Jeremija 29:1–32

  • Jeremija kiri Babüloni pagendatutele (1–23)

    • Iisrael naaseb 70 aasta pärast (10)

  • Sõnum Semajale (24–32)

29  Need on selle kirja sõnad, mis prohvet Jeremija saatis Jeruusalemmast neile pagendatute seas olevatele vanematele, kes veel alles olid, ning preestritele, prohvetitele ja kogu rahvale, kelle Nebukadnetsar oli pagendanud Jeruusalemmast Babüloni.  See oli pärast seda, kui kuningas Jekonja,+ kuninga ema,+ õukonnaametnikud, Juuda ja Jeruusalemma peamehed, käsitöölised ja sepad* olid Jeruusalemmast ära läinud.+  Ta saatis kirja Saafani+ poja Elasa ja Hilkija poja Gemarjaga, kelle Juuda kuningas Sidkija+ läkitas Babüloni kuninga Nebukadnetsari juurde Babüloni. Kirjas seisis:  „Nii ütleb vägede Jehoova, Iisraeli Jumal, kõigile pagendatutele, kelle ma olen lasknud Jeruusalemmast Babüloni pagendusse viia:  „Ehitage maju ja elage neis. Istutage aedu ja sööge nende vilja.  Võtke endale naisi ja sündigu teile poegi ja tütreid, võtke naisi oma poegadele ja pange oma tütreid mehele, et neilgi oleks poegi ja tütreid. Saagu teid seal palju, ärgu teie arv vähenegu.  Taotlege rahu linnale, kuhu ma teid olen pagendanud, ja palvetage selle linna eest Jehoova poole, sest kui sel linnal on rahu, on ka teil rahu.+  Nii ütleb vägede Jehoova, Iisraeli Jumal: „Ärge laske end petta teie keskel olevatel prohvetitel ja ennustajatel+ ning ärge kuulake unenägude seletajaid,  sest Jehoova lausub: „Nad kuulutavad teile minu nimel valet. Mina ei ole neid läkitanud.”””+ 10  Nii ütleb Jehoova: „Kui 70 aastat Babülonis täis saab, pööran ma jälle oma pilgu teie poole+ ning täidan oma tõotuse tuua teid siia tagasi.”+ 11  Sest ma tean, mis mõtteid ma teie kohta mõtlen, need on rahu, mitte õnnetuse mõtted,+ et teil oleks hea tulevik ja lootus, lausub Jehoova.+ 12  Siis te hüüate mind ning tulete ja palvetate minu poole ja ma kuulan teid.+ 13  Te otsite mind ja leiate mu,+ sest te otsite mind kogu südamest.+ 14  Ja ma lasen teil mind leida,+ lausub Jehoova. Ma kogun kokku vangid, korjan teid kokku kõigi rahvaste seast ja igast paigast, kuhu ma olen teid pillutanud,+ lausub Jehoova. Ma toon teid tagasi paika, kust ma lasin teid pagendusse viia.+ 15  Kuid teie ütlete: „Jehoova on meile Babülonis prohveteid andnud.” 16  Nii ütleb Jehoova kuninga kohta, kes istub Taaveti troonil,+ ja kõigi selle linna elanike, teie vendade kohta, kes ei läinud ühes teiega pagendusse: 17  „Nii ütleb vägede Jehoova: „Ma saadan nende kallale mõõga, nälja ja katku+ ning teen nad mädanenud* viigimarjade sarnaseks, mis on nii halvad, et ei kõlba süüa.””+ 18  Ma ajan neid taga mõõga,+ nälja ja katkuga, teen neist kohutava vaatepildi kõigile maa kuningriikidele+ ning nad saavad neetavaiks, hämmastavaks vaatepildiks, vilistamise põhjuseks+ ja teotuse märklauaks kõigi rahvaste seas, kuhu ma nad pillutan,+ 19  sest nad pole kuulanud mu sõnu, mis ma olen öelnud neile oma prohvetite kaudu, keda ma olen läkitanud ikka ja jälle, lausub Jehoova.+ Aga te pole kuulanud,+ lausub Jehoova. 20  Seepärast kuulake Jehoova sõnu, kõik te pagendatud, kelle ma olen saatnud Jeruusalemmast Babüloni. 21  Nii ütleb vägede Jehoova, Iisraeli Jumal, Koolaja poja Ahabi ja Maaseja poja Sidkija kohta, kes kuulutavad teile minu nimel valet:+ „Ma annan nad Babüloni kuninga Nebukadnetsari kätte ning ta lööb nad teie silme ees maha. 22  Nendega juhtunu saab needesõnaks kõigile Juuda pagendatutele Babülonis, nii et need ütlevad: „Tehku Jehoova sinuga nagu Sidkija ja Ahabiga, keda Babüloni kuningas tulel küpsetas!”, 23  sest nad toimisid Iisraelis häbitult,+ rikkusid abielu oma ligimeste naistega ja rääkisid minu nimel valet, mida mina ei olnud käskinud.+ Mina tean seda ja olen tunnistajaks,+ lausub Jehoova.” 24  Semajale+ Nehelamist ütle: 25  „Nii lausub vägede Jehoova, Iisraeli Jumal: „Sa läkitasid kogu rahvale Jeruusalemmas ja preester Sefanjale,+ Maaseja pojale, ja kõigile teistele preestritele enda nimel kirju, milles ütlesid: 26  „Jehoova on sind määranud preester Joojada asemel preestriks, et sinust saaks Jehoova kojas ülevaataja, kes vastutab iga prohveti moodi käituva hullu eest ning paneb ta jalapakku ja häbiposti*.+ 27  Miks sa pole siis noominud Anatotist+ pärit Jeremijat, kes teie seas prohvetina esineb?+ 28  On ta ju saatnud meile Babüloni sõna: „See kestab veel kaua! Ehitage maju ja elage neis. Istutage aedu ja sööge nende vilja ...”””””+ 29  Kui preester Sefanja+ selle kirja prohvet Jeremijale ette luges, 30  tuli Jeremijale Jehoovalt sõnum: 31  „Läkita kõigile pagendatutele sõna: „Nii lausub Jehoova nehelamlase Semaja kohta: „Kuna Semaja on teile prohvetlikult rääkinud, kuigi mina pole teda saatnud, ja kuna ta on püüdnud panna teid uskuma valet,+ 32  siis ütleb Jehoova teile nii: „Ma karistan Semajat Nehelamist ja tema järglasi. Mitte ükski tema oma ei jää selle rahva seas ellu ning ei näe seda head, mida ma teen oma rahvale, lausub Jehoova, sest ta on Jehoova vastu mässu õhutanud.””””

Allmärkused

Teine võimalik tähendus: „kaitserajatiste ehitajad”.
Teine võimalik tähendus: „lõhkenud”.
Võib tõlkida ka „kaelaraudu”.