Matteuse 16:1–28

  • Jeesuselt nõutakse tunnustähte (1–4)

  • Saduseride ja variseride juuretis (5–12)

  • Kuningriigi võtmed (13–20)

    • Kogudus ehitatakse kaljule (18)

  • Jeesus räägib oma surmast (21–23)

  • Milline on tõeline jünger (24–28)

16  Seal tulid tema juurde variserid ja saduserid ning nõudsid teda proovile pannes, et ta näitaks neile tunnustähte taevast.+  Ta vastas neile: „Õhtu saabudes te ütlete: „Tuleb hea ilm, sest taevas on tulipunane,”  ja hommikul ütlete: „Täna tuleb külm ja vihmane ilm, sest taevas on tulipunane, kuid sünge.” Taeva nägu te küll oskate seletada, aga aegade tunnusmärke mitte.  Kuri ja abielurikkuja* põlvkond otsib aina tunnustähte, aga talle ei anta muud tunnustähte+ kui Joona oma.”+ Seejärel läks ta ära, jättes nad sinna.  Jüngrid läksid teisele kaldale, aga unustasid leiba kaasa võtta.+  Jeesus ütles neile: „Hoidke silmad lahti ja olge ettevaatlikud variseride ja saduseride juuretise suhtes.”+  Seepeale hakkasid jüngrid omavahel arutama ja ütlesid: „Me ei võtnud leiba kaasa.”  Jeesus sai sellest aru ja ütles neile: „Miks te räägite sellest, et te pole leiba kaasa võtnud, te nõrgausulised?  Kas te siis veel ei taipa või kas te ei mäleta neid viit leiba viiele tuhandele ja seda, mitu korvitäit te kogusite?+ 10  Või neid seitset leiba neljale tuhandele ja seda, mitu suurt korvitäit* te kogusite?+ 11  Kas te ei mõista, et ma ei rääkinud teile leivast? Olge ettevaatlikud variseride ja saduseride juuretise suhtes.”+ 12  Siis nad taipasid, et ta ei käskinud neil olla ettevaatlik mitte leivajuuretise, vaid variseride ja saduseride õpetuse suhtes. 13  Kui Jeesus oli tulnud Filippuse Kaisarea aladele, küsis ta oma jüngritelt: „Mida inimesed ütlevad, kes on Inimesepoeg?”+ 14  Nad vastasid: „Ühed ütlevad, et Ristija Johannes,+ teised, et Eelija,+ ja mõned jälle, et Jeremija või keegi prohvetitest.” 15  Ta küsis neilt: „Aga teie, kelleks teie mind peate?” 16  Siimon Peetrus vastas: „Sina oled messias,+ elava Jumala poeg.”+ 17  Jeesus kostis talle: „Õnnelik oled sina, Joona poeg Siimon, sest seda pole sulle avaldanud mitte mõni inimene*, vaid minu isa taevas.+ 18  Samuti ütlen ma sulle: sina oled Peetrus*,+ ja sellele kaljule*+ ma ehitan oma koguduse ning surmavald* ei saa hoida seda oma võimuses. 19  Ma annan sulle taeva kuningriigi* võtmed ning see, mille sa kinni seod maa peal, on juba kinni seotud taevas, ja see, mille sa lahti päästad maa peal, on juba lahti päästetud taevas.” 20  Siis keelas ta jüngreid kõvasti, et nad kellelegi ei ütleks, et ta on messias.+ 21  Sellest ajast alates hakkas Jeesus oma jüngritele selgitama, et ta peab minema Jeruusalemma ning vanemate, peapreestrite ja kirjatundjate käe läbi palju kannatama ning et ta tapetakse ja äratatakse kolmandal päeval üles.+ 22  Siis Peetrus viis ta kõrvale ja hakkas talle etteheiteid tegema, öeldes: „Isand, säästa end ometi! Seda sinuga küll ei juhtu!”+ 23  Aga Jeesus pööras selja ja ütles Peetrusele: „Eemale minust,* vastupanija*! Sa oled mulle komistuskiviks, sest sa ei mõtle mitte Jumala, vaid inimeste viisil.”+ 24  Siis ütles Jeesus oma jüngritele: „Kui keegi tahab olla minu järelkäija, siis ta ärgu elagu iseendale, vaid kandku oma piinaposti ja käigu minu järel.+ 25  Kes tahab oma elu päästa, kaotab selle, aga kes kaotab oma elu minu pärast, leiab selle.+ 26  Tõepoolest, mis kasu oleks inimesel sellest, kui ta saaks endale kogu maailma, kuid kaotaks elu?+ Või mida saaks inimene anda oma elu eest?+ 27  Kui Inimesepoeg tuleb oma isa auhiilguses koos oma inglitega, tasub ta igaühele tema tegusid mööda.+ 28  Ma kinnitan teile, et mõned siinseisjaist ei maitse surma enne, kui nad näevad Inimesepoega tulemas oma kuningriigis.”+

Allmärkused

Võib tõlkida ka „truudusetu”.
Võib tõlkida ka „moonakorvitäit”.
Sõna-sõnalt „liha ja veri”.
Kr petros, mis tähendab „kaljurünk”, „kivi”; meessoost sõna.
Kr petra, mis tähendab „kaljumassiiv”; naissoost sõna.
Võib tõlkida ka „surmavalla väravad”.
Võib tõlkida ka „taevase kuningavalitsuse”.
Sõna-sõnalt „mine mu taha”.
Sõna-sõnalt „saatan”.