Matteuse 12:1–50

  • Jeesus on „hingamispäeva isand” (1–8)

  • Kuivetunud käega mehe tervendamine (9–14)

  • Jumala armas teenija (15–21)

  • Deemonid aetakse välja püha vaimu abil (22–30)

  • Andestamatu patt (31, 32)

  • Puud tuntakse vilja järgi (33–37)

  • Joona tunnustäht (38–42)

  • Kui rüve vaim pöördub tagasi (43–45)

  • Jeesuse ema ja vennad (46–50)

12  Ühel hingamispäeval kõndis Jeesus üle viljapõldude. Tema jüngritel läks kõht tühjaks ning nad hakkasid viljapäid katkuma ja sööma.+  Seda nähes ütlesid variserid talle: „Vaata, sinu jüngrid teevad seda, mis pole hingamispäeval lubatud.”+  Jeesus vastas: „Kas te pole lugenud, mida Taavet tegi, kui temal ja ta meestel oli nälg:+  kuidas ta läks Jumala kotta ja nad sõid ära vaateleivad,+ mida polnud lubatud süüa ei temal ega ta kaaslastel, vaid ainult preestritel?+  Või kas te pole Moosese seadusest lugenud, et hingamispäeval rikuvad preestrid templis hingamispäeva ja on ometi süüta?+  Aga mina ütlen teile, et siin on midagi enamat kui tempel.+  Kui te saaksite aru, mida tähendavad sõnad „Ma tahan halastust+ ja mitte ohvrit”,+ siis te ei mõistaks süütuid hukka.  Sest Inimesepoeg on hingamispäeva isand.”+  Sellest paigast lahkunud, läks ta sünagoogi 10  ja seal oli kuivetunud* käega mees.+ Mõned küsisid Jeesuselt: „Kas hingamispäeval on lubatud tervendada?”, et leida põhjust tema süüdistamiseks.+ 11  Ta vastas: „Kui teil on üks lammas ja see kukub hingamispäeval auku, kas te siis ei haara temast kinni ega tõmba teda välja?+ 12  Kui palju väärtuslikum on inimene võrreldes lambaga! Seega on hingamispäeval lubatud küll head teha.” 13  Siis ütles ta mehele: „Siruta käsi välja.” Too sirutas käe ja see sai jälle terveks nagu teinegi. 14  Aga variserid läksid välja ja pidasid nõu, kuidas ta ära tappa. 15  Saanud sellest teada, läks Jeesus sealt minema. Paljud järgnesid talle+ ja ta tegi nad kõik terveks, 16  kuid ta keelas neid kõvasti, et nad temast teistele ei räägiks,+ 17  et läheks täide, mida Jumal oli öelnud prohvet Jesaja kaudu: 18  „See on mu teenija,+ kelle ma olen valinud, mu armas, kellest mul on hea meel.+ Ma panen tema peale oma vaimu+ ja tema selgitab rahvaile, mis on õigus. 19  Ta ei tülitse+ ega karju ja tema häält ei kuulda peatänavail. 20  Rudjutud pilliroogu ei murra ta katki, hõõguvat tahti ei kustuta ära,+ kuni ta paneb õiguse võidutsema. 21  Tema nimele loodavad rahvad.”+ 22  Siis tõid nad Jeesuse juurde deemonist vaevatud mehe, kes oli pime ja tumm, ning ta tegi tema terveks, nii et mees rääkis ja nägi. 23  Kogu rahvas oli rabatud ning küsis: „Kas see äkki ongi Taaveti poeg?” 24  Seda kuuldes ütlesid variserid: „See mees ei aja deemoneid välja muul moel kui deemonite valitseja Peltsebuli abiga.”+ 25  Nende mõtteid teades ütles Jeesus neile: „Iga kuningriik, kus pole üksmeelt, hävib ja ükski linn või pere, kus pole üksmeelt, ei jää püsima. 26  Samamoodi, kui Saatan ajab välja Saatana, on ta iseendaga riius. Kuidas saab siis tema kuningriik püsima jääda? 27  Kui mina ajan deemoneid välja Peltsebuli abiga, siis kelle abiga ajavad neid välja teie jüngrid? Seepärast saavad nendest teile kohtumõistjad.