Matteuse 19:1–30

19  Kui Jeesus oli kõnelemise lõpetanud, lahkus ta Galileast ja tuli üle Jordani Juudamaa piirialadele.+  Talle järgnes suur hulk inimesi ja ta tegi nad seal terveks.  Variserid tulid Jeesuse juurde, et teda proovile panna, ning küsisid: „Kas mehel on lubatud oma naisest lahutada ükskõik millisel põhjusel?”+  Ta vastas: „Kas te pole lugenud, et tema, kes nad alguses lõi, tegi nad meheks ja naiseks+  ning ütles: „Seetõttu jätab mees maha oma isa ja ema ning hoiab ühte oma naisega ja neist kahest saab üks”?+  Nad pole enam mitte kaks, vaid üks. Seega, mis Jumal on ühte pannud,* seda inimene ärgu lahutagu.”+  Nad ütlesid talle: „Miks siis Mooses ütles, et igaüks, kes naise endast lahutab, peab andma talle lahutustunnistuse?”+  Ta ütles neile: „Teie südame kanguse pärast andis Mooses teile loa oma naine endast lahutada,+ aga alguses see nii ei olnud.+  Ma ütlen teile, et kes lahutab naise endast muul põhjusel kui hooruse* pärast ja abiellub teisega, see rikub abielu.”+ 10  Jüngrid ütlesid talle: „Kui mehe ja ta naisega on selline lugu, siis oleks parem mitte abielluda.” 11  Ta ütles neile: „Mitte kõik ei toimi oma elus nende sõnade järgi, vaid üksnes need, kellel on see and.+ 12  On kohitsetuid, kes on sellisena sündinud, ja on kohitsetuid, keda inimesed on kohitsenud, ning on kohitsetuid*, kes on ise ennast kohitsenud taeva kuningriigi* pärast. Kes suudab oma elus nende sõnade järgi toimida, tehku seda.”+ 13  Siis tõid inimesed tema juurde väikseid lapsi, et ta paneks oma käed nende peale ja palvetaks nende eest, kuid jüngrid tõrelesid toojatega.+ 14  Jeesus aga lausus: „Laske lapsed olla, ärge takistage neid minu juurde tulemast, sest nendesuguste päralt on taeva kuningriik.”+ 15  Ja ta pani oma käed nende peale. Siis läks ta sealt ära. 16  Jeesuse juurde tuli üks noormees ja küsis: „Õpetaja, mida head ma pean tegema, et saada igavene elu?”+ 17  Jeesus vastas: „Miks sa minult küsid, mis on hea? On üksainus, kes on hea.*+ Aga kui sa tahad elu saada, siis pea ka edaspidi käskudest kinni.”+ 18  Noormees küsis temalt: „Millistest?” Jeesus vastas: „Sa ei tohi tappa,+ sa ei tohi abielu rikkuda,+ sa ei tohi varastada+ ja sa ei tohi valetunnistust anda.+ 19  Austa oma isa ja ema+ ning armasta oma ligimest nagu iseennast.”+ 20  Noormees ütles talle: „Neist kõigist olen ma kinni pidanud. Mis mul veel puudub?” 21  Jeesus kostis: „Kui sa tahad olla täiuslik, siis mine müü oma vara ja anna raha vaestele, et sul oleks varandus taevas,+ ning saa minu järelkäijaks.”+ 22  Kui noormees seda kuulis, läks ta kurvalt minema, sest tal oli palju vara.+ 23  Siis Jeesus ütles oma jüngritele: „Ma kinnitan teile, et rikkal on raske pääseda taeva kuningriiki.+ 24  Veel ütlen ma teile, et kaamelil on kergem minna läbi nõelasilma kui rikkal pääseda Jumala kuningriiki.”+ 25  Kui jüngrid seda kuulsid, olid nad rabatud ja küsisid: „Kes siis üldse võib pääseda?”+ 26  Jeesus vaatas neile otse silma ja ütles: „Inimestel on see võimatu, aga Jumalale on kõik võimalik.”+ 27  Seejärel kostis Peetrus: „Meie oleme kõik maha jätnud ja sulle järgnenud. Mida me selle eest saame?”+ 28  Jeesus ütles neile: „Ma kinnitan teile, et uueksloomise ajal, kui Inimesepoeg istub oma suursugusele troonile, istute teiegi, kes olete käinud mu järel, kaheteistkümnele troonile ja mõistate kohut Iisraeli kaheteistkümne suguharu üle.+ 29  Igaüks, kes on maha jätnud majad, vennad, õed, isa, ema, lapsed või põllud minu nime pärast, saab tagasi sajakordselt ja pärib igavese elu.+ 30  Aga paljud esimesed jäävad viimasteks ja viimased saavad esimesteks.+

Allmärkused

Sõna-sõnalt „ühte ikkesse pannud”.
Kr porneia. (Vt „Sõnaseletusi”.)
Võib tõlkida ka „taevase kuningavalitsuse”.
St on üksainus, kes otsustab, mis on hea.