Jeremija 24:1–10

  • Head ja halvad viigimarjad (1–10)

24  Pärast seda, kui Babüloni kuningas Nebukadnetsar oli viinud Jeruusalemmast Babüloni pagendusse+ Juuda kuninga Jekonja*,+ Joojakimi+ poja, ja Juuda peamehed, käsitöölised ja sepad*, näitas Jehoova mulle kaht viigimarjakorvi, mis olid pandud Jehoova templi ette.  Ühes korvis olid väga head viigimarjad, varaste viigimarjade sarnased, teises korvis aga väga halvad viigimarjad, nii halvad, et ei kõlvanud süüa.  Jehoova küsis minult: „Mida sa näed, Jeremija?” Mina vastasin: „Viigimarju. Head viigimarjad on väga head, aga halvad on nii halvad, et ei kõlba süüa.”+  Siis tuli mulle Jehoovalt sõnum:  „Nii ütleb Iisraeli Jumal Jehoova: „Just nagu neid häid viigimarju, nõnda pean ma väärtuslikuks Juuda pagendatuid, kelle ma olen saatnud siit ära kaldealaste maale.  Mu silmad on nende peal, et teha neile head, ning ma toon nad tagasi siia maale.+ Ma ehitan nad üles, mitte ei kisu maha, istutan, mitte ei juuri välja.+  Ma annan neile sellise südame, mis tunneb mind — et mina olen Jehoova.+ Siis saavad nad minu rahvaks ja mina saan nende Jumalaks,+ sest nad pöörduvad kogu südamega mu juurde tagasi.+  Aga halbade viigimarjade kohta, mis on nii halvad, et ei kõlba süüa,+ ütleb Jehoova: „Samamoodi suhtun ma Juuda kuningasse Sidkijasse,+ tema peameestesse ja teistesse Jeruusalemma ellujäänutesse, kes on veel sellel maal, ja neisse, kes elavad Egiptusemaal.+  Ma toon nende peale õnnetuse ja neist saab kohutav vaatepilt kõigile maa kuningriikidele.+ Nad saavad teotuse märklauaks, kõnekäänuks, pilkealuseks ja neetavaiks+ kõikjal, kuhu ma nad pillutan.+ 10  Ma saadan nende kallale mõõga,+ nälja ja katku,+ kuni nad on hävinud maalt, mille ma neile ja nende esiisadele andsin.”””

Allmärkused

Sama kes Joojakin ja Konja.
Teine võimalik tähendus: „kaitserajatiste ehitajad”.