Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Luuka

Peatükid

Sisukokkuvõte

 • 1

  • Teofilosele (1–4)

  • Gabriel ennustab Ristija Johannese sündi (5–25)

  • Gabriel ennustab Jeesuse sündi (26–38)

  • Maarja külastab Eliisabetti (39–45)

  • Maarja ülistab Jehoovat (46–56)

  • Johannese sünd ja nimepanek (57–66)

  • Sakariase ennustus (67–80)

 • 2

  • Jeesuse sünd (1–7)

  • Inglid ilmutavad end karjastele (8–20)

  • Ümberlõikamine ja puhastamine (21–24)

  • Siimeon näeb messiat (25–35)

  • Anna räägib lapsest (36–38)

  • Naasmine Iisraeli Naatsaretti (39, 40)

  • 12aastane Jeesus templis (41–52)

 • 3

  • Johannese teenistuse algus (1, 2)

  • Johannes kuulutab, et on vaja lasta end ristida (3–20)

  • Jeesuse ristimine (21, 22)

  • Jeesus Kristuse põlvnemine (23–38)

 • 4

  • Kurat püüab Jeesust kiusatusse viia (1–13)

  • Jeesus hakkab Galileas kuulutama (14, 15)

  • Jeesusest ei peeta Naatsaretis lugu (16–30)

  • Kapernauma sünagoogis (31–37)

  • Siimoni ämma ja teiste tervendamine (38–41)

  • Jeesus leitakse kõrvalisest paigast (42–44)

 • 5

  • Kalasaagi ime; esimesed jüngrid (1–11)

  • Pidalitõbise tervendamine (12–16)

  • Jeesus tervendab halvatu (17–26)

  • Jeesus kutsub Leevi (27–32)

  • Küsimus paastumise kohta (33–39)

 • 6

  • Jeesus on „hingamispäeva isand” (1–5)

  • Kuivetunud käega mehe tervendamine (6–11)

  • 12 apostlit (12–16)

  • Jeesus õpetab ja tervendab (17–19)

  • Kes on õnnelikud; kellele saab osaks häda (20–26)

  • Armastage oma vaenlasi (27–36)

  • Ärge mõistke kohut (37–42)

  • Puud tuntakse vilja järgi (43–45)

  • Hästi ehitatud maja, ilma vundamendita maja (46–49)

 • 7

  • Sadakonnaülema usk (1–10)

  • Jeesus äratab üles Naini lesknaise poja (11–17)

  • Jeesus kiidab Ristija Johannest (18–30)

  • Jeesus mõistab hukka ükskõikse põlvkonna (31–35)

  • Naine saab oma patud andeks (36–50)

   • Mõistujutt võlglastest (41–43)

 • 8

  • Naised, kes Jeesust saatsid (1–3)

  • Mõistujutt külvajast (4–8)

  • Miks rääkis Jeesus mõistujutte (9, 10)

  • Mõistujutt külvajast: seletus (11–15)

  • Lampi ei kaeta kinni (16–18)

  • Jeesuse ema ja vennad (19–21)

  • Jeesus vaigistab tormi (22–25)

  • Jeesus saadab deemonid sigadesse (26–39)

  • Jairuse tütar; naine puudutab Jeesuse kuube (40–56)

 • 9

  • 12 jüngrit saavad väljaõpet kuulutustööks (1–6)

  • Herodes on Jeesuse pärast segaduses (7–9)

  • Jeesus toidab 5000 meest (10–17)

  • Peetrus ütleb, et Jeesus on messias (18–20)

  • Jeesus räägib oma surmast (21, 22)

  • Milline on tõeline jünger (23–27)

  • Jeesuse muutumine (28–36)

  • Deemonist vaevatud poisi tervendamine (37–43a)

  • Jeesus räägib jälle oma surmast (43b–45)

  • Jüngrid vaidlevad, kes neist on suurim (46–48)

  • Kes ei ole meie vastu, on meie poolt (49, 50)

  • Üks Samaaria küla ei võta Jeesust vastu (51–56)

  • Jeesusele järgnemine (57–62)

 •  10

  • Jeesus saadab välja 70 jüngrit (1–12)

  • Häda mittekahetsevatele linnadele (13–16)

  • 70 jüngrit tulevad tagasi (17–20)

  • Jeesus ülistab isa alandlike soosimise eest (21–24)

  • Mõistujutt halastajast samaarlasest (25–37)

  • Jeesus külastab Martat ja Maarjat (38–42)

 • 11

  • Kuidas palvetada (1–13)

  • Deemonid aetakse välja Jumala sõrme abil (14–23)

  • Kui rüve vaim pöördub tagasi (24–26)

  • Tõeline õnn (27, 28)

  • Joona tunnustäht (29–32)

  • Keha lamp (33–36)

  • Häda silmakirjalikele usujuhtidele! (37–54)

 • 12

  • Variseride juuretis (1–3)

  • Kartke Jumalat, mitte inimesi (4–7)

  • Kes usub Kristusesse, kuulub temale (8–12)