* 28  Ent kui ma ajan deemoneid välja Jumala vaimu abil, siis on Jumala kuningriik* tõesti tulnud, aga teie pole seda märganud.+ 29  Või kuidas võib keegi tungida tugeva mehe majja ja tema vara röövida, kui ta esmalt meest kinni ei seo? Alles siis saab ta tema maja rüüstata. 30  Kes ei ole minu poolt, on minu vastu, ja kes ei kogu koos minuga, pillutab laiali.+ 31  Seetõttu ma ütlen teile: igasugune patt ja pühaduseteotus antakse inimesele andeks, aga vaimu teotamist ei anta andeks.+ 32  Sellele, kes räägib halvasti Inimesepojast, antakse andeks,+ aga sellele, kes räägib halvasti pühast vaimust, ei anta andeks ei praegusel ega tulevasel ajastul.+ 33  Puu on kas hea ja kannab head vilja või halb ja kannab halba vilja, sest puud tuntakse selle vilja järgi.+ 34  Te rästikute sugu,+ kuidas te saate rääkida head, kui te olete kurjad? Suu räägib sellest, mida süda on täis.+ 35  Hea inimene toob oma hea vara hulgast välja head, ent halb inimene toob oma halva vara hulgast välja halba.+ 36  Ma ütlen teile, et inimesed annavad kohtupäeval aru+ igast tühjast* sõnast, mis nad on rääkinud, 37  sest sõnadest mõistetakse sind õigeks ja sõnadest mõistetakse sind hukka.” 38  Seepeale ütlesid mõned kirjatundjad ja variserid talle: „Õpetaja, me tahame näha sinult tunnustähte.”+ 39  Tema aga vastas: „Kuri ja abielurikkuja* põlvkond otsib aina tunnustähte, aga talle ei anta muud tunnustähte kui prohvet Joona oma.+ 40  Sest nagu Joona oli suure kala kõhus kolm päeva ja kolm ööd,+ nii peab ka Inimesepoeg olema maapõues kolm päeva ja kolm ööd.+ 41  Niineve mehed äratatakse kohtupäeval üles koos selle põlvkonnaga ja nad mõistavad selle hukka, sest nemad kahetsesid, kuuldes Joona kuulutatud sõnumit;+ aga siin on enam kui Joona.+ 42  Lõunamaa kuninganna äratatakse kohtupäeval üles koos selle põlvkonnaga ja ta mõistab selle hukka, sest tema tuli maailma otsast kuulama Saalomoni tarkust;+ aga siin on enam kui Saalomon.+ 43  Kui rüve vaim läheb inimesest välja, käib ta mööda põuaseid kohti, otsides puhkepaika, kuid ei leia.+ 44  Siis ta ütleb: „Ma pöördun tagasi oma kotta, kust ma ära tulin,” ja saabudes leiab ta maja tühjana, kuid puhtaks pühitu ja ehituna. 45  Siis ta läheb ja võtab endaga kaasa veel seitse vaimu, kurjemad kui ta ise, ning nad tulevad ja asuvad sinna elama. Niisuguse inimesega on lood halvemad, kui olid alguses.+ Nõnda läheb ka selle kurja põlvkonnaga.” 46  Kui Jeesus alles rahvale kõneles, seisid ta ema ja vennad+ väljas ning ootasid võimalust temaga rääkida.+ 47  Keegi ütles talle: „Su ema ja vennad seisavad väljas ja tahavad sinuga rääkida.” 48  Jeesus vastas: „Kes on mu ema ja kes on mu vennad?” 49  Sirutanud käe oma jüngrite poole, ütles ta: „Need on mu ema ja mu vennad.+ 50  Sest kes täidab mu taevase isa tahet, see on mu vend, õde ja ema.”+

Allmärkused

Võib tõlkida ka „halvatud”.
Võib tõlkida ka „seepärast mõistavad teid hukka teie enda jüngrid”.
Võib tõlkida ka „kuningavalitsus”.
Võib tõlkida ka „kahjutoovast”.
Võib tõlkida ka „truudusetu”.