Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Johannese

Peatükid

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sisukokkuvõte

 • 1

  • Sõna sai inimeseks (1–18)

  • Ristija Johannese tunnistus (19–28)

  • Jeesus, Jumala Tall (29–34)

  • Jeesuse esimesed jüngrid (35–42)

  • Filippus ja Naatanael (43–51)

 • 2

  • Pulmapidu Kaanas; veest saab vein (1–12)

  • Jeesus puhastab templi (13–22)

  • Jeesus näeb inimeste südamesse (23–25)

 • 3

  • Jeesus ja Nikodeemos (1–21)

   • Uuestisündimine (3–8)

   • Jumal on armastanud maailma (16)

  • Johannese viimane tunnistus Jeesuse kohta (22–30)

  • Tema, kes tuleb ülalt (31–36)

 • 4

  • Jeesus ja Samaaria naine (1–38)

   • Jumalat tuleb kummardada „vaimus ja tões” (23, 24)

  • Paljud samaarlased usuvad Jeesusesse (39–42)

  • Jeesus tervendab ametniku poja (43–54)

 • 5

  • Haige tervendamine Betsata tiigi ääres (1–18)

  • Jeesus tegutseb Jumala juhatusel (19–24)

  • Surnud kuulevad Jeesuse häält (25–30)

  • Tunnistus Jeesuse kohta (31–47)

 • 6

  • Jeesus toidab 5000 meest (1–15)

  • Jeesus kõnnib vee peal (16–21)

  • Jeesus on eluleib (22–59)

  • Jeesuse sõnad saavad paljudele komistuskiviks (60–71)

 • 7

  • Jeesus lehtmajadepühal (1–13)

  • Jeesus õpetab pühade ajal (14–24)

  • Erisugused arvamused messia kohta (25–52)

 • 8

  • Isa annab Jeesuse kohta tunnistust (12–30)

   • Jeesus on „maailma valgus” (12)

  • Aabrahami lapsed (31–41)

   • „Tõde teeb teid vabaks” (32)

  • Kuradi lapsed (42–47)

  • Jeesus ja Aabraham (48–59)

 • 9

  • Jeesus tervendab pimedana sündinu (1–12)

  • Variserid küsitlevad tervendatud meest (13–34)

  • Variserid on pimedad (35–41)

 • 10

  • Karjane ja lambatarad (1–21)

   • Jeesus on hea karjane (11–15)

   • „Mul on veel teisi lambaid” (16)

  • Juudid ja Jeesus templipühitsemispühal (22–39)

   • Paljud juudid ei usu (24–26)

   • „Minu lambad võtavad kuulda mu häält” (27)

   • Poeg kuulub ühte Isaga (30, 38)

  • Teisel pool Jordanit usuvad paljud (40–42)

 • 11

  • Laatsaruse surm (1–16)

  • Jeesus lohutab Martat ja Maarjat (17–37)

  • Jeesus äratab Laatsaruse üles (38–44)

  • Salanõu Jeesus tappa (45–57)

 • 12

  • Maarja valab Jeesuse jalgadele õli (1–11)

  • Jeesuse kuninglik saabumine (12–19)

  • Jeesus räägib oma surmast (20–37)

  • Juutide usupuudus viib täide ennustuse (38–43)

  • Jeesus on tulnud maailma päästma (44–50)

 • 13

  • Jeesus peseb jüngrite jalgu (1–20)

  • Jeesus annab teada, kes ta reedab (21–30)

  • Uus käsk (31–35)

   • „Kui teie keskel on armastus” (35)

  • Jeesus ütleb, et Peetrus salgab ta ära (36–38)

 • 14

  • Jeesus on ainus tee Isa juurde (1–14)

   • „Mina olen tee ja tõde ja elu” (6)

  • Jeesus lubab, et jüngrid saavad püha vaimu (15–31)

   • „Isa on minust kõrgem” (28)

 •  15

  • Mõistujutt tõelisest viinapuust (1–10)

  • Käsk armastada, nagu seda tegi Jeesus (11–17)

   • „Kellelgi pole suuremat armastust” (13)

  • Maailm vihkab Jeesuse jüngreid (18–27)

 • 16

  • Jeesuse jüngritel tuleb surmaga silmitsi seista (1–4a)

  • Püha vaimu abi (4b–16)

  • Jüngrite kurbus muutub rõõmuks (17–24)

  • Jeesus on maailma ära võitnud (25–33)

 • 17

  • Jeesuse viimane palve koos apostlitega (1–26)

   • Kes õpib tundma Jumalat, saab igavese elu (3)

   • Kristlased ei kuulu maailma (14–16)

   • „Sinu sõna on tõde” (17)

   • „Ma olen andnud neile teada sinu nime” (26)

 • 18

  • Juudas reedab Jeesuse (1–9)

  • Peetrus kasutab mõõka (10, 11)

  • Jeesus viiakse Hannase juurde (12–14)

  • Peetrus salgab Jeesuse ära esimest korda (15–18)

  • Jeesus Hannase ees (19–24)

  • Peetrus salgab Jeesuse ära teist ja kolmandat korda (25–27)

  • Jeesus Pilatuse ees (28–40)

   • „Minu kuningriik ei kuulu sellesse maailma” (36)

 • 19

  • Jeesust piitsutatakse ja mõnitatakse (1–7)

  • Pilatus küsitleb Jeesust uuesti (8–16a)

  • Jeesus naelutatakse Kolgatal postile (16b–24)

  • Jeesus hoolitseb oma ema eest (25–27)

  • Jeesuse surm (28–37)

  • Jeesuse matmine (38–42)

 • 20

  • Tühi haud (1–10)

  • Jeesus ilmutab end Maarja Magdaleenale (11–18)

  • Jeesus ilmutab end jüngritele (19–23)

  • Toomas kahtleb, kuid hiljem usub (24–29)

  • Selle rullraamatu eesmärk (30, 31)

 • 21

  • Jeesus ilmutab end jüngritele (1–14)

  • Peetrus kinnitab, et armastab Jeesust (15–19)

   • „Toida mu lambakesi” (17)

  • Mis saab Jeesuse armastatud jüngrist (20–23)

  • Lõppsõna (24, 25)