Matteuse 1:1–25

1  Raamat Jeesus Kristuse*, Taaveti poja,+ Aabrahami poja+ elust.*   Aabrahamile sündis Iisak,+Iisakile sündis Jaakob,+Jaakobile sündisid Juuda+ ja tema vennad,   Juudale sündisid Taamarist Perets ja Serah,+Peretsile sündis Hesron,+Hesronile sündis Raam,+   Raamile sündis Amminadab,Amminadabile sündis Nahson,+Nahsonile sündis Salmon,   Salmonile sündis Raahabist+ Boas,Boasele sündis Rutist+ Oobed,Oobedile sündis Iisai,+   Iisaile sündis kuningas Taavet.+Taavetile sündis Uurija naisest Saalomon,+   Saalomonile sündis Rehabeam,+Rehabeamile sündis Abija,Abijale sündis Aasa,+   Aasale sündis Joosafat,+Joosafatile sündis Jooram,+Jooramile sündis Ussija,   Ussijale sündis Jootam,+Jootamile sündis Aahas,+Aahasele sündis Hiskija,+ 10  Hiskijale sündis Manasse,+Manassele sündis Aamon,+Aamonile sündis Joosija,+ 11  Joosijale+ sündisid Jekonja+ ja tema vennad Babüloni pagendamise aegu.*+ 12  Pärast rahva Babüloni pagendamist sündis Jekonjale Sealtiel,Sealtielile sündis Serubbaabel,+ 13  Serubbaabelile sündis Abihud,Abihudile sündis Eljakim,Eljakimile sündis Asur, 14  Asurile sündis Saadok,Saadokile sündis Ahhim,Ahhimile sündis Elihuud, 15  Elihuudile sündis Eleasar,Eleasarile sündis Mattan,Mattanile sündis Jaakob, 16  Jaakobile sündis Joosep, Maarja mees, ja Maarjast sündis Jeesus,+ keda nimetatakse Kristuseks.+ 17  Seega oli Aabrahamist Taavetini 14 põlvkonda, Taavetist Babüloni pagendamiseni 14 põlvkonda ja Babüloni pagendamisest Kristuseni 14 põlvkonda. 18  Jeesus Kristuse sündimisega aga oli nõnda. Tema ema Maarja oli Joosepiga kihlatud, kuid enne kui nad koos elama hakkasid, tuli välja, et Maarja on pühast vaimust* lapseootele jäänud.+ 19  Kuna Maarja abikaasa Joosep oli õige mees ega tahtnud teda avalikult häbistada, kavatses ta temast salaja lahutada.*+ 20  Kui tal aga sellised mõtted olid, ilmutas end talle unes Jehoova* ingel, kes ütles: „Joosep, Taaveti poeg, ära karda oma naist Maarjat enda juurde võtta, sest laps tema üsas on eostatud pühast vaimust.+ 21  Ta sünnitab poja. Pane talle nimeks Jeesus*,+ sest ta päästab oma rahva selle pattudest.”+ 22  Kõik see toimus, et läheksid täide Jehoova sõnad, mis ta oma prohveti kaudu oli öelnud: 23  „Neitsi jääb lapseootele ja sünnitab poja ning talle pannakse nimeks Immaanuel”,+ see tähendab tõlgituna „Jumal on meiega”.+ 24  Siis Joosep ärkas unest ja tegi nii, nagu Jehoova ingel oli talle öelnud, ning võttis Maarja enda juurde. 25  Ent ta ei heitnud tema juurde enne, kui Maarja oli poja ilmale toonud.+ Ja Joosep pani lapsele nimeks Jeesus.+

Allmärkused

Kristus (heebreapäraselt „messias”) ei ole Jeesuse nimi. Selle sõna tähenduseks on „võitu”, „salvitu”.
Võib tõlkida ka „Jeesus Kristuse, Taaveti poja, Aabrahami poja suguvõsaraamat”.
Ilmselt viitab see väljend ka pagendusele eelnenud ajale.
Võib tõlkida ka „[Jumala] tegutsevast jõust”.
Juudi tava kohaselt nimetati peigmeest abikaasaks ja kihluse tühistamiseks oli tarvis lahutust.
See on selles Piibli kreekakeelse osa tõlkes esimene 237 kohast, kus põhitekstis esineb nimi Jehoova. (Vt lisa A5.)
Nimi Jeesus vastab heebrea nimele Ješua või Jošua (Joosua) ning tähendab „Jehoova on pääste”.