Jeremija 35:1–19

  • Reekablaste eeskujulik kuuletumine (1–19)

35  See on sõnum, mis tuli Jehoovalt Jeremijale Juuda kuninga Joojakimi,+ Joosija poja päevil:  „Mine reekablaste+ soo juurde, räägi nendega ja too nad ühte söögiruumi* Jehoova kojas ning paku neile veini.”  Siis võtsin ma endaga kaasa Jaasanja, kes oli Habassinja poja Jeremija poeg, tema vennad, kõik tema pojad ja kogu reekablaste soo  ning tõin nad Jehoova kotta. Ma viisin nad jumalamehe, Jigdalja poja Haanani poegade söögiruumi, mis asus peameeste söögiruumi kõrval. Peameeste söögiruum oli väravavalvur Sallumi poja Maaseja söögiruumi kohal.  Seejärel panin ma reekablaste ette veiniga täidetud peekrid ja karikad ning ütlesin neile: „Jooge veini!”  Aga nemad vastasid: „Me ei joo veini, sest meie esiisa Joonadab,+ Reekabi poeg, keelas meid: „Te ei tohi iialgi veini juua, ei teie ega teie pojad!  Ärge ka ehitage endale maju ega külvake seemet, ärge istutage ega soetage viinamägesid. Te peate elama telkides, et võiksite kaua elada maal, kus te võõraina viibite.”  Nii me siis oleme kuuletunud oma esiisale Joonadabile, Reekabi pojale, kõiges, mis ta on käskinud. Me ei joo veini, ei meie, meie naised, pojad ega tütred.  Me ei ehita ka endale maju, kus elada, ega ole meil viinamägesid, põlde ega seemet. 10  Me elame telkides ning kuuletume kõiges oma esiisale Joonadabile. 11  Aga kui Babüloni kuningas Nebukadnetsar tuli selle maa vastu,+ siis me ütlesime: „Tulge, lähme kaldealaste ja süürlaste sõjavägede eest Jeruusalemma.” Nüüd me elamegi Jeruusalemmas.” 12  Jeremijale tuli Jehoovalt sõnum: 13  „Nii lausub vägede Jehoova, Iisraeli Jumal: „Mine ja teata Juuda meestele ja Jeruusalemma elanikele: „Eks ole teid korduvalt manitsetud mulle kuuletuma,+ ütleb Jehoova. 14  Joonadab, Reekabi poeg, keelas oma järglastel veini juua ja nad on teinud tema sõnade järgi ega ole joonud veini tänase päevani, kuuletudes nii oma esiisa käsule.+ Kuid mina olen teiega ikka ja jälle rääkinud, aga teie pole mulle kuuletunud.+ 15  Ma olen teie juurde läkitanud kõik oma prohvetid, läkitanud neid ikka ja jälle teile ütlema:+ „Pöörduge ometi igaüks oma kurjalt teelt+ ning tehke seda, mis õige. Ärge käige teiste jumalate järel ega teenige neid. Siis te jääte elama maale, mille ma teile ja teie esiisadele andsin.”+ Aga teie ei ole pööranud minu poole oma kõrva ega kuulanud mind. 16  Reekabi poja Joonadabi järglased on kuulanud oma esiisa keeldu,+ kuid see rahvas pole mind kuulanud.”” 17  Seepärast ütleb Jehoova, vägede Jumal, Iisraeli Jumal: „Ma toon Juuda ja kõigi Jeruusalemma elanike peale kogu selle õnnetuse, mille eest ma olen neid hoiatanud,+ sest ma olen nendega rääkinud, aga nemad pole kuulanud, ma olen neid kutsunud, aga nemad pole vastanud.””+ 18  Aga reekablaste soole ütles Jeremija: „Nii lausub vägede Jehoova, Iisraeli Jumal: „Kuna te olete kuulanud oma esiisa Joonadabi keeldu ning pidanud kõiki tema käske ja teinud kõike tema sõnade kohaselt, 19  siis ütleb vägede Jehoova, Iisraeli Jumal: „Iialgi ei puudu Joonadabil, Reekabi pojal, järeltulija, kes seisab minu teenistuses.”””

Allmärkused

Võib tõlkida ka „kambrisse”.