulid esimesed, arvasid nad, et saavad rohkem, ent neilegi maksti üks denaar. 11  Saanud selle kätte, hakkasid nad majaisandaga nurisema 12  ja ütlesid: „Need viimased tegid tööd ainult ühe tunni, aga sina oled pidanud neid samaväärseks meiega, kes oleme terve päeva kõrvetavas kuumuses rüganud!” 13  Aga ta vastas ühele neist: „Kulla mees, ma ei tee sulle ülekohut. Eks sa leppinud minuga kokku ühe denaari peale?+ 14  Võta, mis sulle kuulub, ja mine. Ma tahan anda sellele viimasele sama palju kui sulle. 15  Kas mul pole õigust teha enda omaga, mida tahan? Või on su silm kade*, et ma hea* olen?”+ 16  Niiviisi saavad viimased esimesteks ja esimesed jäävad viimasteks.”+ 17  Olles teel üles Jeruusalemma, kutsus Jeesus kaksteist jüngrit kõrvale ja ütles neile:+ 18  „Me läheme üles Jeruusalemma ning Inimesepoeg antakse peapreestrite ja kirjatundjate kätte. Nad mõistavad ta surma+ 19  ja annavad ta muulaste kätte pilgata, piitsutada ja postil hukata.+ Aga kolmandal päeval äratatakse ta üles.”+ 20  Siis pöördus tema poole Sebedeuse poegade ema koos oma poegadega.+ Ta kummardas tema ette ja tahtis temalt midagi paluda.+ 21  Jeesus küsis temalt: „Mida sa soovid?” Naine vastas: „Anna mulle sõna, et need mu kaks poega istuvad üks su paremal ja teine su vasakul käel sinu kuningriigis.”+ 22  Jeesus vastas: „Te ei tea, mida te palute. Kas te võite juua karikast, millest mul tuleb juua?”+ Nad ütlesid talle: „Võime küll.” 23  Ta kostis: „Minu karikast te küll joote,+ kuid seda, kes istuvad mu paremal või vasakul käel, ei otsusta mina, vaid need kohad kuuluvad neile, kelle mu isa on valinud.”+ 24  Kui teised kümme sellest kuulsid, said nad nende kahe venna peale pahaseks.+ 25  Jeesus aga kutsus nad kõik enda juurde ja ütles: „Te teate, et rahvaste valitsejad peremehetsevad rahvaste üle ja suured ülemad võimutsevad nende üle.+ 26  Teie seas aga ärgu olgu nii,+ vaid kes tahab saada teie seas suureks, olgu teie teenija,+ 27  ja kes tahab olla teie seas esimene, olgu teie ori.+ 28  Just nagu Inimesepoeg ei ole tulnud mitte selleks, et teda teenitaks, vaid teenima+ ja andma oma elu lunastushinnaks paljude eest.”+ 29  Kui nad Jeerikost välja läksid, järgnes talle suur rahvahulk. 30  Tee ääres istusid kaks pimedat. Kui nad kuulsid, et Jeesus läheb mööda, hakkasid nad hüüdma: „Isand, Taaveti poeg, halasta meie peale!”+ 31  Ent inimesed käskisid neil vait jääda. Nemad aga hüüdsid seda valjemini: „Isand, Taaveti poeg, halasta meie peale!” 32  Siis Jeesus peatus, kutsus neid ja küsis: „Mida te tahate, et ma teile teeksin?” 33  Nad ütlesid talle: „Isand, tee nii, et meie silmad avaneksid.” 34  Jeesusel hakkas neist kahju, ta puudutas nende silmi+ ning kohe said nad nägemise tagasi ja järgnesid talle.

Allmärkused

Võib tõlkida ka „taevane kuningavalitsus”.
Rooma hõbemünt. (Vt lisa B14.)
Umbes kell 9 hommikul.
Umbes kell 12 ja kell 15.
Umbes kell 17.
Sõna-sõnalt „kuri”.
Võib tõlkida ka „helde”.