3. Moosese 7:1–38

7  Järgnev on seadus süüohvri+ kohta, mis on väga püha.  Süüohver tapetagu paigas, kus tapetakse põletusohvreid, ja selle verd+ piserdatagu altari igale küljele.+  Preester toogu ohvriks kõik selle rasv,+ sealhulgas sabarasv, sisikonda kattev rasv  ja mõlemad neerud koos neid katva rasvaga nimmepiirkonnas. Ta eemaldagu koos neerudega ka maksarasv.+  Preester pangu need altarile suitsema kui tuleohver Jehoovale.+ See on süüohver.  Seda võivad süüa üksnes preestrid+ ja nad söögu seda pühal alal. See on väga püha.+  Süüohvri puhul kehtib patuohvriseadus: see kuulub preestrile, kes sellega lepitust toimetab.+  Kui preester ohverdab kellegi heaks põletusohvri, saab preester põletusohvri naha+ endale.  Kõik roaohvrid, mis on küpsetatud ahjus või valmistatud pannil või küpsetusplaadil,+ kuuluvad preestrile, kes neid ohverdab. Need saavad temale.+ 10  Aga kõik küpsetamata roaohvrid, olgu need õliga segatud+ või kuivad,+ jagatagu võrdselt kõigi Aaroni poegade vahel. 11  Järgnev on seadus rahuohvri+ kohta, mida Jehoovale tuuakse. 12  Kui keegi toob selle, et väljendada tänu,+ siis toogu ta koos selle tänuohvriga ka õliga valmistatud hapnemata rõngasleibu, õliga määritud hapnemata kuivikleibu ning selliseid rõngasleibu, mis on valmistatud õliga segatud ja immutatud peenjahust. 13  Ta toogu oma ohvriand koos hapnenud tainast valmistatud rõngasleibade ja tänuohvriks toodud rahuohvritega. 14  Ta toogu igat sorti ohvriannist üks püha osana Jehoovale; see saagu preestrile, kes piserdab rahuohvrite verd.+ 15  Tänuohvriks toodud rahuohvrite liha tuleb süüa ohverdamise päeval. Sellest ei tohi jätta midagi hommikuks.+ 16  Kui ta toob tapaohvriks tõotusohvri+ või vabatahtliku ohvri,+ siis tuleb seda süüa päeval, mil ta oma ohvri toob. Seda, mis üle jääb, võib süüa ka järgmisel päeval. 17  Kuid mis ohvrilihast kolmandaks päevaks üle jääb, põletatagu tules.+ 18  Kui rahuohvri liha süüakse veel kolmandal päeval, siis ei ole ohvritooja Jumalale meelepärane. Tema ohvril pole väärtust — see on jäle! Igaüks, kes seda sööb, kannab oma patu eest vastutust.+ 19  Liha, mis puutub millegi ebapuhta vastu, ei tohi süüa, see põletatagu tules. Aga puhast liha võib süüa igaüks, kes on puhas. 20  Igaüks, kes sööb Jehoovale kuuluva rahuohvri liha ebapuhtana, tuleb oma rahva seast hävitada.+ 21  Kui keegi puudutab midagi ebapuhast — puutub kokku inimese ebapuhtusega+ või puudutab ebapuhast looma+ või mistahes jälki, ebapuhast olendit+ — ja sööb Jehoovale kuuluva rahuohvri liha, siis tuleb ta oma rahva seast hävitada.”” 22  Jehoova rääkis Moosesega edasi: 23  „Ütle iisraellastele: „Te ei tohi süüa mitte mingisugust rasva,+ ei veise, lamba ega kitse oma. 24  Surnuna leitud looma rasva ja sellise looma rasva, kelle mõni teine loom on maha murdnud, võib kasutada ükskõik milliseks muuks otstarbeks, aga te ei tohi seda süüa.+ 25  Kes sööb Jehoovale tuleohvriks toodava looma rasva, tuleb oma rahva seast hävitada. 26  Te ei tohi süüa mitte mingisugust verd+ üheski paigas, kus te elate, ei lindude ega loomade oma. 27  Igaüks, kes sööb mingisugust verd, tuleb oma rahva seast hävitada.””+ 28  Jehoova ütles Moosesele veel: 29  „Ütle iisraellastele: „Kes toob Jehoovale rahuohvri, ohverdagu osa sellest Jehoovale.+ 30  Ta toogu oma käega rasv+ koos rinnatükiga, et anda see Jehoovale tuleohvriks, ja ta kõigutagu seda Jehoova ees kui kõigutusohvrit.+ 31  Preester pangu rasv altarile suitsema,+ aga rinnatükk saagu Aaronile ja ta poegadele.+ 32  Andke parem kints oma rahuohvritest pühaks osaks preestrile.+ 33  See parempoolne kints saagu sellele Aaroni pojale, kes ohverdab rahuohvri vere ja rasva.+ 34  Sest ma võtan kõigutusohvriks toodud rinnatüki ja pühaks osaks toodud kintsu iisraellaste rahuohvritest ning annan need preester Aaronile ja ta poegadele. See olgu iisraellastele alaliseks seaduseks.+ 35  See osa Jehoova tuleohvritest tuleb panna kõrvale preestrite jaoks, Aaroni ja tema poegade jaoks. Seda tuleb teha alates päevast, mil nad määrati teenima Jehoova preestritena.+ 36  Nende võidmispäeval+ käskis Jehoova iisraellastel anda see osa neile. See on alaline seadus nende kohta põlvest põlve.”” 37  See on seadus põletusohvri,+ roaohvri,+ patuohvri,+ süüohvri,+ ametisseseadmisohvri+ ja rahuohvri+ kohta. 38  Jehoova andis selle Moosesele Siinai mäel+ sel päeval, mil ta käskis iisraellastel tuua Jehoovale ohvriande Siinai kõrbes.+

Allmärkused