Matteuse 10:1–42

  • 12 apostlit (1–4)

  • Juhendid kuulutustööks (5–15)

  • Jüngreid hakatakse taga kiusama (16–25)

  • Kartke Jumalat, mitte inimesi (26–31)

  • „Ma ei ole tulnud tooma rahu, vaid mõõka” (32–39)

  • Jeesuse jüngrite vastuvõtmine (40–42)

10  Jeesus kutsus oma kaksteist jüngrit ja andis neile võimu rüvedate vaimude üle,+ jõu neid välja ajada, ning võime teha inimesi terveks igasugustest haigustest ja hädadest.  Need kaksteist apostlit+ olid Siimon, keda kutsutakse Peetruseks,+ ja tema vend Andreas,+ Sebedeuse poeg Jaakobus ja tema vend Johannes,+  Filippus ja Bartolomeus,+ Toomas+ ja maksukoguja Matteus,+ Alfeuse poeg Jaakobus ja Taddeus,*  Siimon Kananaios* ning Juudas Iskariot, kes ta hiljem reetis.+  Need kaksteist saatis Jeesus välja ja andis neile järgmised juhtnöörid:+ „Ärge astuge teiste rahvaste juurde viivale teele ega minge ühtegi samaarlaste linna,+  vaid minge Iisraeli soo eksinud lammaste juurde.+  Minnes kuulutage: „Taeva kuningriik* on lähedal!”+  Tervendage haigeid,+ äratage surnuid üles, tehke puhtaks pidalitõbiseid, ajage välja deemoneid. Tasuta olete saanud, tasuta andke.  Ärge varuge oma vöökukrusse kulda, hõbedat ega vaske,+ 10  ärge võtke teele kaasa toidupauna, lisarõivast,* sandaale ega keppi,+ sest töötegija on oma toidu ära teeninud.+ 11  Ükskõik kuhu linna või külla te lähete, seal otsige üles see, kes on teie sõnumi vääriline, ja jääge tema juurde, kuni te lahkute.+ 12  Majja sisenedes tervitage* majarahvast. 13  Kui see maja on seda väärt, tulgu selle peale rahu, mida te sellele soovite,+ aga kui see maja pole seda väärt, tulgu teie rahu tagasi teie peale. 14  Kus teid vastu ei võeta ega kuulata, sealt majast või linnast välja minnes raputage tolmgi oma jalgadelt*.+ 15  Ma kinnitan teile, et Soodoma- ja Gomorramaal+ on kohtupäeval kergem kui sellel linnal. 16  Ma saadan teid kui lambaid huntide sekka. Olge siis ettevaatlikud nagu maod ja süütud nagu tuvid.+ 17  Olge inimeste suhtes valvsad, sest nad annavad teid kohtute kätte+ ja piitsutavad teid+ sünagoogides.+ 18  Teid viiakse minu pärast maavalitsejate ja kuningate ette+ ning te saate anda tunnistust neile, samuti teistele rahvastele.+ 19  Ent kui teid nende kätte antakse, ärge olge mures, kuidas või mida rääkida, kuna teile antakse sel tunnil see, mida öelda,+ 20  sest te ei räägi üksi, vaid teie Isa vaim räägib teie kaudu.+ 21  Vend annab surma venna, isa oma lapse, lapsed tõusevad vanemate vastu ning lasevad nad surmata.+ 22  Kõik vihkavad teid minu nime pärast,+ aga kes lõpuni vastu peab, see päästetakse.+ 23  Kui nad kiusavad teid taga ühes linnas, põgenege teise,+ sest ma kinnitan teile, et te ei jõua kõiki Iisraeli linnu läbi käia, enne kui Inimesepoeg tuleb. 24  Õpilane pole üle oma õpetajast ega ori isandast.+ 25  Õpilasele piisab, et ta saab selliseks nagu tema õpetaja, ja orjale, et ta saab selliseks nagu tema isand.+ Kui juba majaisandat on nimetatud Peltsebuliks*,+ kui palju enam nimetatakse nii tema majarahvast! 26  Ärge kartke neid, sest pole midagi kinnikaetut, mida ei paljastataks, ega midagi salajast, mida ei saadaks teada.+ 27  Mida ma ütlen teile pimedas, seda rääkige valges, ja mida te kuulete sosistatavat, seda kuulutage katustelt.+ 28  Ärge kartke neid, kes võivad tappa küll keha, ent ei saa tappa hinge*,+ vaid kartke teda, kes nii hinge kui ka keha võib hävitada Gehennas.+ 29  Eks kaks varblast müüda tühipalja veeringu* eest? Ometi ei lange ükski neist maha teie Isa teadmata.+ 30  Kõik juuksekarvadki teie peas on ära loetud. 31  Seepärast ärge kartke, teie olete rohkem väärt kui palju varblasi.+ 32  Kes tunnistab inimeste ees, et usub minusse,+ selle kohta tunnistan minagi oma taevase isa ees, et ta kuulub minule.+ 33  Ent kes salgab mu ära inimeste ees, selle salgan minagi ära oma taevase isa ees.+ 34  Ärge arvake, et ma olen tulnud maa peale rahu tooma. Ma ei ole tulnud tooma rahu, vaid mõõka.+ 35  Ma olen tulnud tekitama lõhet mehe ja ta isa vahele, tütre ja ta ema vahele, minia ja ta ämma vahele.+ 36  Tõesti, inimese vaenlasteks saavad ta omad pereliikmed. 37  Kes on isasse või emasse rohkem kiindunud kui minusse, pole mind väärt, ja kes on pojasse või tütresse rohkem kiindunud kui minusse, pole mind väärt.+ 38  Kes ei taha kanda oma piinaposti* ega käi minu järel, see pole mind väärt.+ 39  Kes oma hinge* päästab, kaotab selle, aga kes kaotab oma hinge minu pärast, päästab selle.+ 40  Kes võtab vastu teid, võtab vastu ka minu, ja kes võtab vastu minu, võtab vastu ka selle, kes on mu läkitanud.+ 41  Kes võtab prohveti vastu sellepärast, et see on prohvet, saab samasuguse tasu nagu prohvet,+ ning kes võtab õige vastu sellepärast, et see on õige, saab samasuguse tasu nagu õige inimene. 42  Ja kes annab ühele neist väikestest kasvõi kruusitäie külma vett juua sellepärast, et see on minu jünger — ma kinnitan teile: ta ei jää ilma oma tasust.”+

Allmärkused

Sama kes Jaakobuse poeg Juudas (Lu 6:16).
Nimi Kananaios tähendab „innukas” (Lu 6:15).
Võib tõlkida ka „taevane kuningavalitsus”.
Võib tõlkida ka „kahte rõivast”.
Juudid tervitasid üksteist tavaliselt sõnadega „Rahu sulle!”.
Jalgadelt tolmu maharaputamine tähendas vastutusest loobumist.
Deemonite valitsejale Saatanale antud nimi.
Võib tõlkida ka „võtta elu”, st tulevase elu lootust.
Sõna-sõnalt „assi”. (Vt lisa B14.)
Võib tõlkida ka „elu”.