Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

4. Moosese

Peatükid

Sisukokkuvõte

 • 1

  • Sõjaväekõlbulike meeste arvelevõtmine (1–46)

  • Leviidid sõjaväeteenistusest vabastatud (47–51)

  • Laagri paigutus korra järgi (52–54)

 • 2

  • Laagri jagamine kolmest suguharust koosnevatesse üksustesse (1–34)

   • Juuda üksus ida pool (3–9)

   • Ruubeni üksus lõuna pool (10–16)

   • Leevi laager keskel (17)

   • Efraimi üksus lääne pool (18–24)

   • Daani üksus põhja pool (25–31)

   • Arvelevõetuid kokku (32–34)

 • 3

  • Aaroni pojad (1–4)

  • Leviitide teenistusülesanded (5–39)

  • Esmasündinute lunastamine (40–51)

 • 4

  • Kehatlaste teenistus (1–20)

  • Geersonlaste teenistus (21–28)

  • Merarlaste teenistus (29–33)

  • Arvelevõtmise kokkuvõte (34–49)

 • 5

  • Ebapuhta laagrist väljasaatmine (1–4)

  • Patu tunnistamine ja hüvitamine (5–10)

  • Needmisvesi abielurikkumise tuvastamiseks (11–31)

 • 6

 • 7

  • Ohvriannid telkpühamu sissepühitsemiseks (1–89)

 • 8

  • Aaron süütab seitse lampi (1–4)

  • Leviitide puhastamine, teenistusse asumine (5–22)

  • Vanusepiirangud leviitide teenistuses (23–26)

 • 9

  • Hiljem peetav paasapüha (1–14)

  • Pilv ja tuli telkpühamu kohal (15–23)

 • 10

  • Hõbetrompetid (1–10)

  • Siinai kõrbest lahkumine (11–13)

  • Lahkumise järjekord (14–28)

  • Hoobab Iisraelile teejuhiks (29–34)

  • Moosese palve rahva teele asumisel ja peatumisel (35, 36)

 • 11

  • Nurisemise tõttu lahvatab Jumala tuli (1–3)

  • Inimesed nõuavad liha (4–9)

  •  Mooses ei tunne end pädevana (10–15)

  • Jehoova annab vaimu 70 vanemale (16–25)

  • Eldad ja Meedad; Joosua muretseb Moosese pärast (26–30)

  • Jumal saadab vutte, inimesi karistatakse ahnuse pärast (31–35)

 • 12

  • Mirjam ja Aaron nurisevad Moosese üle (1–3)

   • Mooses on kõigist alandlikum (3)

  • Jehoova kaitseb Moosest (4–8)

  • Mirjamit lüüakse pidalitõvega (9–16)

 • 13

  • Kaananimaale saadetakse 12 luurajat (1–24)

  • 10 luurajat räägivad halba (25–33)

 • 14

  • Rahvas tahab Egiptusse tagasi (1–10)

   • Joosua ja Kaaleb räägivad head (6–9)

  • Jehoova vihastab, Mooses sekkub (11–19)

  • Karistus: 40 aastat kõrbes (20–38)

  • Amalekid löövad Iisraeli (39–45)

 • 15

  • Seadused ohverdamise kohta (1–21)

   • Sama seadus iisraellastele ja muulastele (15, 16)

  • Ohvrid tahtmatute pattude eest (22–29)

  • Karistus sihilike pattude eest (30, 31)

  • Hingamispäeva seaduse rikkuja tuleb surmata (32–36)

  • Riietel narmastega äär (37–41)

 • 16

  • Korahi, Daatani ja Abirami mäss (1–19)

  • Mässajate karistamine (20–50)

 • 17

  • Aaroni kepp puhkeb õide (1–13)

 • 18

  • Preestrite ja leviitide kohustused (1–7)

  • Preestritele kuuluv osa (8–19)

   • Alaline leping — soolaleping (19)

  • Leviidid saavad ja annavad kümnist (20–32)

 • 19

  • Punane lehmmullikas ja puhastusvesi (1–22)

 • 20

  • Mirjam sureb Kaadeses (1)

  • Mooses lööb kaljut ja teeb pattu (2–13)

  • Edom ei luba Iisraelil oma maast läbi minna (14–21)

  • Aaroni surm (22–29)

 • 21

  • Aradi kuningas alistatakse (1–3)

  • Vaskmadu (4–9)

  • Iisraeli teekond ümber Moabi (10–20)

  • Emorlaste kuningas Siihon alistatakse (21–30)

  • Emorlaste kuningas Oog alistatakse (31–35)

 • 22

  • Baalak palkab Bileami (1–21)

  • Bileami eesel räägib (22–41)

 • 23

  • Bileami 1. prohvetlik sõnum (1–12)

  • Bileami 2. prohvetlik sõnum (13–30)

 • 24

  • Bileami 3. prohvetlik sõnum (1–11)

  • Bileami 4. prohvetlik sõnum (12–25)

 • 25

  • Iisrael hoorab Moabimaa naistega (1–5)

  • Piinehas tegutseb (6–18)

 • 26

  • Iisraellaste teine ülelugemine (1–65)

 • 27

  • Selofhadi tütred (1–11)

  • Joosuast saab Moosese ametijärglane (12–23)

 • 28

 • 29

 • 30

  • Meeste tõotused (1, 2)

  • Naiste ja tütarde tõotused (3–16)

 • 31

  • Kättemaks midjanlastele (1–12)

   • Bileam tapetakse (8)

  • Juhendid sõjasaagi kohta (13–54)

 • 32

  • Asustus Jordanist ida pool (1–42)

 • 33

  • Iisraeli teekond kõrbes (1–49)

  • Juhendid Kaananimaa vallutamise kohta (50–56)

 • 34

  • Kaananimaa piirid (1–15)

  • Mehed, kes määratakse maad jaotama (16–29)

 • 35

 • 36

  • Abiellumisseadus naispärijatele (1–13)