Jeremija 36:1–32

  • Jeremija dikteerib, Baaruk kirjutab (1–7)

  • Baaruk loeb ette rullraamatut (8–19)

  • Joojakim põletab rullraamatu (20–26)

  • Sõnum kirjutatakse uude rullraamatusse (27–32)

36  Juuda kuninga Joojakimi,+ Joosija poja neljandal aastal tuli Jeremijale Jehoovalt sõnum:  „Võta rullraamat ja kirjuta sinna kõik sõnad, mis ma olen sulle teada andnud Iisraeli, Juuda+ ja kõigi rahvaste kohta+ alates päevast, mil ma hakkasin sinuga rääkima, Joosija päevist kuni tänaseni.+  Kui Juuda sugu kuuleb sellest õnnetusest, mis ma kavatsen nende peale tuua, siis nad ehk pöörduvad oma kurjadelt teedelt ning ma võin nende süüteod ja patud andeks anda.”+  Seepeale kutsus Jeremija Neerija poja Baaruki.+ Jeremija ütles Baarukile edasi kõik Jehoova sõnad ning Baaruk pani need rullraamatusse kirja.+  Siis andis Jeremija Baarukile käsu: „Mina olen vahi all ega saa minna Jehoova kotta.  Seepärast tuleb sul minna ja lugeda rullraamatust ette Jehoova sõnad, mis sa minu etteütlemise järgi kirja panid. Loe need ette kogu sellele rahvale, kes on paastupäeval Jehoova kojas, ja kõigile juudalastele, kes on tulnud oma linnadest.  Ehk jõuab nende anumine Jehoova ette ja nad pöörduvad igaüks oma kurjadelt teedelt, sest suur on viha ja raev, mis seda rahvast Jehoova sõnul tabab.”  Neerija poeg Baaruk tegigi kõik nii, nagu prohvet Jeremija teda käskis, ning ta luges Jehoova kojas rullraamatust ette Jehoova sõnad.+  Juuda kuninga Joojakimi,+ Joosija poja viienda aasta üheksandal kuul kuulutasid kõik Jeruusalemma elanikud ja kõik, kes olid tulnud Juuda linnadest Jeruusalemma, välja paastu Jehoova ees.+ 10  Siis luges Baaruk Jeremija sõnad rullraamatust ette Jehoova kojas Gemarja,+ ümberkirjutaja Saafani+ poja toas*, mis asus ülemises õues Jehoova koja uue värava juures.+ Ta luges kogu rahva kuuldes. 11  Kui Miikaja, Saafani poja Gemarja poeg, kuulis Jehoova sõnu, mis rullraamatust ette loeti, 12  läks ta kuningakotta kirjutaja tuppa, kus istusid kõik peamehed*: kirjutaja Elisama,+ Semaja poeg Delaja, Akbori+ poeg Elnatan,+ Saafani poeg Gemarja, Hananja poeg Sidkija ja kõik teised peamehed. 13  Miikaja rääkis neile edasi kõik selle, mis Baaruk oli rahvale rullraamatust ette lugenud. 14  Siis saatsid peamehed Baaruki juurde Jehudi, kes oli Kuusi poja Selemja poja Netanja poeg, et ta ütleks talle: „Tule siia ja võta kaasa rullraamat, mille sa rahvale ette lugesid.” Neerija poeg Baaruk võttiski rullraamatu ja tuli nende juurde. 15  Nad ütlesid talle: „Palun istu ja loe see meile ette.” Baaruk lugeski selle neile ette. 16  Kui nad kuulsid kõiki neid sõnu, vaatasid nad üksteisele kohkunult otsa ja ütlesid Baarukile: „Me peame kindlasti need sõnad kuningale teada andma.” 17  Nad küsisid Baarukilt: „Ütle meile, kuidas sa need sõnad kirja panid? Kas Jeremija etteütlemise järgi?” 18  Baaruk vastas neile: „Jah, ta ütles mulle kõik need sõnad ette ja mina panin need tindiga rullraamatusse kirja.” 19  Siis ütlesid peamehed Baarukile: „Minge ja peitke end, nii sina kui ka Jeremija, ning ärge öelge kellelegi, kus te olete.”+ 20  Seejärel läksid peamehed kuninga juurde õue, aga rullraamatu jätsid nad hoiule kirjutaja Elisama tuppa. Nad rääkisid kõigest kuuldust kuningale. 21  Kuningas saatis Jehudi+ rullraamatu järele ja see tõi selle kirjutaja Elisama toast. Jehudi hakkas seda kuningale ja kõigile peameestele, kes olid kuninga kõrval, ette lugema. 22  Kuningas istus talvekojas; oli üheksas kuu* ja tema ees põles söepannil tuli. 23  Kui Jehudi oli lugenud kolm-neli veergu, lõikas kuningas kirjutaja noaga selle osa rullraamatu küljest ära ja heitis tulle, mis põles söepannil, kuni lõpuks oli terve raamat tules söepannil. 24  Nad ei tundnud vähimatki hirmu ning ei kuningas ega ükski tema sulane, kes kuulis kõiki neid sõnu, ei käristanud oma riideid lõhki. 25  Kuigi Elnatan,+ Delaja+ ja Gemarja+ anusid kuningat, et ta ei põletaks rullraamatut ära, ei võtnud ta neid kuulda. 26  Siis käskis kuningas kuningapoeg Jerahmeeli, Asrieeli poega Serajat ja Abdeeli poega Selemjat, et nad kirjutaja Baaruki ja prohvet Jeremija kinni võtaksid. Kuid Jehoova varjas neid.+ 27  Pärast seda, kui kuningas oli ära põletanud rullraamatu, kus olid sõnad, mis Baaruk oli Jeremija etteütlemisel kirja pannud,+ tuli Jehoovalt Jeremijale taas sõnum: 28  „Võta teine rullraamat ja pane sinna kirja kõik needsamad sõnad, mis olid esimeses rullraamatus, mille Juuda kuningas Joojakim ära põletas.+ 29  Ütle Juuda kuningale Joojakimile: „Nii lausub Jehoova: „Sa põletasid selle rullraamatu ära ja ütlesid: „Miks sa kirjutasid sellesse: „Babüloni kuningas tuleb ja hävitab selle maa ning teeb selle inimestest ja loomadest lagedaks”?”+ 30  Seepärast ütleb Jehoova Juuda kuninga Joojakimi kohta: „Keegi tema järeltulijaist ei istu Taaveti troonil+ ning tema surnukeha jäetakse päevakuumuse ja öökülma kätte.+ 31  Ma nõuan temalt, ta järglastelt ja ta sulastelt aru nende süütegude pärast ning toon nende ja Jeruusalemma elanike ja Juuda meeste peale kogu selle õnnetuse, millest ma neile olen rääkinud.+ Ma olen sellest rääkinud, kuid nemad ei ole kuulanud.””””+ 32  Siis võttis Jeremija teise rullraamatu ja andis kirjutaja Baarukile, Neerija pojale,+ kes pani Jeremija etteütlemise järgi kirja kõik need sõnad, mis olid olnud rullraamatus, mille Juuda kuningas Joojakim oli ära põletanud.+ Ja sinna lisati veel palju samasuguseid sõnu.

Allmärkused

Võib tõlkida ka „söögiruumis”.
Võib tõlkida ka „õukonnaametnikud”.
Vastab novembri teisele poolele ja detsembri esimesele poolele. (Vt lisa B15.)