Matteuse 13:1–58

 • MÕISTUJUTUD KUNINGRIIGI KOHTA (1–52)

  • Külvaja (1–9)

  • Miks rääkis Jeesus mõistujutte (10–17)

  • Mõistujutt külvajast: seletus (18–23)

  • Nisu ja umbrohi (24–30)

  • Sinepiseeme; juuretis (31–33)

  • Mõistujuttude rääkimine viib täide prohvetiennustuse (34, 35)

  • Mõistujutt nisust ja umbrohust: seletus (36–43)

  • Peidetud aare; ilus pärl (44–46)

  • Noot (47–50)

  • Varakambris on nii uut kui ka vana (51, 52)

 • Jeesusest ei peeta kodukandis lugu (53–58)

13  Kui Jeesus sel päeval majast lahkus, läks ta mere äärde ja istus mere kaldale.  Tema juurde kogunesid nii suured rahvahulgad, et ta läks ja istus paati, kogu rahvas aga seisis rannal.+  Siis hakkas ta neile mõistujuttude kaudu paljusid asju õpetama.+ Ta kõneles: „Külvaja läks välja külvama.+  Külvates kukkus tal osa seemet tee äärde ning linnud tulid ja nokkisid selle ära.+  Osa kukkus kalju peale, kus polnud palju mulda, ja tärkas kohe, sest pinnas polnud seal sügav.+  Aga kui päike tõusis, see kõrbes, see kuivas ära, kuna sel polnud juurt.  Osa kukkus ohakate sekka ning ohakad tõusid ja lämmatasid selle.+  Aga osa kukkus hea maa peale ning kandis vilja: mõni saja-, mõni kuuekümne-, mõni kolmekümnekordselt.+  Kellel kõrvad on, see kuulaku!”+ 10  Siis astusid jüngrid tema juurde ja küsisid: „Mispärast sa räägid neile mõistujuttude kaudu?”+ 11  Tema vastas: „Teile avaldatakse taeva kuningriigi* pühi saladusi,+ neile aga mitte. 12  Sest kellel on, sellele antakse juurde, nii et tal on küllaga, aga kellel ei ole, sellelt võetakse ära seegi, mis tal on.+ 13  Seepärast ma räägingi neile mõistujutte. Vaadates nad vaatavad ilmaaegu ja kuuldes nad kuulevad ilmaaegu ega taipa.+ 14  Nende puhul läheb täide Jesaja prohvetikuulutus „Te kuulete, kuid ei saa aru, te vaatate, kuid ei näe.+ 15  Selle rahva süda on ju tuimaks läinud, nad on oma kõrvadega kuulnud, kuid pole kuulda võtnud, ja nad on oma silmad sulgenud, et nad oma silmadega ei näeks, kõrvadega ei kuuleks ja südamega aru ei saaks ega pöörduks, nii et mina nad terveks teeksin”.+ 16  Õnnelikud on aga teie silmad, sest need näevad, ja teie kõrvad, sest need kuulevad.+ 17  Ma kinnitan teile, et paljud prohvetid ja õiged on soovinud näha, mida teie näete, kuid pole näinud,+ ning kuulda, mida teie kuulete, kuid pole kuulnud. 18  Kuulake nüüd, mida tähendab mõistujutt külvajast.+ 19  Kui keegi kuuleb sõnumit kuningriigist, kuid ei saa sellest aru, siis tuleb Saatan*+ ja kisub ära selle, mis on külvatud tema südamesse. Tema on nagu teeäärne pinnas.+ 20  Kaljuse pinnasega sarnaneb see, kes kuuleb sõnumit ja võtab selle kohe rõõmuga vastu.+ 21  Ometi pole tal südames juurt ja ta püsib vaid mõnda aega. Kui tulevad raskused või tagakiusamine sõnumi pärast, kaotab ta kohe usu*. 22  Ohakase maaga sarnaneb see, kes kuuleb sõnumit, aga selle ajastu mured+ ja rikkuse petlik veetlus lämmatavad sõnumi ära ning see muutub viljatuks.+ 23  Hea maaga aga sarnaneb see, kes kuuleb sõnumit, saab sellest aru ja kannab ka vilja: mõni saja-, mõni kuuekümne-, mõni kolmekümnekordselt.”+ 24  Ta rääkis neile veel ühe mõistujutu: „Taeva kuningriiki võib võrrelda inimesega, kes külvas oma põllule hea seemne. 25  Sel ajal kui inimesed magasid, tuli tema vaenlane, külvas nisu sekka umbrohtu* ja läks minema. 26  Kui oras võrsus ja vili hakkas looma, ilmus nähtavale ka umbrohi. 27  Siis tulid orjad majaisanda juurde ja küsisid temalt: „Isand, kas sa mitte ei külvanud oma põllule head seemet? Kuidas siis on kasvanud siia umbrohi?” 28  Ta ütles neile: „Seda on teinud vaenlane.”+ Orjad küsisid temalt: „Kas tahad, et me läheme ja kogume selle kokku?” 29  Ta vastas: „Ei, muidu kisute koos umbrohuga välja ka nisu. 30  Las mõlemad kasvavad koos lõikuseni ja lõikusajal ma ütlen lõikajatele: „Koguge esmalt kokku umbrohi, siduge see vihkudesse, et see ära põletada, ja siis koguge nisu mu aita.”””