  • Mõistujutt rumalast rikkast mehest (13–21)

  • Ärge olge mures (22–34)

   • Väike kari (32)

  • Valvsus (35–40)

  • Ustav majapidaja ja ustavusetu majapidaja (41–48)

  • Jeesus ei too rahu, vaid lahkmeelt (49–53)

  • Tuleb mõista, mis aeg praegu on (54–56)

  • Vaidlusküsimuste lahendamine (57–59)

 • 13

  • Kes ei kahetse, hukkub (1–5)

  • Mõistujutt viljatust viigipuust (6–9)

  • Küürus naise tervendamine hingamispäeval (10–17)

  • Mõistujutud sinepiseemnest ja juuretisest (18–21)

  • Kitsast uksest sisseminek nõuab pingutusi (22–30)

  • Herodes, „see rebane” (31–33)

  • Jeesus kurvastab Jeruusalemma pärast (34, 35)

 • 14

  • Vesitõbise mehe tervendamine (1–6)

  • Ole alandlik külaline (7–11)

  • Võõrusta neid, kes ei saa tasuda (12–14)

  • Mõistujutt kutsututest, kes otsivad vabandusi (15–24)

  • Jüngriks olemise hind (25–33)

  • Sool, mis kaotab oma toime (34, 35)

 • 15

  • Mõistujutt kadunud lambast (1–7)

  • Mõistujutt kadunud drahmist (8–10)

  • Mõistujutt kadunud pojast (11–32)

 • 16

  • Mõistujutt ebaausast majapidajast (1–13)

   • „Kes on ustav väikestes asjades, on ustav ka suurtes” (10)

  • Moosese seadus ja Jumala kuningriik (14–18)

  • Mõistujutt rikkast mehest ja Laatsarusest (19–31)

 • 17

  • Eksitamine, andestamine, usk (1–6)

  • Tühipaljad orjad (7–10)

  • Kümne pidalitõbise tervendamine (11–19)

  • Jumala kuningriigi tulek (20–37)

   • Jumala kuningriik on teie keskel (21)

   • „Tuletage meelde Loti naist!” (32)

 • 18

  • Mõistujutt järjekindlast lesknaisest (1–8)

  • Variser ja maksukoguja (9–14)

  • Jeesus ja lapsed (15–17)

  • Rikka ülema küsimus (18–30)

  • Jeesus räägib jälle oma surmast (31–34)

  • Pime kerjus saab nägijaks (35–43)

 • 19

  • Jeesus on külas Sakkeusel (1–10)

  • Mõistujutt kümnest miinist (11–27)

  • Jeesuse kuninglik saabumine (28–40)

  • Jeesus kurvastab Jeruusalemma pärast (41–44)

  • Jeesus puhastab templi (45–48)

 • 20

  • „Mis õigusega sa neid tegusid teed?” (1–8)

  • Mõistujutt julmadest aednikest (9–19)

  • Jumal ja keiser (20–26)

  • Küsimus ülesäratamise kohta (27–40)

  • Kas messias on Taaveti poeg? (41–44)

  • Hoiatus kirjatundjate eest (45–47)

 • 21

  • Vaese lesknaise annetus (1–4)

  • TULEVASED SÜNDMUSED (5–36)

   • Sõjad, suured maavärinad, katkud ja näljahädad (10, 11)

   • Jeruusalemm sõjavägede piiramisrõngas (20)

   •  Rahvastele määratud ajad (24)

   • Inimesepoja tulek (27)

   • Mõistujutt viigipuust (29–33)

   • Püsige ärkvel (34–36)

  • Jeesus õpetab templis (37, 38)

 • 22

  • Preestrid kavatsevad Jeesuse tappa (1–6)

  • Ettevalmistused viimaseks paasapühaks (7–13)

  • Isanda õhtusöömaaja sisseseadmine (14–20)

  • „Mu äraandja on koos minuga lauas” (21–23)

  • Äge vaidlus selle üle, kes on suurim (24–27)

  • Jeesus sõlmib kuningriigilepingu (28–30)

  • Jeesus ütleb, et Peetrus salgab ta ära (31–34)

  • Vaja olla valmis; kaks mõõka (35–38)

  • Jeesuse palve Õlimäel (39–46)

  • Jeesuse vahistamine (47–53)

  • Peetrus salgab Jeesuse ära (54–62)

  • Jeesust mõnitatakse (63–65)

  • Sanhedrin mõistab Jeesuse üle kohut (66–71)

 • 23

  • Jeesus Pilatuse ja Herodese ees (1–25)

  • Jeesus ja kaks kurjategijat pannakse posti külge (26–43)

   • „Sa oled koos minuga paradiisis” (43)

  • Jeesuse surm (44–49)

  • Jeesuse matmine (50–56)

 • 24

  • Jeesuse ülesäratamine (1–12)

  • Emmause teel (13–35)

  • Jeesus ilmutab end jüngritele (36–49)

  • Jeesus läheb taevasse (50–53)