Jeremija 52:1–34

  • Sidkija mässab Babüloni kuninga vastu (1–3)

  • Nebukadnetsar piirab Jeruusalemma (4–11)

  • Linna ja templi hävitamine (12–23)

  • Rahvas pagendatakse Babüloni (24–30)

  • Joojakin vabastatakse vanglast (31–34)

52  Sidkija+ oli kuningaks saades 21-aastane ja ta valitses Jeruusalemmas 11 aastat. Tema ema oli Hamutal,+ Libnast pärit Jeremija tütar.  Sidkija tegi Jehoova silmis kurja, toimides kõiges Joojakimi moodi.+  Kõik see sündis Jeruusalemmas ja Juudas Jehoova viha tõttu ning lõpuks heitis ta nad oma palge eest ära.+ Sidkija aga tõstis Babüloni kuninga vastu mässu.+  Sidkija valitsuse 9. aastal 10. kuu 10. päeval tuli Babüloni kuningas Nebukadnetsar kogu oma sõjaväega Jeruusalemma vastu. Nad lõid laagri üles ja ehitasid linna ümber piiramisvalli.+  Linn oli piiramisrõngas kuni kuningas Sidkija 11. valitsusaastani.  4. kuu 9. päevaks+ oli nälg linnas võimust võtnud ja maa rahval polnud enam toitu.+  Siis murti linnamüürist läbi ning kõik sõjamehed põgenesid linnast öö varjus topeltmüüri värava kaudu, mis oli kuninga aia juures, kuigi kaldealased olid linna ümber, ning nad läksid edasi mööda Araba teed.+  Kaldealaste sõjavägi hakkas Sidkijat+ taga ajama ja sai ta kätte Jeeriko kõrbetasandikul ning kõik kuninga sõjasalgad jooksid tema juurest laiali.  Kaldealased võtsid kuninga kinni ja viisid ta Babüloni kuninga juurde Hamatimaale Riblasse ning mõistsid tema üle kohut. 10  Babüloni kuningas tappis Sidkija silme ees tema pojad, samuti tappis ta Riblas kõik Juuda peamehed. 11  Siis tegi Babüloni kuningas pimedaks Sidkija silmad,+ pani ta vaskahelaisse, viis Babüloni ja hoidis teda vangis kuni ta surmani. 12  5. kuu 10. päeval, nimelt Babüloni kuninga Nebukadnetsari 19. aastal, tuli Babüloni kuninga ihukaitsepealik Nebusaradan Jeruusalemma.+ 13  Ta põletas maha Jehoova koja,+ kuningakoja ja kõik majad Jeruusalemmas, ka kõik suured majad. 14  Kogu kaldealaste sõjavägi, kes oli koos ihukaitsepealikuga, kiskus maha Jeruusalemma müüri.+ 15  Ihukaitsepealik Nebusaradan viis pagendusse osa alamrahvast ja teised linna allesjäänud, samuti ülejooksikud, kes olid asunud Babüloni kuninga poolele, ja järelejäänud käsitöömeistrid.+ 16  Aga osa maa vaestest jättis ihukaitsepealik Nebusaradan maale alles ning pani nad viinamägesid harima ja pani neile peale töökohustuse.+ 17  Kaldealased purustasid Jehoova koja vasksambad,+ ka vankrid+ ja vaskmere,+ mis olid Jehoova kojas, ning viisid kogu vase Babüloni.+ 18  Nad võtsid kaasa ka tuhanõud, kühvlid, leegikustutajad, kausid,+ peekrid+ ja kõik vaskriistad, mida oli kasutatud templiteenistuses. 19  Ihukaitsepealik võttis kaasa puhtast kullast ja puhtast hõbedast kausid,+ söepannid, vaagnad, tuhanõud, lambijalad,+ peekrid ja karikad.+ 20  Vaske, millest olid olnud tehtud 2 sammast, meri, 12 vaskpulli,+ millele meri toetus, ja vankrid, mille kuningas Saalomon oli lasknud teha Jehoova koja jaoks, oli nii palju, et seda ei suudetud kaaludagi. 21  Sammaste kõrgus oli 18 küünart*, samba ümber ulatus 12 küünra* pikkune mõõdunöör+ ja seina paksus oli 4 sõrme*. Seest olid need õõnsad. 22  Samba otsas olev kapiteel* oli vasest ja selle kõrgus oli 5 küünart*.+ Võrestik ja granaatõunad ümber kapiteeli olid vasest. Teine sammas oli samasugune, ka sellel olid granaatõunad. 23  Granaatõunu oli külgedel 96, kokku oli neid võrestikul ümberringi 100.+ 24  Ihukaitsepealik võttis kaasa peapreester Seraja,+ temast järgmise preestri Sefanja+ ja kolm väravavalvurit.+ 25  Linnast võttis ta kaasa ka ühe õukonnaametniku, kes oli sõdurite ülevaataja, seitse kuninga lähikondset, kes linnast leiti, väepealiku kirjutaja, kes värbas maa rahvast, ja maa lihtrahva seast 60 meest, kes veel linnas olid. 26  Ihukaitsepealik Nebusaradan viis nad Riblasse Babüloni kuninga juurde. 27  Babüloni kuningas tappis nad Hamatimaal Riblas.+ Nii viidi Juuda oma maalt pagendusse.+ 28  See on nende inimeste arv, kelle Nebukadnetsar pagendusse viis: 7. valitsusaastal 3023 juuti.+ 29  Nebukadnetsari 18. valitsusaastal+ viidi Jeruusalemmast ära 832 inimest. 30  Nebukadnetsari 23. valitsusaastal viis ihukaitsepealik Nebusaradan pagendusse 745 juuti.+ Kokku pagendati 4600 inimest. 31  Juuda kuninga Joojakini+ 37. pagendusaastal 12. kuu 25. päeval, sel aastal, kui Evil-Merodak Babüloni kuningaks sai, vabastas ta Juuda kuninga Joojakini vanglast.+ 32  Ta rääkis temaga lahkelt ja tõstis tema trooni kõrgemale teiste kuningate omadest, kes olid koos temaga Babülonis. 33  Joojakin võttis seljast vangiriided ja sõi sealtpeale kõik oma elupäevad leiba kuninga lauas. 34  Babüloni kuningas hoolitses tema toidulaua eest kõigil ta elupäevil, päevast päeva kuni tema surmani.

Allmärkused

8 m. (Vt lisa B14.)
5,3 m.
7,4 cm.
Samba kunstiliselt kujundatud ülaosa.
2,2 m.