Jeremija 28:1–17

  • Jeremija ja valeprohvet Hananja (1–17)

28  Selsamal aastal, Juuda kuninga Sidkija+ valitsusaja alguses, neljanda aasta viiendal kuul ütles mulle prohvet Hananja, Atsuri poeg Gibeonist,+ Jehoova kojas preestrite ja kogu rahva juuresolekul:  „Nii ütleb vägede Jehoova, Iisraeli Jumal: „Ma murran Babüloni kuninga ikke.+  Ei möödu kahte aastatki, kui ma toon siia tagasi kõik Jehoova koja riistad, mis Babüloni kuningas Nebukadnetsar siit võttis ja Babüloni viis.+  Ma toon siia tagasi Juuda kuninga Jekonja,+ Joojakimi+ poja, ning kõik Juuda pagendatud, kes on viidud Babüloni,+ sest ma murran Babüloni kuninga ikke, lausub Jehoova.””  Siis rääkis prohvet Jeremija prohvet Hananjaga preestrite ees ja kogu rahva ees, kes seisis Jehoova kojas.  Prohvet Jeremija ütles: „Aamen, Jehoova tehku nii! Jehoova viigu täide need sõnad, mis sa oled prohvetlikult kuulutanud, ning toogu Babülonist siia tagasi Jehoova koja riistad ja kõik pagendatud.  Kuula nüüd sõnumit, mis ma räägin sulle ja kogu sellele rahvale.  Kaua enne mind ja sind elas prohveteid, kes kuulutasid paljudele maadele ja suurtele kuningriikidele sõda, viletsust ja katku.  Aga kui prohvet kuulutab rahu ja tema sõna täitub, siis saab selgeks, et selle prohveti on läkitanud Jehoova.” 10  Siis võttis prohvet Hananja prohvet Jeremija turjalt ikke ja murdis selle katki.+ 11  Hananja ütles kõigi kuuldes: „Nii ütleb Jehoova: „Ei möödu kahte aastatki, kui ma samamoodi murran kõigi rahvaste turjalt Babüloni kuninga Nebukadnetsari ikke.””+ Ja prohvet Jeremija läks sealt minema. 12  Pärast seda, kui prohvet Hananja oli murdnud ikke, mis oli olnud prohvet Jeremija turjal, tuli Jeremijale Jehoovalt sõnum: 13  „Mine ja ütle Hananjale: „Nii lausub Jehoova: „Sa oled murdnud puuikked,+ aga nende asemele teed sa raudikked.” 14  Sest nii ütleb vägede Jehoova, Iisraeli Jumal: „Ma panen kõigi nende rahvaste turjale raudikke, et nad teeniksid Babüloni kuningat Nebukadnetsarit, ja nad teenivadki teda.+ Ma annan talle ka kõik metsloomad.”””+ 15  Siis ütles prohvet Jeremija prohvet Hananjale:+ „Kuula, Hananja! Jehoova pole sind läkitanud. Sa oled pannud selle rahva uskuma valet.+ 16  Seepärast ütleb Jehoova: „Ma kõrvaldan su maa pealt. Sa sured sel aastal, sest sa oled Jehoova vastu mässu õhutanud.””+ 17  Prohvet Hananja surigi selle aasta seitsmendal kuul.

Allmärkused