Jeremija 26:1–24

  • Jeremijat ähvardatakse surmaga (1–15)

  • Jeremija jääb ellu (16–19)

    • Miika prohvetikuulutus (18)

  • Prohvet Uuria (20–24)

26  Juuda kuninga Joojakimi,+ Joosija poja valitsusaja alguses tuli Jehoovalt sõnum:  „Nii lausub Jehoova: „Seisa Jehoova koja õues ja räägi kõigi Juuda linnade elanike kohta*, kes tulevad kummardama Jehoova kotta, kõik, mis ma käsin sul rääkida. Ära jäta ütlemata ühtegi sõna.  Ehk nad kuulavad ja pöörduvad igaüks oma kurjalt teelt. Siis ma muudan meelt* ega too nende peale õnnetust, mida ma kavatsen tuua nende kurjade tegude pärast.+  Ütle neile: „Nii lausub Jehoova: „Kui te ei võta mind kuulda ega järgi mu seadust, mis ma olen teile andnud,  ega kuula mu prohveteid, keda ma teie juurde ikka ja jälle läkitan, kuigi te neid ei kuula,+  siis teen ma selle kojaga samamoodi nagu Siiloga+ ning ma teen selle linna neetavaks kõigi maa rahvaste seas.””””+  Preestrid, prohvetid ja kogu rahvas kuulas, kui Jeremija Jehoova kojas neid sõnu rääkis.+  Kui Jeremija oli rääkinud kõik, mis Jehoova oli käskinud tal kogu rahvale teada anda, haarasid preestrid, prohvetid ja rahvas temast kinni ning ütlesid: „Sa pead surema!  Miks oled sa kuulutanud Jehoova nimel: „See koda muutub Siilo sarnaseks ja see linn rüüstatakse, nii et sinna ei jää ühtki elanikku”?” Ja rahvas kogunes Jehoova kojas Jeremija ümber. 10  Kui Juuda peamehed neid sõnu kuulsid, tulid nad kuningakojast üles Jehoova kotta ja istusid Jehoova koja uue värava juurde.+ 11  Preestrid ja prohvetid ütlesid peameestele ja kogu rahvale: „See mees väärib surma,+ sest ta on prohvetlikult kuulutanud selle linna kohta nii, nagu te oma kõrvaga olete kuulnud.”+ 12  Selle peale ütles Jeremija kõigile peameestele ja kogu rahvale: „See oli Jehoova, kes saatis mu prohvetlikult kuulutama selle koja ja selle linna kohta kõiki neid sõnu, mis te kuulsite.+ 13  Parandage nüüd oma teid ja teguviise ning võtke kuulda Jehoova, oma Jumala häält, siis Jehoova muudab meelt* ega too teie peale õnnetust, mida ta kavatseb tuua.+ 14  Kuid mina olen teie käes. Tehke minuga, mis on teie silmis hea ja õige. 15  Aga teadke, et kui te mind tapate, toote enda, selle linna ja selle elanike peale süütu vere, sest Jehoova on tõesti läkitanud mind rääkima teile kõiki neid sõnu.” 16  Siis ütlesid peamehed ja kogu rahvas preestritele ja prohvetitele: „See mees pole surma väärt, sest ta rääkis meile Jehoova, meie Jumala nimel.” 17  Mõned selle maa vanemad tõusid püsti ja ütlesid kokkutulnutele: 18  „Juuda kuninga Hiskija+ päevil kuulutas prohvetlikult mooresetlane Miika,+ kes ütles kogu Juuda rahvale: „Nii ütleb vägede Jehoova:„Siion küntakse üles nagu põld,Jeruusalemm saab rusuhunnikuks+ja templimägi metsastunud künkaks.””+ 19  Kas siis Juuda kuningas Hiskija ja kogu Juuda tapsid ta seepärast? Eks ta kartnud Jehoovat ja anunud Jehoovalt halastust, nii et Jehoova muutis meelt* ega toonud nende peale õnnetust, mida ta oli kavatsenud tuua?+ Seega me oleme toomas endi peale suurt õnnetust. 20  Samuti kuulutas Jehoova nimel Kirjat-Jearimist+ pärit Uuria, Semaja poeg, kes rääkis prohvetlikult selle linna ja maa kohta sama sõnumit mida Jeremija. 21  Kuningas Joojakim+ ning kõik tema vägevad mehed ja peamehed kuulsid Uuria sõnu ning kuningas otsis võimalust tema tapmiseks.+ Kui Uuria sellest teada sai, haaras teda hirm ja ta põgenes Egiptusse. 22  Siis saatis kuningas Joojakim Egiptusse Akbori poja Elnatani+ ja ühes temaga veel teisi mehi. 23  Need tõid Uuria Egiptusest tagasi ning viisid kuningas Joojakimi juurde, kes lõi ta mõõgaga maha+ ja viskas tema surnukeha lihtrahva matmispaika.” 24  Aga Saafani+ poeg Ahikam+ kaitses Jeremijat, nii et Jeremijat ei antud rahva kätte surmata.+

Allmärkused

Võib tõlkida ka „kõigile Juuda linnade elanikele”.
Võib tõlkida ka „kahetsen”.
Võib tõlkida ka „kahetseb”.
Võib tõlkida ka „kahetses”.