Heebrealastele 10:1–39

  • Loomohvrid on kasutud (1–4)

    • Moosese seadus on vari (1)

  • Kristuse ohver on alatiseks (5–18)

  • Uus, elluviiv tee (19–25)

    • Ärgem jätkem unarusse koguduse koosolekuid (24, 25)

  • Hoiatus tahtliku patustamise eest (26–31)

  • Vastupidamiseks on vaja usku (32–39)

10  Kuna Moosese seadus on ainult tulevaste heade asjade vari,+ mitte aga nende tegelik kuju, siis ei saa see* iialgi nendesamade ohvritega, mida aastast aastasse ohverdatakse, jumalateenijaid täiuslikuks teha.+  Muidu oleks ju ohvrite toomine lõppenud, sest ohvritoojad oleksid saanud puhtaks ühe korraga ega oleks tundnud enam süümepiinu pattude pärast.  Kuid need ohvrid tuletavad aastast aastasse patte meelde,+  sest on võimatu, et pullide ja kitsede veri patud ära võtaks.  Seepärast ütles Kristus maailma tulles: „„Ohvrit ja ohvriandi sa ei tahtnud, aga sa valmistasid mulle keha.  Põletus- ja patuohvreid sa ei kiitnud heaks.”+  Siis ma ütlesin: „Siin ma olen, rullraamatus on minust kirjutatud. Ma olen tulnud täitma su tahet, mu Jumal.””+  Olles esmalt öelnud: „Sa ei tahtnud ega kiitnud heaks ohvreid ja ohvriande, samuti põletus- ja patuohvreid” — need on ohvrid, mida Moosese seaduse järgi tuuakse —,  ütleb ta pärast seda: „Siin ma olen. Ma olen tulnud täitma su tahet.”+ Ta kõrvaldab esimese, et panna kehtima teine. 10  Sellesama tahte+ kohaselt on meid Jeesus Kristuse keha ohverdamise kaudu pühitsetud üks kord ja alatiseks.+ 11  Iga preester asub päevast päeva oma kohale, et täita teenistusülesandeid+ ja tuua korduvalt samu ohvreid,+ mis ei suuda kunagi patte täiesti ära võtta.+ 12  Aga tema tõi pattude eest ühe ohvri alatiseks ja istus Jumala paremale käele+ 13  ning ootab nüüd, kuni ta vaenlased pannakse tema jalajäriks.+ 14  Ühe ohvriga on ta teinud alatiseks täiuslikuks need, keda pühitsetakse.+ 15  Seda kinnitab meile ka püha vaim, sest kõigepealt see ütleb: 16  „„Leping, mille ma sõlmin nendega pärast neid päevi, on järgmine,” lausub Jehoova. „Ma panen oma seadused nende südamesse ja kirjutan need nende mõistusesse.””+ 17  Hiljem see ütleb: „Ma ei tuleta enam meelde nende patte ega seadusvastaseid tegusid.”+ 18  Kui need on andeks antud, siis pole enam vaja ohvreid patu pärast. 19  Niisiis, vennad, kuna meil on tänu Jeesuse verele julgus siseneda pühasse paika+ teed pidi, 20  mille ta on avanud meile kui uue tee — elluviiva tee — eesriide,+ see tähendab oma keha kaudu, 21  ja kuna meil on suur preester Jumala koja üle,+ 22  siis mingem Jumala ette siira südame ja kindla usuga, olles piserdamisega* puhastatud mustast südametunnistusest+ ja pestud puhta veega.+ 23  Andkem alati oma lootusest vankumatult tunnistust,+ sest tõotuse andja on ustav. 24  Mõelgem üksteise peale,* et võiksime õhutada üksteist armastusele ja headele tegudele,+ 25  ning ärgem jätkem unarusse koguduse koosolekutel käimist,+ nagu mõnel on kombeks, vaid julgustagem üksteist+ — seda enam, mida lähemale näeme seda päeva jõudmas.+ 26  Kui me tahtlikult pattu teeksime, pärast seda kui oleme tõde tundma õppinud,+ siis ei jääks pattude lepitamiseks enam ühtki ohvrit.+ 27  Jääks vaid üle hirmuga oodata kohtumõistmist ja tulist viha, mis neelab ära vastupanijad.+ 28  Igaüks, kes on heitnud kõrvale Moosese seaduse, sureb halastust leidmata kahe või kolme tunnistaja ütluse peale.+ 29  Kui palju karmimat karistust vääriks teie arvates siis see, kes on Jumala poja jalge alla tallanud ega pea millekski eriliseks lepinguverd,+ millega teda on pühitsetud, ja kes on teotanud armu vaimu?+ 30  Me teame, et Jumal ütles: „Kättemaks kuulub mulle, mina tasun kätte,” ja et on kirjutatud: „Jehoova mõistab kohut oma rahva üle.”+ 31  Hirmus on langeda elava Jumala kätte. 32  Tuletage meelde möödunud päevi, kui te, olles valgustatud,+ pidasite vastu suures võitluses ja kannatustes. 33  Mõnikord said teile avalikult* osaks solvangud ja katsumused, mõnikord jälle pakkusite tuge neile*, kes selliseid raskusi kogesid. 34  Te tundsite kaasa neile, kes olid vangis, ja te ei kaotanud rõõmu, kui teie vara rööviti,+ sest te teadsite, et teil on parem ja jäädav varandus.+ 35  Seepärast ärge kaotage julgust*, sest see toob suure tasu.+ 36  Teil on vaja vastupidavust,+ et te pärast Jumala tahte täitmist saaksite kätte tõotatu. 37  Sest „üürike aega”+ veel ja „saabub see, kes on tulemas, ega viivita”.+ 38  „Aga õige jääb tänu usule elama”,+ ja „kui ta lööb araks ja minust taganeb, ei ole mul temast head meelt”.+ 39  Ent meie ei ole sellised, kes taganevad ja hukkuvad,+ vaid sellised, kes usuvad ja jäävad elama.

Allmärkused

Teine võimalik tähendus: „inimesed”.
St Jeesuse verega.
Võib tõlkida ka „hooligem üksteisest”, „olgem üksteise vastu tähelepanelikud”.
Võib tõlkida ka „otsekui areenil”.
Võib tõlkida ka „seisite nende kõrval”.
Võib tõlkida ka „rääkige julgelt”.