Matteuse 15:1–39

  • Inimeste pärimused (1–9)

  • Südamest lähtuv rüvetab inimest (10–20)

  • Foiniiklanna suur usk (21–28)

  • Jeesus tervendab paljud (29–31)

  • Jeesus toidab 4000 meest (32–39)

15  Jeruusalemmast tuli Jeesuse juurde varisere ja kirjatundjaid,+ kes ütlesid:  „Miks sinu jüngrid esiisade pärimusest* kinni ei pea? Näiteks ei pese nad enne söömist käsi.”*+  Ta vastas neile: „Miks teie oma pärimuse pärast Jumala käsust kinni ei pea?+  Jumal on ju öelnud: „Austa oma isa ja ema”+ ning „Kes sõimab oma isa või ema,* peab surema.”+  Aga teie ütlete: „Kes ütleb isale või emale: „Kõik, millega saaksin sind toetada, on Jumalale pühendatud ohvriand”,+  see ei peagi oma isa austama.” Nii te olete oma pärimuse pärast Jumala sõna kõrvale heitnud.+  Te silmakirjatsejad, Jesaja on teie kohta õigesti ennustanud:+  „See rahvas ülistab mind huultega, aga nende süda on minust kaugel.  Nad teenivad mind ilmaasjata, sest kõik, mida nad õpetavad, on vaid inimeste käsud.””+ 10  Siis kutsus ta rahvahulga enda juurde ja ütles: „Kuulake ja saage aru!+ 11  Mitte see, mis läheb suust sisse, ei rüveta inimest, vaid see, mis suust välja tuleb.”+ 12  Seepeale astusid jüngrid tema juurde ja ütlesid: „Kas sa tead, et variserid said sinu sõnade peale pahaseks*?”+ 13  Ta vastas: „Iga taim, mida pole istutanud mu taevane isa, juuritakse välja. 14  Jätke nad! Nad on pimedad teejuhid. Kui pime juhib pimedat, kukuvad mõlemad auku.”+ 15  Siis Peetrus palus: „Selgita meile oma mõistukõnet.” 16  Jeesus vastas: „Kas teiegi ei saa veel aru?+ 17  Kas te ei tea, et kõik, mis läheb suust sisse, läheb kõhtu ja väljutatakse käimlas? 18  Ent mis suust välja tuleb, lähtub südamest ja see rüvetab inimest.+ 19  Südamest lähtuvad ju kurjad mõtted:*+ mõrvad, abielurikkumised, hooramised,* vargused, valetunnistamised, pühaduseteotus. 20  Kõik see rüvetab inimest, aga pesemata kätega söömine ei rüveta inimest.” 21  Jeesus lahkus sealt ning läks Tüürose ja Siidoni aladele.+ 22  Üks kohalik foiniiklanna* tuli ja hüüdis: „Halasta mu peale, Isand, Taaveti poeg! Üks deemon vaevab hirmsasti mu tütart.”+ 23  Jeesus aga ei vastanud naisele sõnagi. Siis astusid ta jüngrid ligi ja palusid teda: „Saada ta ära, sest ta muudkui kisendab meie taga.” 24  Jeesus ütles: „Mind pole saadetud kellegi muu kui Iisraeli soo eksinud lammaste juurde.”+ 25  Naine aga tuli, kummardas ta ette ja anus: „Isand, aita mind!” 26  Jeesus vastas: „Ei ole õige võtta laste leib ja visata see kutsikatele*.” 27  Naine ütles: „Jah, Isand, aga kutsikad ju söövad raasukesi, mis pudenevad peremehe laualt.”+ 28  Siis Jeesus vastas: „Oh, naine, sinu usk on suur! Sündigu nii, nagu sa soovid.” Ja naise tütar sai sedamaid terveks. 29  Pärast sealt lahkumist läks Jeesus Galilea mere äärde,+ ja tõusnud üles mäele, jäi ta sinna istuma. 30  Tema juurde tulid suured rahvahulgad ning tõid endaga kaasa jalutuid, vigaseid, pimedaid, tummasid ja palju teisi. Nad tõid need tema ette ja ta tegi nad terveks.+ 31  Rahvahulk oli hämmastunud, nähes, et tummad räägivad, vigased on terved, jalutud kõnnivad ja pimedad näevad, ning ülistas Iisraeli Jumalat.+ 32  Jeesus aga kutsus oma jüngrid enda juurde ja ütles: „Mul on neist inimestest kahju,+ sest nad on juba kolm päeva koos minuga olnud ja neil pole midagi süüa. Ma ei taha neid tühja kõhuga ära saata, sest nad võivad teel nõrkeda.”+ 33  Ent jüngrid küsisid: „Kust me võtame siin kõrvalises paigas piisavalt leiba, et nii suur hulk rahvast söönuks saaks?”+ 34  Seepeale küsis Jeesus neilt: „Mitu leiba teil on?” Nad vastasid: „Seitse, ja mõned väiksed kalad.” 35  Kui ta siis oli palunud rahval maha istuda, 36  võttis ta need seitse leiba ja kalad, tänas Jumalat, murdis need ja andis jüngritele, kes omakorda jagasid need rahvale.+ 37  Kõik sõid ja nende kõht sai täis ning ülejäänud palukesi korjati kokku seitse suurt korvitäit*.+ 38  Sööjaid oli 4000 meest ning peale nende veel naised ja lapsed. 39  Kui ta oli rahvahulgad ära saatnud, astus ta paati ja tuli Magadani* alale.+

Allmärkused

Mõeldakse pühakirjavälist suulist juudi pärimust.
Siin ei viidata määrdunud käte pesemisele, vaid juutide rituaalsele puhastuskombele.
Võib tõlkida ka „kes räägib teotavalt oma isast või emast”.
Sõna-sõnalt „komistasid, kui nad seda sõna kuulsid”.
Võib tõlkida ka „kurjad arutlused, mille tagajärjeks on”.
Algkeeles on siin kr sõna porneia mitmuse vorm. (Vt „Sõnaseletusi”.)
Võib tõlkida ka „kaananlanna”.
Juutidele olid koerad ebapuhtad loomad.
Võib tõlkida ka „moonakorvitäit”.
Magadan võib olla sama mis Magdala.