+ 31  Ta rääkis neile veel ühe mõistujutu: „Taeva kuningriik sarnaneb sinepiseemnega, mille inimene võttis ja oma põllule külvas.+ 32  See on küll pisim kõigist seemnetest, aga kui see läheb kasvama, saab see suurimaks aiataimedest ja sirgub puuks*, nii et linnud tulevad ja leiavad elupaiga selle okste vahel.” 33  Ta rääkis neile veel ühe mõistujutu: „Taeva kuningriik sarnaneb juuretisega, mille naine võttis ja kolme seaa* jahu sekka segas, nii et kõik läks hapnema.”+ 34  Seda kõike rääkis Jeesus rahvahulkadele mõistujuttude kaudu. Õigupoolest ei rääkinud ta ilma mõistujututa neile midagi,+ 35  et läheksid täide prohveti kaudu öeldud sõnad „Mu suu räägib mõistujutte, ma kuulutan seda, mis on olnud salajas algusest peale*”.+ 36  Kui ta oli rahvahulgad ära saatnud, läks ta majja. Tema jüngrid tulid ta juurde ning ütlesid: „Selgita meile mõistujuttu umbrohust põllul.” 37  Ta sõnas: „Hea seemne külvaja on Inimesepoeg, 38  põld on maailm.+ Hea seeme on kuningriigi pojad, aga umbrohi on Saatana pojad+ 39  ja vaenlane, kes seda külvas, on Saatan. Lõikusaeg on ajastu viimsed päevad ja lõikajad on inglid. 40  Nii nagu umbrohi kogutakse kokku ja põletatakse ära, nõnda on ka selle ajastu viimseil päevil:+ 41  Inimesepoeg saadab oma inglid ja need koguvad tema kuningriigist kokku kõik, kes panevad teisi patustama*, ja need, kes rikuvad Jumala seadust, 42  ning nad viskavad need tulekoldesse.+ Seal need nutavad ja kiristavad hambaid. 43  Sel ajal säravad õiged nagu päike+ oma Isa kuningriigis. Kellel kõrvad on, see kuulaku! 44  Taeva kuningriik sarnaneb väljale peidetud aardega, mille inimene leidis ja uuesti ära peitis. Rõõmsal meelel läheb ta ja müüb ära kõik, mis tal on, ning ostab selle maatüki.+ 45  Veel sarnaneb taeva kuningriik rändkaupmehega, kes otsis ilusaid pärleid. 46  Kui ta oli leidnud ühe eriti kalli pärli, läks ta ja müüs kohe kõik, mis tal oli, ja ostis selle.+ 47  Veel sarnaneb taeva kuningriik noodaga, mis merre lasti ja mis kogus kokku igasuguseid kalu. 48  Kui see täis sai, tõmbasid mehed selle rannale, istusid maha ja kogusid head kalad+ anumatesse, aga kõlbmatud+ viskasid minema. 49  Samamoodi on selle ajastu viimseil päevil: inglid lähevad välja, eraldavad kurjad õigetest 50  ja heidavad nad tulekoldesse. Seal nad nutavad ja kiristavad hambaid. 51  Kas te saite kõigest sellest aru?” Nad vastasid talle: „Jah.” 52  Siis ta ütles neile: „Kuna te saite sellest aru, siis teadke, et iga õpetaja, kes on saanud õpetust taeva kuningriigi kohta, on majaisanda sarnane, kes toob oma varakambrist välja uut ja vana.” 53  Kui Jeesus oli need mõistujutud rääkinud, lahkus ta sealt. 54  Jõudnud oma kodukanti,+ hakkas ta õpetama inimesi nende sünagoogis, nii et nad hämmastusid ja küsisid: „Kust on see mees saanud niisuguse tarkuse ning väe teha selliseid vägevaid tegusid?+ 55  Kas ta pole mitte see puusepa poeg?+ Kas tema ema pole mitte Maarja ja kas ta vennad pole Jaakobus, Joosep, Siimon ja Juudas?+ 56  Eks tema õedki ole kõik meie juures? Kust on ta siis kõik selle saanud?”+ 57  Niisiis keeldusid nad teda uskumast*.+ Jeesus aga ütles neile: „Prohvetist ei peeta kuskil vähem lugu kui tema kodukandis ja ta oma majas.”+ 58  Nende usupuuduse tõttu ei teinud ta seal kuigi palju vägevaid tegusid.

Allmärkused

Võib tõlkida ka „taevase kuningavalitsuse”.
Sõna-sõnalt „Kuri”.
Sõna-sõnalt „komistab ta kohe”.
Tõenäoliselt on mõeldud uimastavat raiheina, mürgiste seemnetega kõrrelist, mis on kasvuperioodil nisuga väga sarnane.
Tolle aja Palestiinas kasvanud sinepitaim võis sirguda kuni 4 m kõrguseks.
22 liitri.
Teine võimalik tähendus: „maailma rajamisest alates”; st alates Aadama ja Eeva laste sünnist.
Sõna-sõnalt „komistama”.
Sõna-sõnalt „komistasid nad tema pärast”.