Hesekiel 48:1–35

  • Maa jaotamine (1–29)

  • Linna 12 väravat (30–35)

    • Linna nimeks saab Jehoova On Seal (35)

48  Järgnevalt tuleb suguharude loetelu põhja poolt alates. Daani osa+ kulgeb piki Hetloni teed, mis viib Lebo-Hamati*+ ja Haasar-Eenanini, piki Damaskuse piiri põhja pool, Hamati juures;+ see ulatub idapiirist läänepiirini.  Aaseri osa+ piirneb Daani osaga idapiirist läänepiirini.  Naftali osa+ piirneb Aaseri osaga idapiirist läänepiirini.  Manasse osa+ piirneb Naftali osaga idapiirist läänepiirini.  Efraimi osa piirneb Manasse osaga+ idapiirist läänepiirini.  Ruubeni osa piirneb Efraimi osaga+ idapiirist läänepiirini.  Juuda osa piirneb Ruubeni osaga+ idapiirist läänepiirini.  Juuda osaga piirneb idapiirist läänepiirini annetusmaa, mis te peate eraldama, ja see olgu 25 000 küünart* lai.+ Selle maariba pikkus on sama kui sellega külgnevatel suguharumaadel idapiirist läänepiirini. Selle osa sees saab olema pühamu.  See annetusmaa, mis te peate eraldama Jehoovale, olgu 25 000 küünart pikk ja 10 000 lai*. 10  See on püha annetusmaa preestritele.+ Selle mõõdud olgu: põhjakülg 25 000 küünart, läänekülg 10 000, idakülg 10 000 ja lõunakülg 25 000. Selle osa sees saab olema Jehoova pühamu. 11  See saagu pühitsetud preestritele, Saadoki poegadele,+ kes täitsid minu teenistusega seotud kohustusi ega eemaldunud minust, kui iisraellased ja leviidid minust eemaldusid.+ 12  Neile saagu kõige püham osa annetusmaast leviitide maaosa kõrval. 13  Preestrite maa-ala kõrval saagu leviidid maa-ala, mis on 25 000 küünart pikk ja 10 000 küünart lai. (Selle kogupikkus on 25 000 ja laius 10 000.) 14  Nad ei tohi sellest parimast maaosast midagi müüa, vahetada ega edasi anda, sest see on Jehoovale püha. 15  Ülejäänud maa-ala, mis on 5000 küünart lai ja asub piki 25 000-küünrast piiri, olgu linnale tavakasutuseks,+ elupaikade jaoks ja karjamaaks. Linn olgu selle osa sees.+ 16  Linna mõõdud on sellised: põhjapiir on 4500, lõunapiir 4500, idapiir 4500 ja läänepiir 4500 küünart*. 17  Linna karjamaa ulatugu põhja poole 250, lõuna poole 250, ida poole 250 ja lääne poole 250 küünart*. 18  Annetusmaaga+ külgneva ülejäänud maaosa pikkus on 10 000 küünart ida pool ja 10 000 lääne pool. See külgneb püha annetusmaaga ning selle saak on toiduks neile, kes on linna teenistuses. 19  Need, kes kõigist Iisraeli suguharudest on linna teenistuses, harivad seda maad.+ 20  Kogu annetusmaa on 25 000-küünraste külgedega ruut. Te peate selle eraldama kui püha annetusmaa koos linna maaga. 21  Maa, mis jääb üle mõlemal pool püha annetusmaad ja linna maad, kuulugu pealikule.+ See külgneb selle 25 000-küünrase annetusmaa ida- ja läänepiiriga. Pealiku maaosa kulgeb pikuti teiste maaosadega ning selle sees on püha annetusmaa ja templi pühamu. 22  Leviitide maa ja linna maa olgu pealiku maaosade vahel. Pealikule kuuluv maa jääb Juuda piiri+ ja Benjamini piiri vahele. 23  Ülejäänud suguharude vahel jaotub maa järgmiselt. Benjamini osa on idapiirist läänepiirini.+ 24  Siimeoni osa piirneb Benjamini osaga+ idapiirist läänepiirini. 25  Issaskari osa+ piirneb Siimeoni osaga idapiirist läänepiirini. 26  Sebuloni osa piirneb Issaskari osaga+ idapiirist läänepiirini.+ 27  Gaadi osa piirneb Sebuloni osaga+ idapiirist läänepiirini. 28  Lõunapiir kulgeb mööda Gaadi piiri Taamarist+ kuni Meribat-Kaadese+ veteni, vadini*+ ja Suure mereni*. 29  See on maa, mille te peate Iisraeli suguharudele pärandiosadeks jagama,+ ja need on nende osad,+ lausub kõrgeim valitseja Jehoova. 30  Järgmised on linna väljapääsud. Põhjakülje pikkus on 4500 küünart.+ 31  Linna väravatel on Iisraeli suguharude nimed. Kolm väravat on põhja pool: üks Ruubeni, üks Juuda ja üks Leevi värav. 32  Idakülg on 4500 küünart pikk ja seal on kolm väravat: üks Joosepi, üks Benjamini ja üks Daani värav. 33  Lõunakülg on 4500 küünart ja seal on kolm väravat: üks Siimeoni, üks Issaskari ja üks Sebuloni värav. 34  Läänekülg on 4500 küünart pikk ja seal on kolm väravat: üks Gaadi, üks Aaseri ja üks Naftali värav. 35  Linna ümbermõõt on 18 000 küünart ja sellest päevast alates on linna nimeks Jehoova On Seal.”+

Allmärkused

Võib tõlkida ka „Hamati piiriala”.
13 km. Arvutuse aluseks on pikk küünar. (Vt lisa B14.)
13 km pikk ja 5,2 km lai.
2,3 km.
130 m.
St Egiptuse vadini.
St Vahemereni.