Matteuse 2:1–23

  • Astroloogide külaskäik (1–12)

  • Põgenemine Egiptusse (13–15)

  • Herodes laseb tappa kõik poisslapsed (16–18)

  • Naasmine Iisraeli Naatsaretti (19–23)

2  Pärast seda, kui Jeesus oli sündinud Petlemmas+ Juudamaal kuningas Herodese* päevil,+ tulid idast mõned astroloogid* Jeruusalemma  ja küsisid: „Kust me leiame selle juutide kuninga,+ kes on sündinud? Me nägime idamaal tema tähte ja oleme tulnud talle austust avaldama*.”  Sellest kuuldes sattus kuningas Herodes ärevusse ja kogu Jeruusalemm koos temaga.  Ta kutsus kokku kõik rahva peapreestrid ja kirjatundjad ning uuris neilt, kus messias pidi sündima.  Need ütlesid talle: „Petlemmas+ Juudamaal, sest nii on prohvet kirjutanud:  „Sina, Petlemm Juudamaal, pole sugugi tähtsusetuim linn Juuda valitsejate silmis, sest sinust tuleb valitseja, kes hakkab hoidma mu rahvast Iisraeli kui karjane.””+  Siis kutsus Herodes astroloogid salaja enda juurde ja uuris neilt järele, millal täht oli ilmunud.  Ta saatis nad Petlemma ja ütles: „Minge otsige see laps üles, ja kui olete ta leidnud, teatage mulle, et minagi võiksin minna talle austust avaldama.”  Pärast seda, kui astroloogid olid kuulanud, mida kuningas neile ütles, asusid nad teele. Ja täht, mida nad olid idamaal näinud,+ liikus nende ees, kuni peatus paiga kohal, kus oli laps. 10  Kui nad nägid, et täht peatus, said nad väga rõõmsaks. 11  Majja sisse astudes nägid nad last koos ta ema Maarjaga ning laskusid põlvili, avaldades lapsele austust. Nad avasid oma aardelaekad ning kinkisid talle kulda, viirukit ja mürri. 12  Ent kuna Jumal oli neid unes hoiatanud,+ et nad ei läheks tagasi Herodese juurde, naasid nad oma maale teist teed pidi. 13  Kui nad olid lahkunud, ilmutas end Joosepile unes Jehoova ingel+ ja ütles: „Tõuse üles, võta laps ja ta ema ning põgene Egiptusse ja jää sinna niikauaks, kuni ma sulle ütlen, sest Herodes hakkab last otsima, et ta ära tappa.” 14  Niisiis tõusis Joosep keset ööd, võttis lapse ja ta ema ning läks Egiptusse. 15  Ta jäi sinna kuni Herodese surmani. Nii läks täide, mida Jehoova oli öelnud oma prohveti kaudu: „Ma kutsusin oma poja Egiptusest.”+ 16  Kui Herodes mõistis, et astroloogid on teda petnud, läks ta raevu ja andis korralduse tappa kõik poisslapsed Petlemmas ja selle ümbruskonnas, kaheaastased ja nooremad, kooskõlas sellega, mida ta lapse vanuse kohta astroloogidelt oli välja uurinud.+ 17  Siis läks täide, mida Jumal oli öelnud prohvet Jeremija kaudu: 18  „Raamast on kuulda häält, nuttu ja suurt hala. Raahel+ nutab taga oma lapsi ega lase end lohutada, sest neid pole enam.”+ 19  Pärast Herodese surma ilmutas Jehoova ingel end Egiptuses Joosepile unes+ 20  ja ütles: „Tõuse üles, võta laps ja ta ema ning mine Iisraelimaale, sest need, kes tahtsid lapselt elu võtta, on surnud.” 21  Joosep tõusis, võttis lapse ja ta ema ning tuli Iisraelimaale. 22  Kui ta aga kuulis, et Herodese asemel on Juudamaa valitsejaks saanud selle poeg Arhelaos, kartis ta Juudamaale minna. Ja kuna Jumal oli teda unes hoiatanud,+ läks ta Galilea aladele.+ 23  Ta asus elama Naatsareti linna,+ et läheksid täide prohvetite sõnad „Teda hüütakse naatsaretlaseks*”.+

Allmärkused

Herodes Suur. (Vt „Sõnaseletusi”.)
Võib tõlkida ka „maagid”.
Võib tõlkida ka „et tema ees kummardada”.
Tuleneb ilmselt heebrea sõnast, mis tähendab „võsu”.